Skip to main content
search
0
Nyheter

Den engelske bulldoggen er ødelagt som rase

Av 4. juli 2022mai 9th, 2023Ingen kommentarer

Tidligere denne måneden konkluderte Royal Veterinary College i en artikkel med at mopsen ikke lenger kan anses som en typisk hund i et helseperspektiv (1). Nå har de publisert en tilsvarende gjennomgang av helsen til engelsk bulldogg, og funnene er minst like ille på denne rasen (2). Systematisk avlsarbeid har ført til at den engelske bulldoggen er nedsyltet i sykdommer.

Tekst: Dyrebeskyttelsen Norge. Foto: Pixabay. 

U etisk avl er i dag det største dyrevelferdsproblemet hos våre hunder. Det rammer raser som er avlet for et ekstremt utseende, og raser der innavlen er høy etter 50- 100 år med kryssing av nære slektninger. Engelsk bulldog er en av de to rasene som Dyrebeskyttelsen Norge har tatt til retten for å få fastslått at det er i strid med dyrevelferdsloven å avle videre på, uten å krysse inn nye gener.

Hvorfor redder vi ikke hunderasene vi er så glade i?

Systematisk raseavl med fokus på et bestemt utseende har ført til at den engelske bulldoggen er syk, innavlet og utrydningstruet. Funnene i den vitenskapelige artikkelen, som nylig stod på trykk i Canine Medicine and Genetics, viser at svært mange bulldogger lider av alvorlige helseproblemer. Bulldoggen har dårlig velferd grunnet det ekstreme utseende de avles fram med. De er ikke slik fra naturens side, dette er menneskeskapte lidelser.

Artikkelen viser at det er 2 ganger så sannsynlig for en engelsk bulldogg å ha én eller flere lidelser, sammenliknet med andre hunder. Rasen har høy risiko for et syndrom som kalles BOAS (brachycephalic obstructive airway syndrome). Lidelsen innebærer at hundene ikke puster som normalt, og rammer svært mange flatsnutede hunder. For bulldoggen er det over 19 ganger så sannsynlig at de lider av dette syndromet sammenlignet med andre hunder. Mange hunder som lider av BOAS må gjennom kirurgi i luftveiene for å kunne ha akseptabel livskvalitet. BOAS-affiserte hunder kan også slite med å sove, spise, leke og delta i vanlige aktiviteter.

Nettopp på grunn av de mange og alvorlige utfordringene hos engelsk bulldog mener Dyrebeskyttelsen Norge at videre avl av rasen er i strid med dyrevelferdsloven og at tiden har kommet for å krysse inn frisk hund fra annen rase.

Mer og bedre organisering av hundeavlen

-Vi har teknologi, massedata og vitenskapelig metode for å avle friske hunder, nettopp derfor er det så uforståelig at man ikke tar nødvendige grep for å bedre hundenes helse. På tross av at genetikk er et komplekst fagfelt tillater man at avlsdyr blir valgt uten hjelp av genetikere og uten bruk av vanlige avlsverktøy. På lik linje med at vi gjerne søker den beste kirurgen med det beste utstyret når en hund skal opereres, burde vi også søke de beste fagfolkene med de beste verktøyene til den viktige oppgaven det er å velge ut neste generasjon avlsdyr, sier Åshild Roaldset, veterinær og daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge.

Skal vi få bukt med vår tids største dyrevelferdsproblem hos hund må vi ta i bruk estimerte avlsverdier for både egenskaper som funksjon, lynne og helse, og i tillegg slektskap. Dette skriver også EU i sine retningslinjer for hundeavl (3). EUs retningslinjer for hundeavl er et godt skrevet dokument som alle dyrevelferdsorganisasjoner, oppdrettere, kennelklubber og myndigheter bør kunne enes om. Dyrebeskyttelsen Norge ber om at disse retningslinjene blir gjeldene for hundeavl også i Norge, slik at avlen blir bedre regulert enn i dag.

Det er mye som skjer innen hundeavl i hele Europa, og vi kan ikke tillate at Norge blir en sinke innen dyrevelferd bare fordi gamle dogmer får regjere i oppdrettermiljøene.

-Det å tviholde på oppkonstruerte ideer om at ren rase skal trumfe hundenes rett til god helse og god funksjon, framstår som et stort svik mot hundene våre. Vi kan avle hunder bedre og hundene våre fortjener at vi gjør vårt beste, sier Roaldset.

Faktaboks

Engelsk bulldog har mye større sannsynlighet for å lide av en rekke ulike lidelser, sammenlignet med andre hunder.

 • 38,1 ganger så stor sannsynlighet for å lide av hudfoldsdermatitt
 • 26,8 ganger så stor sannsynlighet for å lide av cherry eye
 • 24,3 ganger så stor sannsynlighet for å lide av underbitt
 • 19,2 ganger så stor sannsynlighet for å lide av BOAS
 • 13 ganger så stor sannsynlighet for å lide av interdigitale cyster
 • 12,2 ganger så stor sannsynlighet for å lide av tørre øyne
 • 11,6 ganger så stor sannsynlighet for å lide av entropion

Kilder:

 1. https://cgejournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40575-022-00117-6#Abs2
 2. https://cgejournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40575-022-00118-5
 3. https://ec.europa.eu/food/system/files/2020-11/aw_platform_plat-conc_guide_dog-breeding.pdf

Hei og takk for at du tar kontakt med Lisaklinikken.

Vi driver en gratis klinikk for dem som ikke har mulighet til å benytte andre tilbud. Derfor er vi nødt til å stille visse krav:

 • Vi er ikke en klinikk for de som syntes det generelt er dyrt med veterinær, men som kan prioritere det.
 • Vi er ikke en klinikk for de som har forsikring på sitt dyr, eller som har brukt sin forsikringspremie.
 • Vi legger ikke til rette for avl, og tar ikke imot valpekull. Står du allikevel i en vanskelig situasjon (tjuvparring el. lign.) ta kontakt for vurdering.
 • Vi tilbyr ikke hd/ad røntgen, med mindre sykdom mistenkes etter konsultasjon.
 • Vi utfører ikke komplisert kirurgi og ortopediske inngrep. Spør om du er usikker.
 • Vi anbefaler årlig vaksinering andre steder enn hos oss. Her finnes det allerede rimelige tilbud, med god oppfølging.
 • Vi tilbyr ikke reisevaksiner eller attestering i pass for dyr.
 • Vi tilbyr ikke separat kremering.

Er du usikker på om du oppfyller kriteriene, ønsker vi allikevel at du tar kontakt. Vi er imøtekommende og hyggelige, og ønsker det beste for dyr og mennesker.

Skriv gjerne litt om deg selv og din situasjon og hva henvendelsen gjelder, så vil vi svare deg så fort vi kan.

Mvh,
Lisaklinikken

  E-post for timeforespørsel