Skip to main content
search
0
Nyheter

Ny studie viser at kaniner er forsømte og ulykkelige dyr

Kaniner er sosiale dyr og trenger god plass. Foto: Pixabay.

Kaninene har det ikke så bra, ifølge en fersk studie fra Danmark.

Tekst: Tatjana Ekstø, kommunikasjonsassistent Dyrebeskyttelsen Norge. Foto: Pixabay. Bildetekst: Kaniner er sosiale dyr som trenger god plass for å utøve naturlig atferd.
E n ny og omfattende studie utført av Center for Forskning i Familiedyrs Velfærd (CFFV), ved Københavns Universitet, har avdekket at kaniner blir behandlet feil, og at denne behandlingen kan være ulovlig i henhold til gjeldene dyrevelferdslover.

Mange kaniner blir utsatt for vanskjøtsel

Studien avslørte bekymringsverdige forhold for kaniner, som er det tredje mest vanlige familedyret, etter hund og katt. Den viser at mange kaniner ikke får oppfylt behovene sine. Den viser at de fleste kaniner blir kjøpt til barn, at de holdes alene i små bur, at de ikke får tilsyn av veterinær og at de heller ikke har daglig tilsyn.
Kaniner er sosiale dyr som trenger både fysiske og mentale stimuli for å trives. Å leve isolert i små bur fører til stress og dette sammen med feilfôring, gir redusert gjennomsnittlig levetid for kaniner.

Manglende kunnskap om kanin

Mangel på kunnskap og forståelse om den naturlige oppførselen og behovene til kaniner anses å være hovedårsaken til dette. Kaniner blir ofte sett på som et passende familiedyr for nybegynnere, deriblant barn, og dette får helt klart får negative konsekvenser for dyrene.
Opplysningsarbeid er viktig for å gi kanineiere et mer positivt syn på kaniner. Alle kanineiere må få utfyllende informasjon om de ressursene som trengs for å gi kaniner et godt liv. I tillegg bør offisielle retningslinjer som understøtter dette, være tilgjengelig.
Det er håp om at denne studien vil øke bevisstheten rundt kaninvelferd og føre til en endring i behandlingen av disse dyrene. Det er på tide å løfte kaninens status og gi alle kaniner et godt liv.
Har du kanin, eller planer om å skaffe kanin? Da anbefaler vi deg om å lese Den lille kaninboka for en innføring i kaninhold og hvordan kaniner kan få et godt og langt liv. Vi anbefaler deg også om å besøke Den store kaninboka på nett for fyldig informasjon om kaninhold.

Les den danske studien

Hei og takk for at du tar kontakt med Lisaklinikken.

Vi driver en gratis klinikk for dem som ikke har mulighet til å benytte andre tilbud. Derfor er vi nødt til å stille visse krav:

  • Vi er ikke en klinikk for de som syntes det generelt er dyrt med veterinær, men som kan prioritere det.
  • Vi er ikke en klinikk for de som har forsikring på sitt dyr, eller som har brukt sin forsikringspremie.
  • Vi legger ikke til rette for avl, og tar ikke imot valpekull. Står du allikevel i en vanskelig situasjon (tjuvparring el. lign.) ta kontakt for vurdering.
  • Vi tilbyr ikke hd/ad røntgen, med mindre sykdom mistenkes etter konsultasjon.
  • Vi utfører ikke komplisert kirurgi og ortopediske inngrep. Spør om du er usikker.
  • Vi anbefaler årlig vaksinering andre steder enn hos oss. Her finnes det allerede rimelige tilbud, med god oppfølging.
  • Vi tilbyr ikke reisevaksiner eller attestering i pass for dyr.
  • Vi tilbyr ikke separat kremering.

Er du usikker på om du oppfyller kriteriene, ønsker vi allikevel at du tar kontakt. Vi er imøtekommende og hyggelige, og ønsker det beste for dyr og mennesker.

Skriv gjerne litt om deg selv og din situasjon og hva henvendelsen gjelder, så vil vi svare deg så fort vi kan.

Mvh,
Lisaklinikken

    E-post for timeforespørsel