Skip to main content
Nyheter

Fortsatt høy dødelighet i oppdrettsnæringen

Av 22. mars 2022april 27th, 2023Ingen kommentarer
Laksemerder i Norge. Foto: Shutterstock

Veterinærinstituttets fiskehelserapport for 2021 viser at det var høyere dødelighet hos laks i oppdrett enn noen gang tidligere. Årsaker til dette skal blant annet være ulike sykdommer og behandling mot lakselus.

Tekst: Birgitte Fineid, Dyrebeskyttelsen Norge. Foto: Pixabay. 
G od helse og god velferd hos fisken må ligge til grunn for en bærekraftig oppdrettsnæring. Dette er dessverre ikke alltid tilfelle i dag.

Høy produksjon og høy dødelighet

I 2021 var det 54 millioner laks som døde i sjøfasen. Det tilsvarer 15,5 % av all oppdrettslaksen i Norge dette året. I tillegg døde mer enn 33 millioner laks i settefiskfasen, altså i perioden før fisken kan settes ut i sjøen.
Rapporten melder om at årsaken til den høye dødeligheten i sjøfasen er sammensatt og at det er store regionale forskjeller i dødelighet.
Rapporten omtaler også rensefisken, som er med på å holde laksen fri for lakselus. I 2021 ble det satt ut mer enn 40 millioner rensefisk. Rensefisken er utsatt for store velferdsmessige utfordringer blant annet med sykdom. De fleste fiskene forsvinner eller dør i anleggene.

Avlusing – et dyrevelferdsproblem

Oppdrettslaksen er generelt utsatt for angrep av lakselus parasitten, som finnes i saltvann. Lakselusa skader fisken og gjør at den blir mer mottakelig for andre infeksjoner. Det er derfor viktig at laksen ikke får for mange lus på seg. Over årenes løp er det brukt mye medikamenter for å fjerne lusa fra laksen, noe som har gjort at lakselusa har utviklet resistens mot disse midlene.
Medikamentfri fjerningen av lakselus medfører store velferdsutfordringer for laksen. Det er ofte mange avlusinger laksen skal gjennomgå og mange av metodene som brukes vil gi laksen redusert velferd. Mange av disse metodene gi redusert velferd også for rensefisken.

Bare en fisk?

Den høye dødeligheten i oppdrettsnæringen er ikke noe nytt, dette har pågått over lengre tid. Veterinærinstituttet, som står bak Fiskehelserapporten, utrykker bekymring for   situasjonen både oppdrettsfisken og rensefisken befinner seg i.
Næringen har stort fokus på vekst, noe Dyrebeskyttelsen Norge synes er veldig bekymringsverdig. Det å skulle ha enda flere individer inn i en næring der et stort antall dyr allerede dør, mener vi er uansvarlig. Det må heller settes søkelys på hvordan man skal gi fisken som allerede er der bedre velferd og lavere dødelighet.
Den høye dødeligheten i oppdrettsnæringen ser ut til å gå upåaktet hen hos den gjennomsnittlige forbruker. Tilsvarende tapsprosent for landlevende dyr i matproduksjonen ville sannsynligvis medført sterkere reaksjoner. Det er på tide at oppdrettsfiskens velferd tas på alvor!

Hei og takk for at du tar kontakt med Lisaklinikken.

Vi driver en gratis klinikk for dem som ikke har mulighet til å benytte andre tilbud. Derfor er vi nødt til å stille visse krav:

  • Vi er ikke en klinikk for de som syntes det generelt er dyrt med veterinær, men som kan prioritere det.
  • Vi er ikke en klinikk for de som har forsikring på sitt dyr, eller som har brukt sin forsikringspremie.
  • Vi legger ikke til rette for avl, og tar ikke imot valpekull. Står du allikevel i en vanskelig situasjon (tjuvparring el. lign.) ta kontakt for vurdering.
  • Vi tilbyr ikke hd/ad røntgen, med mindre sykdom mistenkes etter konsultasjon.
  • Vi utfører ikke komplisert kirurgi og ortopediske inngrep. Spør om du er usikker.
  • Vi anbefaler årlig vaksinering andre steder enn hos oss. Her finnes det allerede rimelige tilbud, med god oppfølging.
  • Vi tilbyr ikke reisevaksiner eller attestering i pass for dyr.
  • Vi tilbyr ikke separat kremering.

Er du usikker på om du oppfyller kriteriene, ønsker vi allikevel at du tar kontakt. Vi er imøtekommende og hyggelige, og ønsker det beste for dyr og mennesker.

Skriv gjerne litt om deg selv og din situasjon og hva henvendelsen gjelder, så vil vi svare deg så fort vi kan.

Mvh,
Lisaklinikken

    E-post for timeforespørsel