Skip to main content
NyheterVeterinær

Ikke godt nok av svinenæringen

Av 18. januar 2023april 26th, 2023Ingen kommentarer
Bilde av svin. Foto: Pixabay

Mattilsynets nasjonale tilsynskampanje for svin er over og dommen er klar: Over halvparten av svinebesetningene hadde ett til flere regelbrudd og en av fire besetninger fulgte ikke opp syke og skadde dyr godt nok. Dyrebeskyttelsen Norge ber nå om at svinenæringen rydder opp.

Tekst: Annette Bjørndalen Søreide, kommunikasjonsrådgiver Dyrebeskyttelsen Norge. Bildetekst: Mattilsynets avsløringer viser at det ikke er godt å være gris i Norge. Foto: Pixabay. 
M attilsynet innførte en nasjonal tilsynskampanje for svin for 2021-2022, som følge av en rekke avsløringer av brudd på dyrevelferden hos en del svinebesetninger rundt om i Norge. Det kom blant annet frem i Brennpunkt-dokumentaren «Griseindustriens hemmeligheter, som ble lansert i 2019, hvor skjult kamera hos svineprodusenter avdekket grove brudd på dyrevelferden hos mange svineprodusenter

Har undersøkt 528 svinebesetninger i Norge

I løpet av tilsynskampanjen har Mattilsynet undersøkt 528 svinebesetninger rundt om i Norge. I løpet av kampanjen har det blitt undersøkt om dyrene har blant annet et godt levemiljø, om kastrering av smågris har skjedd ved bruk av riktig bedøvelse og om dyr har fått tilsyn ved skade og sykdom.
Tilsynskampanjen har avdekket at det er store variasjoner blant svinebesetningene. Så mange som halvparten av produsentene har ett eller flere regelbrudd, som omhandler alt fra lite strø og rotemateriale, til sykdom eller skade hos gris som ikke blir fulgt opp.

Tilfeldige stikkprøver

Svinebesetningene som er undersøkt i forbindelse med den godt varslede tilsynskampanjen er tilfeldig valgte. 427 av de 528 undersøkte besetningene var i slaktegrisbesetninger, mens de resterende 155 undersøkte var fra smågrisbesetninger.
Mattilsynet har brukt 10 dyrevelferdskrav i tilsynskampanjen, som skal gi en indikasjon på om dyret har god velferd. Disse inkluderer tilgang på strø, rotemateriale, behandling ved sykdom og skade, tilgang på vann, dokumentasjon, forebyggende helsearbeid, fôringsplass, arealkrav, redemateriale og fiksering.

Mange regelbrudd

Høyeste prosentandelen regelbrudd, fant man i svinebesetningene i region Stor-Oslo, hvor 69 prosent av besetningene hadde ett eller flere regelbrudd. Høyeste andel tilfeller av regelbrudd, fant man i region Sør-Øst, hvor det ble avdekket 150 tilfeller. De fleste regelbruddene gjaldt fravær av rotemateriale, men det er bekymringsverdig at 142 av tilfellene gjaldt dårlig oppfølging av sykdom og skade.

Dyrebeskyttelsen Norge ser med bekymring på den store andelen av besetninger som fikk påvist brudd på regelverket. Dette viser at svineproduksjonen må følges opp bedre og at man må få på plass strengere rutiner for å sikre dyrevelferden i norsk svineproduksjon.

Utdatert regelverk og minimale krav til dyrevelferd

Når så mange av svinebøndene i tilsynskampanjen har regelverksbrudd, viser det at næringens eget dyrevelferdsprogram ikke er tilstrekkelig for å sikre god dyrevelferd. Minimumskravene til hva som betegnes som god dyrevelferd er for dårlige og dagens kunnskap om grisens behov må danne basis for hvordan vi holder gris i fremtiden.
For å bedre sikre dyrevelferden til gris og andre produksjonsdyr, er det svært viktig at Mattilsynet får tilført tilstrekkelig ressurser. Bare i løpet av de siste månedene har det vært flere alvorlige dyrevelferdssaker som omhandler vanskjøtsel av gris i Norge, hvor flere hundre griser har måtte bøte med livet. Dyrebeskyttelsen Norge mener at det er essensielt at både dyrene og produsentene følges opp bedre, på et tidligere stadium, for å sikre oss mot slike dyrevelferdstragedier i fremtiden.
Gris med tilgang til rotemateriale. Foto Pixabay .

Grisen er leken og har behov for boltreplass, en myk liggeplass og rotemateriale. Dagens regelverk er utdatert og tar ikke hensyn til grisens behov. Foto: Pixabay.

Hei og takk for at du tar kontakt med Lisaklinikken.

Vi driver en gratis klinikk for dem som ikke har mulighet til å benytte andre tilbud. Derfor er vi nødt til å stille visse krav:

  • Vi er ikke en klinikk for de som syntes det generelt er dyrt med veterinær, men som kan prioritere det.
  • Vi er ikke en klinikk for de som har forsikring på sitt dyr, eller som har brukt sin forsikringspremie.
  • Vi legger ikke til rette for avl, og tar ikke imot valpekull. Står du allikevel i en vanskelig situasjon (tjuvparring el. lign.) ta kontakt for vurdering.
  • Vi tilbyr ikke hd/ad røntgen, med mindre sykdom mistenkes etter konsultasjon.
  • Vi utfører ikke komplisert kirurgi og ortopediske inngrep. Spør om du er usikker.
  • Vi anbefaler årlig vaksinering andre steder enn hos oss. Her finnes det allerede rimelige tilbud, med god oppfølging.
  • Vi tilbyr ikke reisevaksiner eller attestering i pass for dyr.
  • Vi tilbyr ikke separat kremering.

Er du usikker på om du oppfyller kriteriene, ønsker vi allikevel at du tar kontakt. Vi er imøtekommende og hyggelige, og ønsker det beste for dyr og mennesker.

Skriv gjerne litt om deg selv og din situasjon og hva henvendelsen gjelder, så vil vi svare deg så fort vi kan.

Mvh,
Lisaklinikken

    E-post for timeforespørsel