Skip to main content
search
0
ArtikkelNyheter

Norge trenger et statlig senter for alternativer til dyreforsøk

Av 14. mars 2022mai 9th, 2023Ingen kommentarer
Forsøksdyr_Foto_Shutterstock

Hvert år brukes flere millioner dyr i forsøk i Norge. Sammenlignet med tallene for EU bruker vi ca. en femtedel av forsøksdyrene i Europa. Samtidig er vi det eneste landet i Skandinavia som ikke har et eget fysisk senter for alternativer til dyreforsøk.

Tekst: Birgitte Fineid, Dyrebeskyttelsen Norge. Bilde: Foto: Serhii Ivashchuk/Shutterstock. 
I Norge er det den ideelle foreningen Norecopa som de siste 15 årene har utført det veldig viktige arbeidet med å formidle hvordan dyreforsøk kan erstattes, forbedres og reduseres («de 3R-ene»).

Forsøksdyr i Norge

I 2020 ble det brukt 2,28 millioner dyr i forsøk i Norge. Mesteparten av disse var fisk, men det brukes også over 50.000 pattedyr årlig til dyreforsøk. Totalantallet varierer noe fra år til år, blant annet avhengig av hvilke forsøk oppdrettsnæringen har behov for. De norske forsøksfiskene er dessuten overrepresentert i kategoriene for de mest belastende dyreforsøk. I 2016 ble det brukt hele 11,6 millioner individer.

Med sitt høye forbruk av forsøksdyr bør Norge være ledende i arbeidet med å utvikle alternativer. I Hurdalsplattformen står det at regjeringen vil «støtte opp under prosjekt for å utvikle alternativ til dyreforsøk».

 

Behov for et statlig senter

I 2020 kom Forsøksdyrkomiteen med en uttalelse der det anbefales å opprette et nasjonalt, statlig finansiert 3R-senter som vil kunne koordinere innsats fra alle involverte aktører og fremskynde utviklingen av alternativer til dyreforsøk gjennom et tilknyttet forsknings- og utviklingsfond.

Nylig kom Veterinærinstituttets fiskehelserapport for 2021 ut. Her konkluderes det med at Norges høye antall forsøksdyr viser at det er behov for et bredt engasjement for å finne gode erstatninger til bruk av dyr i forsøk. Veterinærinstituttet sier videre at «Et slikt bredt engasjement og systematisk arbeid med kunnskapsdeling kunne koordineres gjennom et nasjonalt 3R-senter. Gjennom et slikt senter kunne en også løse et stort problem ved at man ofte ikke vet hva som har blitt gjort tidligere og hva som eventuelt har gått galt i forsøk, fordi forskning med negative resultater som oftest ikke publiseres.».

Dyrebeskyttelsen Norge slutter seg til uttalelsene fra både Forsøksdyrkomiteen og Veterinærinstituttet, og ber om at det opprettes et nasjonalt 3R-senter i Norge.

Hei og takk for at du tar kontakt med Lisaklinikken.

Vi driver en gratis klinikk for dem som ikke har mulighet til å benytte andre tilbud. Derfor er vi nødt til å stille visse krav:

  • Vi er ikke en klinikk for de som syntes det generelt er dyrt med veterinær, men som kan prioritere det.
  • Vi er ikke en klinikk for de som har forsikring på sitt dyr, eller som har brukt sin forsikringspremie.
  • Vi legger ikke til rette for avl, og tar ikke imot valpekull. Står du allikevel i en vanskelig situasjon (tjuvparring el. lign.) ta kontakt for vurdering.
  • Vi tilbyr ikke hd/ad røntgen, med mindre sykdom mistenkes etter konsultasjon.
  • Vi utfører ikke komplisert kirurgi og ortopediske inngrep. Spør om du er usikker.
  • Vi anbefaler årlig vaksinering andre steder enn hos oss. Her finnes det allerede rimelige tilbud, med god oppfølging.
  • Vi tilbyr ikke reisevaksiner eller attestering i pass for dyr.
  • Vi tilbyr ikke separat kremering.

Er du usikker på om du oppfyller kriteriene, ønsker vi allikevel at du tar kontakt. Vi er imøtekommende og hyggelige, og ønsker det beste for dyr og mennesker.

Skriv gjerne litt om deg selv og din situasjon og hva henvendelsen gjelder, så vil vi svare deg så fort vi kan.

Mvh,
Lisaklinikken

    E-post for timeforespørsel