Skip to main content
Nyheter

Hundeavl løftes til Stortinget

Av 17. juni 2022april 27th, 2023Ingen kommentarer
Hundeavl løftes til Stortinget. Foto: Shutterstock.

9. juni ble Representantforslag om bedre dyrevelferd ved hundeavl levert til Stortinget. Stortingsrepresentantene Ingvild Wetrhus Thorsvik og Alfred Jens Bjørlo fra Venstre tar med dette et viktig tak i det største dyrevelferdsproblemet vi har hos hunder i dag. Dyrebeskyttelsen Norge mener at forslaget er framtidsrettet og har med svært viktige poenger.

Tekst: Eva Hustoft, fagrådgiver Dyrebeskyttelsen Norge. Foto: Shutterstock. 
M attilsynet jobber i disse dager med en forskrift om avl av hund. I representantforslaget fra Venstres representanter ber de Regjeringen om å sikre at denne forskriften ivaretar velferden til alle hunder- om det så er rase-, blandings- eller designhund.

Norge som pioner eller sinke?

Det skjer mye internasjonalt omkring avl av hund, og mange øyne ser til Norge etter hundeavlsdommen som kom i februar i år. Representantforslaget legger opp til at Norge kan gå foran som et eksempel til etterfølgelse for andre land. Det tar blant annet høyde for at EU sine retningslinjer bør være førende for måten vi avler hunder på i Norge. Disse retningslinjene sier blant annet at estimerte avlsverdier bør brukes både i utvelgelse av avlsdyr og som informasjon til valpekjøper.
Hunder skal også kunne pare naturlig, og inseminering kun tillates i svært spesielle tilfeller. Norge bør legge seg på nivå med føringene som kommer fra EU, eller bedre enn dette. Hundeavlen bør baseres på en helhetlig tilnærming der hundenes lynne, funksjon, helse og slektskap, blir tatt hensyn til. Vi kan ikke være en sinke på dyrevelferd.

Overvåke innavlsøkning

Forslaget innebærer også overvåkning av innavlsgrad ved hjelp av genomiske studier, og dette er viktig. På den måten får man med grunnleggerne av populasjonen, og konsekvenser av matadoravl og flaskehalser som har oppstått underveis. Man kan dermed holde oversikt over innavlsøkning i populasjonen over tid.
Dagens svært utdaterte metode med å se på slektskap noen få generasjoner tilbake i tid, gir ikke korrekt informasjon om populasjonens slektskap. Forvalting av lovverket og forvalting av den enkelte rase må baseres på oppdatert og vitenskapelig basert kunnskap.

Teknologi for å hindre hundesmugling og uetisk avl

I forslaget bes det også om at regjerningen utreder etablering av en søkbar database med avlsverdier som et mulig verktøy for å hindre hundesmugling og uetisk avl. I Norge har vi allerede store deler av teknologien som skal til for å få til dette.
Det er svært positivt at politikere nå både setter seg grundig inn i problemstillinger omkring dagens hundeavl, og ytrer i klar tekst at de lener seg på vitenskap og står på hundenes side i denne saken.
Saken er nå sendt Næringskomiteen.

Les mer om vårt arbeid mot uetisk avl 

Støtt vårt arbeid

Hei og takk for at du tar kontakt med Lisaklinikken.

Vi driver en gratis klinikk for dem som ikke har mulighet til å benytte andre tilbud. Derfor er vi nødt til å stille visse krav:

  • Vi er ikke en klinikk for de som syntes det generelt er dyrt med veterinær, men som kan prioritere det.
  • Vi er ikke en klinikk for de som har forsikring på sitt dyr, eller som har brukt sin forsikringspremie.
  • Vi legger ikke til rette for avl, og tar ikke imot valpekull. Står du allikevel i en vanskelig situasjon (tjuvparring el. lign.) ta kontakt for vurdering.
  • Vi tilbyr ikke hd/ad røntgen, med mindre sykdom mistenkes etter konsultasjon.
  • Vi utfører ikke komplisert kirurgi og ortopediske inngrep. Spør om du er usikker.
  • Vi anbefaler årlig vaksinering andre steder enn hos oss. Her finnes det allerede rimelige tilbud, med god oppfølging.
  • Vi tilbyr ikke reisevaksiner eller attestering i pass for dyr.
  • Vi tilbyr ikke separat kremering.

Er du usikker på om du oppfyller kriteriene, ønsker vi allikevel at du tar kontakt. Vi er imøtekommende og hyggelige, og ønsker det beste for dyr og mennesker.

Skriv gjerne litt om deg selv og din situasjon og hva henvendelsen gjelder, så vil vi svare deg så fort vi kan.

Mvh,
Lisaklinikken

    E-post for timeforespørsel