Skip to main content
search
0
Nyheter

Rekordstort oppmøte på landsmøte

Bilde av to hunder og tekst om landsmøte 2023 Dyrebeskyttelsen Norge.

Dyrebeskyttelsen Norges landsmøte gikk av stabelen tredje helgen i mai. I alt deltok omtrent 80 tillitsvalgte fra Mandal i sør til Finnmark i nord. Representanter fra hele 23 av 25 lokalavdelinger var med på å fatte beslutninger for organisasjonens arbeid i det kommende året.

Tekst: Annette Bjørndalen Søreide, kommunikasjonsrådgiver Dyrebeskyttelsen Norge. 
L andsmøtet ble avholdt helgen 13. og 14. mai på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport.

Demokratisk viktig

Dyrebeskyttelsen Norge er en demokratisk medlemsorganisasjon, med cirka 7000 medlemmer fordelt på 25 lokalavdelinger. Organisasjonens øverste organ er landsmøtet.
Landsmøtet velger et sentralstyre, som sammen med sekretariatet i Oslo drifter organisasjonen til daglig. Landsmøtet til Dyrebeskyttelsen Norge er en viktig arena for dyrevernere fra hele landet.

Uniformsreglement, kanin over disk, reptil-velferd og t-skjorter

Landsmøtet både ser på alt organisasjonen har oppnådd i året som har gått, og vedtar budsjett, handlingsplan og nye satsningsområder for organisasjonen. Klinikkleder for Lisaklinikken, Caroline Holtet, kom med en oppdatering på byggingen av klinikken –, som skal åpnes nå i slutten av mai/begynnelsen av juni. Dyrebeskyttelsen Norges landsmøte i 2022 vedtok prosjektet Lisaklinikken, som skal være en klinikk for dyr av vanskeligstilte. Året som har gått har blitt brukt til å finne lokaler og støttespillere, slik at klinikken på sikt kan finansieres av gaver, arv og donasjoner. Givergleden er stor og mange bedrifter har donert arbeidskraft og utstyr til bygging av Lisaklinikken.
Dyrebeskyttelsen Norge har utarbeidet uniformer og et uniformsreglement som ble vedtatt på landsmøtet. Uniform og et regelverk for bruk av uniform, er en viktig bidragsyter for å øke profesjonaliseringen og varemerket til organisasjonen. Felles bruk av uniformer hos lokalavdelingene er også viktig for å gjenkjenne frivillige som er i arbeid for dyr i nød rundt om i landet. Kun medlemmer og tillitsvalgte som har bestått del 1 og del 2 av Dyrebeskyttelsen Norges opplæringsprogram, og som har fått en anbefaling fra styret i sin lokalavdeling, kan få bære uniform.
I 2017 ble det lov å holde visse reptiler som familiedyr i Norge. Under landsmøtet ble det vedtatt at reptilers velferd skulle bli implementert inn i Dyrebeskyttelsen Norges etiske plattform. Når det gjelder salg av dyr over disk, skal Dyrebeskyttelsen Norge jobbe for å få et forbud mot salg av kanin over disk. Det oppfordres til at organisasjonens lokalavdelinger skal styrke samarbeid og dialog med dyrebutikker som selger dyr, for å sikre at velferden ivaretas.
Dyrebeskyttelsen Norge lanserte i våres den første modulen av sitt nye opplæringsprogram. Opplæringsprogrammet er et svært viktig verktøy for å sikre at alle frivillige og ansatte i organisasjonen har kunnskap om blant annet lover og regler som gjelder dyr og dyrehold, samt dyrevelferd for omplasseringsorganisasjoner. I løpet av landsmøtet ble det levert ut t-skjorter til alle som har fullført første delen av opplæringsprogrammet.

Gjenvalgt til sentralstyret

Anne Lise Skoie Risøen fra Dyrebeskyttelsen Norge Mandal ble gjenvalgt som sentralstyreleder. Hun har lang fartstid fra lokalavdelingen i Mandal. I tillegg har hun sittet i sentralstyret i mange år, både som styreleder og styremedlem i flere perioder. Organisasjonen er glad for at Anne Lise tok gjenvalg og at hun fortsetter å gi av sin tid til dyr som trenger hjelp.

Dyrebeskyttelsen Norge fikk også ett nytt styremedlem, samt to nye varamedlemmer. Sølvi Hindøy, fra Dyrebeskyttelsen Norge Bergen og Hordaland, rykket opp fra vara til sentralstyremedlem. Helene Nes fra Dyrebeskyttelsen Norge Haugaland og Bård Meek-Hansen fra Dyrebeskyttelsen Norge Harstad, ble valgt inn som nye varamedlemmer. Landsmøtet har dermed sikret god geografisk representasjon i sentralstyret.

Tillitsmannsmøte

Dagen før landsmøtet var mange av delegatene samlet for faglig påfyll på det årlige tillitsmannsmøtet.
Denne gangen var det fokus på hvordan våre lokalavdelinger kan hjelpe flest mulig dyr på en god måte innenfor de økonomiske, geografiske og menneskelige ressursene som finnes i de ulike avdelingene. Gjennom presentasjoner og workshop fikk mange ny kunnskap og nye ideer til mulige endringer i egen avdeling.

Hei og takk for at du tar kontakt med Lisaklinikken.

Vi driver en gratis klinikk for dem som ikke har mulighet til å benytte andre tilbud. Derfor er vi nødt til å stille visse krav:

  • Vi er ikke en klinikk for de som syntes det generelt er dyrt med veterinær, men som kan prioritere det.
  • Vi er ikke en klinikk for de som har forsikring på sitt dyr, eller som har brukt sin forsikringspremie.
  • Vi legger ikke til rette for avl, og tar ikke imot valpekull. Står du allikevel i en vanskelig situasjon (tjuvparring el. lign.) ta kontakt for vurdering.
  • Vi tilbyr ikke hd/ad røntgen, med mindre sykdom mistenkes etter konsultasjon.
  • Vi utfører ikke komplisert kirurgi og ortopediske inngrep. Spør om du er usikker.
  • Vi anbefaler årlig vaksinering andre steder enn hos oss. Her finnes det allerede rimelige tilbud, med god oppfølging.
  • Vi tilbyr ikke reisevaksiner eller attestering i pass for dyr.
  • Vi tilbyr ikke separat kremering.

Er du usikker på om du oppfyller kriteriene, ønsker vi allikevel at du tar kontakt. Vi er imøtekommende og hyggelige, og ønsker det beste for dyr og mennesker.

Skriv gjerne litt om deg selv og din situasjon og hva henvendelsen gjelder, så vil vi svare deg så fort vi kan.

Mvh,
Lisaklinikken

    E-post for timeforespørsel