Skip to main content
Nyheter

Bedre dyrevelferd ved hundeavl

Av 27. oktober 2022april 26th, 2023Ingen kommentarer
Bilde av engelsk bulldog. Foto: Pixabay.

Dyrebeskyttelsen Norge leverte på tirsdag inn høringsinnspill til representantforslaget til Venstre om bedre dyrevelferd ved hundeavl. Vi støtter organisert avl og mener hundeavl innen organiserte rammer er en forutsetning for dyrevelferdsmessig god avl.

Tekst: Dyrebeskyttelsen Norge. Foto: Pixabay. 
D yrebeskyttelsen Norge støtter Venstre sitt representantforslag, og at de ønsker å gjøre noe med dagens avl som fører til alvorlige lidelser hos hundene våre.

Dette må løses

Avlen slik den har foregått har gjort at flere raser nå sliter med både høy innavlsgrad og høy sykdomsbyrde, og har dermed skapt det største dyrevelferdsproblemet vi har på hund i dag. Problemene har vært kjent i mange tiår. Det er helt essensielt at nødvendige endringer som faktisk gir bedre velferd for hundene våre, kommer på plass. Derfor støtter vi forslaget.
Dyrebeskyttelsen Norge anser avl basert på teknologi og vitenskap, som både billigere for oppdrettere og bedre for hundene, sammenlignet med dagens hundeavl som er basert på en lekmansforståelse av avl og genetikk. Dyrebeskyttelsen Norge mener det er helt essensielt at man tar i bruk genetikere og dagens teknologi innen genetikk, som verktøy i avlen. Det betyr i korte trekk at man må ta i bruk estimerte avlsverdier for helse, lynne og funksjon i tillegg til genstudier av slektskap. Bruk av estimerte avlsverdier er også i tråd med EU guidelines for dog breeding, og må ansees å være dagens forståelse for hvordan avl bør foregå.

Til sakens kjerne

I tildelingsbrevet til Mattilsynet under Statsbudsjettet bes Mattilsynet om å «utvikle løsninger som forenkler og effektiviserer hverdagen til Mattilsynets inspektører gjennom bruk av teknologi og tjenestedesign. Mattilsynet skal bygge løsninger for datafangst, datalagring og datadeling, som legger til rette for planlegging og gjennomføring av en enhetlig og målrettet risikobasert offentlig kontroll.»
Ved å ta i bruk estimerte avlsverdier og databaser vil Mattilsynet ha informasjonen de trenger tilgjengelig, og de kan ha et svært godt overblikk over hundeavlen ved hjelp av svært begrensede ressurser. Uten informasjon om helse, lynne, funksjon og slektskap er det ikke mulig for Mattilsynet å føre tilsyn med avlsparagrafen i dyrevelferdsloven.
Dyrebeskyttelsen Norge håper at Stortinget sørger for nødvendige endringer og en modernisering av hundeavlen til beste for hundene og forvaltningen.

Les mer om vårt arbeid for sunn hundehelse

Hei og takk for at du tar kontakt med Lisaklinikken.

Vi driver en gratis klinikk for dem som ikke har mulighet til å benytte andre tilbud. Derfor er vi nødt til å stille visse krav:

  • Vi er ikke en klinikk for de som syntes det generelt er dyrt med veterinær, men som kan prioritere det.
  • Vi er ikke en klinikk for de som har forsikring på sitt dyr, eller som har brukt sin forsikringspremie.
  • Vi legger ikke til rette for avl, og tar ikke imot valpekull. Står du allikevel i en vanskelig situasjon (tjuvparring el. lign.) ta kontakt for vurdering.
  • Vi tilbyr ikke hd/ad røntgen, med mindre sykdom mistenkes etter konsultasjon.
  • Vi utfører ikke komplisert kirurgi og ortopediske inngrep. Spør om du er usikker.
  • Vi anbefaler årlig vaksinering andre steder enn hos oss. Her finnes det allerede rimelige tilbud, med god oppfølging.
  • Vi tilbyr ikke reisevaksiner eller attestering i pass for dyr.
  • Vi tilbyr ikke separat kremering.

Er du usikker på om du oppfyller kriteriene, ønsker vi allikevel at du tar kontakt. Vi er imøtekommende og hyggelige, og ønsker det beste for dyr og mennesker.

Skriv gjerne litt om deg selv og din situasjon og hva henvendelsen gjelder, så vil vi svare deg så fort vi kan.

Mvh,
Lisaklinikken

    E-post for timeforespørsel