Skip to main content
Nyheter

Oslo får egen dyrevelferdsplan

Bilde av piggsvin - ett av dyrene Venstre sin handlingsplan for dyrevelferd i Oslo ønsker fokus på. Foto: Pixabay.

Venstres forslag til handlingsplan for dyrevelferd i Oslo ble denne uken vedtatt i bystyret. Dette er gode nyheter for hovedstadens ville og tamme dyr!

Tekst: Annette Bjørndalen Søreide, kommunikasjonsrådgiver Dyrebeskyttelsen Norge. Bilde av piggsvin – ett av dyrene Venstre sin handlingsplan for dyrevelferd i Oslo ønsker fokus på. Foto: Pixabay. 
J ulianne Ferskaug og Marit Kristine Vea (V) leverte i fjor høst inn en anmodning om en egen handlingsplan for dyrevelferd i Oslo. Flere kommuner har fått dette på plass de siste årene, deriblant Stavanger og Bergen, og det har vært på høy tid at hovedstaden fikk sin egen dyrevelferdsplan. 14. juni ble forslaget til handlingsplanen vedtatt i Oslos bystyre.

Økt fokus, kunnskap og styrking av arbeidet med dyrevelferd

Målet i handlingsplanen bør ifølge Venstres forslag være å.
 • Øke fokus på dyrevelferd i kommunen
 • Bidra til å øke kunnskapen om dyrevelferd
 • Styrke det arbeidet som allerede gjøres på feltet
Forslaget til handlingsplanen inneholder egne punkter for familiedyr, ville dyr og kommunale innkjøp og servering. I forslaget fremheves det blant annet hjelpesentre for hjemløse dyr, støtte av kastrering og ID-merking av katter som viktige forslag. Dyrebeskyttelsen Norges lokalavdeling Dyrebeskyttelsen Norge Oslo og Akershus, bistår i dag med praktisk hjelp i nød til svært mange hjemløse, bortkomne og dumpede familiedyr i og utenfor hovedstaden. Obligatorisk ID-merking er et svært viktig tiltak for å forhindre hjemløshet og styrke dyrenes rettsvern.

Nødôring, piggsvin og mer vegetarmat

Andre viktige punkter i forslaget omhandler blant annet bedre bevaring og opprettelse av naturlige habitater i hovedstaden, for å ivareta biologisk mangfold – deriblant piggsvinet som i dag er kategorisert som nær truet, ifølge Artsdatabanken. Innføring av nødfôring av hjortevilt i snørike vintre, for å forhindre at elg trekker ned til bebyggelsen og fører til fare for viltet og fare for påkjørsler.
Mer fokus på dyrevelferd ved kommunale innkjøp og servering er også et viktig punkt i forslaget til handlingsplanen. At servering på kommunale arrangementer og på skolen skal være vegetarisk, er et viktig tiltak for å redusere kjøttforbruket og klimautslippene.
Fremover skal det lages en dyrevelferdsmelding for hovedstaden og Dyrebeskyttelsen Norge kommer til å gi sine innspill til viktige punkter som må være med, for å ivareta dyrevelferden til både ville og tamme dyr i Oslo.

Les forslaget til handlingsplan her 

Hei og takk for at du tar kontakt med Lisaklinikken.

Vi driver en gratis klinikk for dem som ikke har mulighet til å benytte andre tilbud. Derfor er vi nødt til å stille visse krav:

 • Vi er ikke en klinikk for de som syntes det generelt er dyrt med veterinær, men som kan prioritere det.
 • Vi er ikke en klinikk for de som har forsikring på sitt dyr, eller som har brukt sin forsikringspremie.
 • Vi legger ikke til rette for avl, og tar ikke imot valpekull. Står du allikevel i en vanskelig situasjon (tjuvparring el. lign.) ta kontakt for vurdering.
 • Vi tilbyr ikke hd/ad røntgen, med mindre sykdom mistenkes etter konsultasjon.
 • Vi utfører ikke komplisert kirurgi og ortopediske inngrep. Spør om du er usikker.
 • Vi anbefaler årlig vaksinering andre steder enn hos oss. Her finnes det allerede rimelige tilbud, med god oppfølging.
 • Vi tilbyr ikke reisevaksiner eller attestering i pass for dyr.
 • Vi tilbyr ikke separat kremering.

Er du usikker på om du oppfyller kriteriene, ønsker vi allikevel at du tar kontakt. Vi er imøtekommende og hyggelige, og ønsker det beste for dyr og mennesker.

Skriv gjerne litt om deg selv og din situasjon og hva henvendelsen gjelder, så vil vi svare deg så fort vi kan.

Mvh,
Lisaklinikken

  E-post for timeforespørsel