Skip to main content
Nyheter

Tar initiativ til lokal forskrift i vente på nasjonalt forbud

Av 16. mars 2023april 26th, 2023Ingen kommentarer
Laser musical fountain Roshen in Ukraine, in Vinnitsa. Night light laser show. Glowing fountains. Photo: Shutterstock

Færder kommune er en av stadig flere kommuner som ønsker forbud mot privat fyrverkeri, og har hatt ute på høring en forskrift til forbud i deler av kommunen. Kommunedirektøren skulle aller helst sett at det ble et nasjonalt forbud, slik at kommunene slipper å lage lokale forskrifter. Dyrebeskyttelsen Norge er helt enig.

Tekst: Annette Bjørndalen Søreide, kommunikasjonsrådgiver Dyrebeskyttelsen Norge. Foto: Shutterstock. 
D yrebeskyttelsen Norge er en av mange interesseorganisasjoner som har blitt invitert til å gi innspill til Færder kommunes høring om lokal forskrift om privat fyrverkeri, som var ute nå i mars. Dyrebeskyttelsen Norge roser både kommunen og kommunedirektøren for initiativet til å begrense/forby privat bruk av fyrverkeri i deler av sin kommune. At kommuner går frem for et forbud mot privat fyrverkeri, vil være et viktig signal ovenfor myndighetene, om at nasjonalt forbud er veien å gå, fremfor lokale forskrifter.
Slik praksisen med fyrverkeri er i dag, er det mange dyr og mennesker som blir skadelidende hvert år. Mange forholder seg ikke til det tillatte tidsrommet for oppskyting av fyrverkeri, som er mellom kl. 18.00 på nyttårsaften og kl. 02.00 på 1. nyttårsdag. Det blir derfor vanskelig å skjerme dyr og mennesker som påvirkes negativt av fyrverkeri.

Fyrverkeri har konsekvenser for mennesker

Ifølge Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB), ble det registrert 31 personskader under nyttårsfeiringen 2022/2023, hvorav 10 av disse var øyeskader. I tillegg til personskader, ble det rapportert inn 71 uønskede hendelser med fyrverkeri. Denne innrapporteringen er frivillig, og det regnes å være store mørketall. Ifølge overlege ved øyeavdelingen på Haukeland sykehus, Nils Bull, er det registrert cirka 250 alvorlige øyeskader de siste 16 årene grunnet bruk av fyrverkeri. Mange av de som blir skadet av fyrverkeri er små barn og ungdommer, og skadene medfører alvorlige konsekvenser for deres liv.
Dyrebeskyttelsen Norge ser også med bekymring på ulempen fyrverkeri medfører for mennesker med traumer fra krig, vold eller andre traumatiske opplevelser, hvor høye smell kan være en stor påkjenning.

Fyrverkeri har konsekvenser for dyr

Dessverre føres det ikke noe register over dyr som skades eller dør på grunn av fyrverkeri. Hvert år hører vi allikevel om alvorlige hendelser, blant annet døde en hest som følge av skadene den pådro seg, da den ble skremt av fyrverkeri. I tillegg vet vi at en drektig ku døde som følge av stress og at en kalv ble trampet i hjel av en stresset og skremt dyreflokk. Hundegruppen Rømlingen jobber med å spore opp hunder som har kommet på avveie. I forbindelse med nyttårsfeiringen 2021/2022, ble det registrert 80 hunder på rømmen som følge av fyrverkeri. Flere av disse har per i dag ikke blitt funnet.
Når det gjelder effekt av fyrverkeri på ville dyr, så er det lite kartlagt i Norge. En større studie fra Tyskland viser til tilfeller av fugleflokker på så mye som 5000 individer som har dødd etter å ha blitt eksponert for fyrverkeri.

Fyrverkeri har konsekvenser for miljøet

Forsøpling fra fyrverkeri truer også miljøet. Fyrverkeri inneholder både plast og tungmetaller, som gjør skade på miljøet over tid.
Søppel fra fyrverkeri som over tid blir til mikroplast, kan finne veien ned i grunnvannet og utgjøre en trussel for både dyr og mennesker.

