Skip to main content
Nyheter

Venstre ber om obligatorisk ID-merking av katt

Katter fra tilsynssak på Karmøy. Foto: Dyrebeskyttelsen Norge Haugaland.

Flere representanter fra Venstre har nå lagt frem et representantforslag om innføring av obligatorisk ID-merking av katt. I tillegg ber de om at vedtaket om innføring av krav til ID-merking av hund trer i kraft så raskt som mulig.

Tekst: Annette Bjørndalen Søreide, kommunikasjonsrådgiver Dyrebeskyttelsen Norge. Bildetekst: To katter fra en alvorlig vanskjøtselssak på Karmøy. ID-merking er svært viktig for å identifisere og deretter ansvarliggjøre dyreeiere som bryter lovverket. Foto: Dyrebeskyttelsen Norge Haugaland.
1 6. juni leverte Stortingsrepresentantene fra partiet Venstre, Ingvild Wetrhus Thorsvik, Alfred Jens Bjørlo, Grunde Almeland og André N. Skjelstad sitt representantforslag om å innføre obligatorisk ID-merking i Norge.

Jobbet for dette i 50 år

Dyrebeskyttelsen Norge har jobbet for obligatorisk ID-merking av katt siden midten av 1970-tallet.
– Det er ingen gode argumenter som taler imot at katter skal være ID-merket. Derfor er dette noe jeg forventer at politikerne får på plass. Man kan få bukt med problemene vi ser med hjemløse katter, men det er svært vanskelig uten lovpålagt ID-merking, sier Åshild Roaldset, veterinær og daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge.

Blitt nedstemt flere ganger

Obligatorisk ID-merking har vært oppe for Stortinget i flere omganger, senest sommeren 2020. Da ble forslaget nedstemt, blant annet med bakgrunn i at Mattilsynet og Landbruks- og matdepartementet mente det ikke er nødvendig. Dette på tross av at også veterinærforeningen ønsker ID-merking av katt.
Andre land, som Belgia, Spania og England, har innført obligatorisk ID-merking av katt for å forhindre det store antallet hjemløse katter. I vårt naboland Sverige, ble det fra januar 2023 krav om at alle katter må bli registrert hos det svenske Jordbruksverket.

Peker på økt rettsvern og enklere etterforskning, dyrevelferd og identifisering av sykdommer

Representantene fra Venstre kommer med mange gode argumenter for innføring av krav til ID-merking av katt i Norge. Dyrebeskyttelsen Norge hjelper hvert år cirka 6000 familiedyr i nød – de fleste av de katter. Mange av kattene som kommer inn til organisasjonens lokalavdelinger er ikke ID-merket. Det er nærliggende å tro at mange av disse er bortkomne og kunne vært gjenforent med eier om det var ID-merket, fremfor å bli omplassert til nytt hjem slik det blir i dag.
Stortingsrepresentantene Thorsvik, Bjørlo, Almeland og Skjelstad trekker også frem viktigheten av ID-merking for å identifisere og spore smittsomme sykdommer, siden ID-merking er knyttet opp mot veterinærenes diagnoseregister. Dette viste seg som svært viktig under hundesykdommen som spredde seg høsten 2019, men ikke minst da Miljødirektoratet klarte å kartlegge cirka 200 tilfeller av musegift-forgiftning hos katter samme året. Denne kartleggingen førte til at Miljødirektoratet innførte forbud mot privat bruk av musegiften alfakloralose året etter.
– I dag har ikke Mattilsynet tilstrekkelig verktøy til å fange opp sykdommer som rammer våre familiedyr. Selv om infrastrukturen finnes, har ikke Mattilsynet skaffet seg tilstrekkelig tilgang for å sikre mer automatisering av Mattilsynets arbeid. Identifisering av dyrene på individnivå er første skritt på veien til et mer effektiv Mattilsyn. Til og med politikere som ikke er opptatt av dyrevelferd bør være interessert i effektiv forvaltning av lovverket, påpeker Roaldset.

Les representantforslaget 

Hei og takk for at du tar kontakt med Lisaklinikken.

Vi driver en gratis klinikk for dem som ikke har mulighet til å benytte andre tilbud. Derfor er vi nødt til å stille visse krav:

  • Vi er ikke en klinikk for de som syntes det generelt er dyrt med veterinær, men som kan prioritere det.
  • Vi er ikke en klinikk for de som har forsikring på sitt dyr, eller som har brukt sin forsikringspremie.
  • Vi legger ikke til rette for avl, og tar ikke imot valpekull. Står du allikevel i en vanskelig situasjon (tjuvparring el. lign.) ta kontakt for vurdering.
  • Vi tilbyr ikke hd/ad røntgen, med mindre sykdom mistenkes etter konsultasjon.
  • Vi utfører ikke komplisert kirurgi og ortopediske inngrep. Spør om du er usikker.
  • Vi anbefaler årlig vaksinering andre steder enn hos oss. Her finnes det allerede rimelige tilbud, med god oppfølging.
  • Vi tilbyr ikke reisevaksiner eller attestering i pass for dyr.
  • Vi tilbyr ikke separat kremering.

Er du usikker på om du oppfyller kriteriene, ønsker vi allikevel at du tar kontakt. Vi er imøtekommende og hyggelige, og ønsker det beste for dyr og mennesker.

Skriv gjerne litt om deg selv og din situasjon og hva henvendelsen gjelder, så vil vi svare deg så fort vi kan.

Mvh,
Lisaklinikken

    E-post for timeforespørsel