Skip to main content
Nyheter

Norge – en værsting for forsøksdyrene

gray mouse isolated on white background. Photo Colourbox

-Norge bruker om lag 2 millioner forsøksdyr i året. Dette tilsvarer en femtedel av forsøksdyrene som brukes i hele EU til sammen. Vi krever at det blir en slutt på dette overforbruket av forsøksdyr, sier Veterinær og daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge, Åshild Roaldset. Tekst: Dyrebeskyttelsen Norge.

Tekst: Ingunn Larsen. Foto: . 
Dyreforsøk foregår ofte bak lukkede dører. Det er for lite åpenhet om hva som faktisk foregår i forskningens navn, mener Roaldset. Sammen med Norecopa tar Dyrebeskyttelsen Norge saken opp på temamøte torsdag på Arendalsuka.

Behov for 3R-senter i Norge

– På dette arrangementet forteller tidligere professor ved Norges veterinærhøgskole, og nå sekretær av Norecopa, veterinær Adrian Smith om hvordan vi kan redusere forbruk av forsøksdyr. Han er en av Norges fremste eksperter på området og hans arbeid for å redusere bruken av forsøksdyr er anerkjent internasjonalt. Han løfter fram behovet for å etablere et 3R- senter i Norge. 3R-sentre jobber systematisk med å redusere bruken av forsøksdyr, slik det gjøres i andre EU-land, sier Roaldset.

Det finnes bedre løsninger

Norge er ett av landene som bruker flest dyr i dyreforsøk i Europeisk sammenheng. Organisasjonen Norecopa jobber for at man skal bruke alternativer til dyr i forskning og anbefaler alle forskningsinstitusjoner om å anvende de tre R-ene, som står for «Replacement», «Reduction» og «Refinement». En metode som brukes på 3R-sentere.
– Jeg vil fortelle hvordan det har vært å jobbe som forsøksdyrveterinær i Norge de siste 40 årene, og om behovet for et fysisk 3R-senter som kunne øke innsatsen på å redusere antallet forsøksdyr som brukes her til lands, sier Adrian Smith.

Temamøte og foredrag på Arendalsuka

Foredraget om forsøksdyr skjer torsdag 18. august kl. 15:30 – 16:30 på Torvscenen i Arendal. Det blir tid til spørsmål og kommentarer etter hans innlegg. Les mer om temamøtet i Arendal her: https://program.arendalsuka.no/event/user-view/17232
Hjertesaker
Dyrebeskyttelsen Norge vil også fronte hjertesakene; hjemløshet, obligatorisk ID-merking og uetisk hundeavl i løpet av årets Arendalsuke.