Skip to main content
NyheterVeterinær

Vold mot dyr og vold i nære relasjoner

Av 16. august 2022april 26th, 2023Ingen kommentarer
Toppbilde PM om veileder_Foto_Pixabay

Er du klar over at det ofte er en sammenheng mellom de som utøver vold mot dyr, og de som utsetter sine nærmeste for vold? Politiet i Nordland, Mattilsynet og Krisesentret i Salten går nå sammen og inviterer til seminar for å bygge og dele kompetanse om temaet vold mot mennesker og dyr.

Tekst: Stine Brox Gundersen, dyrekrimetterforsker. Foto: Pixabay. 
S eminaret arrangeres i samarbeid med prosjekt «Se sammenhengen», som er et samarbeid mellom Dyrebeskyttelsen Norge, Krisesentersekretariatet og NMBU veterinærhøgskolen.

– Dessverre er det slik at både forskning og erfaring viser at dersom man utsetter dyr for vold så er det ofte en sammenheng med at man enten har vært utsatt, eller er den som utsetter andre for vold i nære relasjoner, forteller dyrekrimetterforsker, Stine Brox Gundersen.

Dyrekrimetterforskeren håper nå, sammen med Krisesentret i Salten og Mattilsynet, å få satt søkelyset på denne sammenhengen slik at man kan avdekke og forebygge vold både mot mennesker og dyr. Målet er å spre kompetanse og øke samhandling mellom de ulike yrkesgruppene. Dyrekrimetterforskeren oppfordrer flere til å melde seg på.

– Vi må stå sammen om å beskytte både mennesker og dyr. Ved å invitere til seminar med tema som vold, seksuelle overgrep og vanskjøtsel håper vi få flere med tverretatlig kompetanse til å hjelpe oss å forebygge og avdekke, sier Brox Gundersen.

Politimester Heidi Kløkstad vil åpne seminaret som arrangeres i Bodø, 6.september.

Målgruppen for seminaret er ansatte i barnevernet, politiet, helsearbeidere, familievernkontor, brannvesenet, RVTS, Mattilsynet, veterinærer i klinisk praksis, kommunalt ansatte med ansvar for sosiale tjenester mfl.

Påmelding på epost til stine.marie.brox.gundersen@politiet.no Frist for påmelding er 22. august. Deltakelse er gratis.

Prosjekt «Se sammenhengen» har fått tilskuddsmidler fra Sekretariatet for konfliktrådene til å gjennomføre seminaret.

Hei og takk for at du tar kontakt med Lisaklinikken.

Vi driver en gratis klinikk for dem som ikke har mulighet til å benytte andre tilbud. Derfor er vi nødt til å stille visse krav:

  • Vi er ikke en klinikk for de som syntes det generelt er dyrt med veterinær, men som kan prioritere det.
  • Vi er ikke en klinikk for de som har forsikring på sitt dyr, eller som har brukt sin forsikringspremie.
  • Vi legger ikke til rette for avl, og tar ikke imot valpekull. Står du allikevel i en vanskelig situasjon (tjuvparring el. lign.) ta kontakt for vurdering.
  • Vi tilbyr ikke hd/ad røntgen, med mindre sykdom mistenkes etter konsultasjon.
  • Vi utfører ikke komplisert kirurgi og ortopediske inngrep. Spør om du er usikker.
  • Vi anbefaler årlig vaksinering andre steder enn hos oss. Her finnes det allerede rimelige tilbud, med god oppfølging.
  • Vi tilbyr ikke reisevaksiner eller attestering i pass for dyr.
  • Vi tilbyr ikke separat kremering.

Er du usikker på om du oppfyller kriteriene, ønsker vi allikevel at du tar kontakt. Vi er imøtekommende og hyggelige, og ønsker det beste for dyr og mennesker.

Skriv gjerne litt om deg selv og din situasjon og hva henvendelsen gjelder, så vil vi svare deg så fort vi kan.

Mvh,
Lisaklinikken

    E-post for timeforespørsel