Skip to main content
search
0
Nyheter

Endelig tilbake til ordinært landsmøte

Av 22. mai 2022april 27th, 2023Ingen kommentarer
Kaniner fra Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Jæren. Foto: Stein Johan Warland.

Etter 2 år med digital møtevirksomhet, kunne endelig Dyrebeskyttelsen Norges landsmøte avholdes ved fysisk oppmøte. Landsmøtet ble avholdt 21. og 22. mai, og delegatene vedtok blant annet å ansette en organisasjonsveterinær.

Tekst: Dyrebeskyttelsen Norge. Foto: Stein Johan Warland. 
D et første ordentlige landsmøtet etter koronaen kom til Norge, ble avholdt i helgen – 21. og 22. mai på Quality Aiport Hotel Gardermoen.

Viktig for å ivareta demokratiet

Dyrebeskyttelsen Norge er en medlemsorganisasjon, med mer enn 8500 medlemmer og lokalavdelinger rundt om i Norge. Organisasjonens øverste organ er landsmøtet, og det er derfor svært gledelig at dyrevernere fra hele landet endelig kunne møtes fysisk.
I løpet av lørdagen og søndagen, fikk delegater fra Dyrebeskyttelsen Norges lokalavdelinger, fra Mandal i sør til Finnmark i nord, deltatt på landsmøtet og sammen har de lagt planer for organisasjonens arbeid det neste året. Avdelingen Gjøvik/Toten ble vedtatt nedlagt i løpet av landsmøtet.

Organisasjonsveterinær, klinikk for dyr i nød

Dyrebeskyttelsen Norge har vedtatt å starte et pilotprosjekt med egen klinikk for dyr i nød, i sentrum av Oslo. Prosjektet skal være et tilbud for dyr av vanskeligstilte og skal sikre at dyrene får hjelp til tross for eiers økonomi. Prosjektet «klinikk for dyr i nød», som gir mulighet til tidlig intervensjon for mange dyr, vedtas som et toårig prosjekt og det bevilges 1 million kr. over budsjettet 2022/2023 til oppstart. Prosjektet skal evalueres underveis.
– Vi håper at vi kan greie å få på plass et bærekraftig tilbud til dyr av vanskeligstilte. Vi vet at behovet er stort og at dette tilbudet vil hjelpe mange dyr og eiere, sier Åshild Roaldset, daglig leder og veterinær.
Det ble også vedtatt å ansette en organisasjonsveterinær som kan bistå alle lokalavdelingene og som har kunnskap om de spesielle behovene som en omplasseringsorganisasjon har.

Valg til sentralstyret

Anne Lise Skoie Risøen fra Mandal ble valgt som sentralstyreleder. Hun har lang fartstid fra lokalavdelingen i Mandal. I tillegg har hun sittet i sentralstyret i mange år, både som styreleder og styremedlem i flere perioder. Hun er også medlem av den lokale dyrevelferdsnemda. Organisasjonen er glad for at Anne Lise nå skal lede organisasjonen i det kommende året.
Dyrebeskyttelsen Norge fikk også ett nytt styremedlem og 3 nye varamedlemmer til sentralstyret. Janne Schjetne fra Dyrebeskyttelsen Norge Bodø ble valgt som nytt styremedlem. Sølvi Hindøy fra Dyrebeskyttelsen Norge Bergen og Hordaland og Leif Røkke fra Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Trøndelag ble valgt inn som varamedlemmer. Landsmøtet har dermed sikret god geografisk representasjon i sentralstyret. De øvrige styremedlemmene fortsetter i sine verv.

Hei og takk for at du tar kontakt med Lisaklinikken.

Vi driver en gratis klinikk for dem som ikke har mulighet til å benytte andre tilbud. Derfor er vi nødt til å stille visse krav:

  • Vi er ikke en klinikk for de som syntes det generelt er dyrt med veterinær, men som kan prioritere det.
  • Vi er ikke en klinikk for de som har forsikring på sitt dyr, eller som har brukt sin forsikringspremie.
  • Vi legger ikke til rette for avl, og tar ikke imot valpekull. Står du allikevel i en vanskelig situasjon (tjuvparring el. lign.) ta kontakt for vurdering.
  • Vi tilbyr ikke hd/ad røntgen, med mindre sykdom mistenkes etter konsultasjon.
  • Vi utfører ikke komplisert kirurgi og ortopediske inngrep. Spør om du er usikker.
  • Vi anbefaler årlig vaksinering andre steder enn hos oss. Her finnes det allerede rimelige tilbud, med god oppfølging.
  • Vi tilbyr ikke reisevaksiner eller attestering i pass for dyr.
  • Vi tilbyr ikke separat kremering.

Er du usikker på om du oppfyller kriteriene, ønsker vi allikevel at du tar kontakt. Vi er imøtekommende og hyggelige, og ønsker det beste for dyr og mennesker.

Skriv gjerne litt om deg selv og din situasjon og hva henvendelsen gjelder, så vil vi svare deg så fort vi kan.

Mvh,
Lisaklinikken

    E-post for timeforespørsel