Skip to main content
search
0
Nyheter

Dyrebeskyttelsen Norge reagerer på forslag om femdoblet kvote på halal-kjøtt fra utlandet

Av 13. april 2023april 26th, 2023Ingen kommentarer
Bilde fra slakteri. Foto: Pixabay

Dyrebeskyttelsen Norge sendte før påske inn sitt hørinssvar om økning av halal-kvote fra utlandet. Organisasjonen reagerer kraftig på forslaget om å øke kvoten for import av kjøtt, hvor slaktemetoden bryter med norsk lov.

 Tekst: Dyrebeskyttelsen Norge. Foto: Pixabay
L andbruks- og mat departementet har lagt frem forslag til endringer i forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer. Her kommer det frem at det er ønsket å øke kvoten på importert halal-kjøtt, fra 35 tonn ha til 150 tonn, for å imøtekomme DIKSINs importbehov.

Slaktemetode som strider med norsk lov

Dyrebeskyttelsen Norge har jobbet for forbud mot slakt uten bedøvelse siden 1800-tallet og var en viktig bidragsyter til at loven om avliving av husdyr med påbud om bedøvelse (§12) kom på plass i 1929.
Selv om denne loven fortsatt er gjeldende, er det imidlertid tillatt å importere kjøtt til Norge fra land hvor dette ikke er pålagt, via «messekvoten», som skal ta hensyn til religiøse tradisjoner.

Kan selges til uvitende forbrukere

Dyrebeskyttelsen Norge ønsker et forbud mot å importere slikt kjøtt inn til Norge, og mener at slike kjøttvarer må være tydelig merket på en måte forbrukeren forstår, inntil et slikt forbud kommer på plass.
I dag kan halalslaktet kjøtt importert fra utlandet selges til uvitende forbrukere i Norge, det kan kamufleres i ferdigprodukter og selges som restaurantkjøtt, helt uten krav til merking. Dette er å føre forbrukeren bak lyset. Kjøtt og kjøttprodukter fra dyr slaktet uten bedøvelse bør merkes tydelig slik at forbrukere kan velge bort å kjøpe slike kjøttvarer.

Hei og takk for at du tar kontakt med Lisaklinikken.

Vi driver en gratis klinikk for dem som ikke har mulighet til å benytte andre tilbud. Derfor er vi nødt til å stille visse krav:

  • Vi er ikke en klinikk for de som syntes det generelt er dyrt med veterinær, men som kan prioritere det.
  • Vi er ikke en klinikk for de som har forsikring på sitt dyr, eller som har brukt sin forsikringspremie.
  • Vi legger ikke til rette for avl, og tar ikke imot valpekull. Står du allikevel i en vanskelig situasjon (tjuvparring el. lign.) ta kontakt for vurdering.
  • Vi tilbyr ikke hd/ad røntgen, med mindre sykdom mistenkes etter konsultasjon.
  • Vi utfører ikke komplisert kirurgi og ortopediske inngrep. Spør om du er usikker.
  • Vi anbefaler årlig vaksinering andre steder enn hos oss. Her finnes det allerede rimelige tilbud, med god oppfølging.
  • Vi tilbyr ikke reisevaksiner eller attestering i pass for dyr.
  • Vi tilbyr ikke separat kremering.

Er du usikker på om du oppfyller kriteriene, ønsker vi allikevel at du tar kontakt. Vi er imøtekommende og hyggelige, og ønsker det beste for dyr og mennesker.

Skriv gjerne litt om deg selv og din situasjon og hva henvendelsen gjelder, så vil vi svare deg så fort vi kan.

Mvh,
Lisaklinikken

    E-post for timeforespørsel