Mange ønsker et forbud

Ifølge Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon (NITO), er 65 prosent av befolkningen helt enig eller noe enig i, at det er riktig å forby privat fyrverkeri på nyttårsaften.
Dyrebeskyttelsen Norge har jobbet aktivt for et forbud mot fyrverkeri i privat regi i flere år, og har deltatt i høringer og innspill hvor det er lagt frem forslag om innstramming eller forbud mot bruk av fyrverkeri.
De siste årene har organisasjonen vært del av et felles opprop for forbud mot privat fyrverkeri, sammen med nærmere 40 andre organisasjoner, fagpersoner og bedrifter. Oppropet er nå del av en felles underskriftskampanje (www.neitilfyrverkeri.no), som hittil har samlet inn over 51 000 underskrifter siden julen 2022. I tillegg til Dyrebeskyttelsen Norge, står blant annet Den Norske Veterinærforeningen, Norges Miljøvernforbund, Blindeforbundet og Norsk Kennel Klubb på listen over deltakerne.

Dyrebeskyttelsen Norge stilte seg derfor bak forslaget om lokal forskrift om anbefalte områder for oppskyting av fyrverkeri i Færder kommune, og kommunen og kommunedirektørens vurdering av alternative løsninger;

«Kommunedirektøren mener det ideelle både for Færder kommune og nasjonalt ville være at det innføres et nasjonalt forbud for bruk av fyrverkeri i privat regi fremfor at det opprettes lokale forskrifter. Ved å vedta lokal forskrift for Færder kommune, mener kommunedirektøren at det etter en helhetlig vurdering er til gunst både for kommunens innbyggere, dyreliv og det naturmangfold som forvaltes i vår kommune. Videre ser kommunedirektøren at en lokal forskrift kan bidra positivt inn i diskusjonen på nasjonalt nivå da en lokal forskrift sender signaler om ønsket retning og verdivalg lokalt.»

Begrensing av tillatte områder for oppskyting av fyrverkeri er et godt steg i riktig retning. Dyrebeskyttelsen Norge oppfordrer allikevel Færder kommune, og alle andre kommuner, til å vurdere å innføre et forbud mot fyrverkeri i privat regi for hele kommunen. Dyrebeskyttelsen Norge oppfordrer kommune-Norge til å se blant annet til Sverige, hvor flere kommuner tilbyr alternativ feiring i form av lysshow, som sparer både mennesker, dyr og miljø.

Signer underskriftskampanjen for forbud mot privat regi 

 

Les Dyrebeskyttelsen Norges høringssvar

Hei og takk for at du tar kontakt med Lisaklinikken.

Vi driver en gratis klinikk for dem som ikke har mulighet til å benytte andre tilbud. Derfor er vi nødt til å stille visse krav:

  • Vi er ikke en klinikk for de som syntes det generelt er dyrt med veterinær, men som kan prioritere det.
  • Vi er ikke en klinikk for de som har forsikring på sitt dyr, eller som har brukt sin forsikringspremie.
  • Vi legger ikke til rette for avl, og tar ikke imot valpekull. Står du allikevel i en vanskelig situasjon (tjuvparring el. lign.) ta kontakt for vurdering.
  • Vi tilbyr ikke hd/ad røntgen, med mindre sykdom mistenkes etter konsultasjon.
  • Vi utfører ikke komplisert kirurgi og ortopediske inngrep. Spør om du er usikker.
  • Vi anbefaler årlig vaksinering andre steder enn hos oss. Her finnes det allerede rimelige tilbud, med god oppfølging.
  • Vi tilbyr ikke reisevaksiner eller attestering i pass for dyr.
  • Vi tilbyr ikke separat kremering.

Er du usikker på om du oppfyller kriteriene, ønsker vi allikevel at du tar kontakt. Vi er imøtekommende og hyggelige, og ønsker det beste for dyr og mennesker.

Skriv gjerne litt om deg selv og din situasjon og hva henvendelsen gjelder, så vil vi svare deg så fort vi kan.

Mvh,
Lisaklinikken

    E-post for timeforespørsel