Skip to main content
search
0
Nyheter

Mattilsynet anbefaler obligatorisk ID-merking

Av 22. februar 2022april 27th, 2023Ingen kommentarer
Hvit spisshund i snø Foto: Pixabay

I en utredning gjort på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet konkluderer Mattilsynet med at det bør innføres obligatorisk ID-merking av hund.

D yrebeskyttelsen Norge har  jobbet for å få til lovpålagt ID-merking i nærmere 50 år. I dag er de fleste hunder merket og registrert på frivillig basis, men det er fortsatt behov for å få på plass obligatorisk merking av katter, kaniner og andre familiedyr.

Mattilsynets utredning

Mattilsynet har nå utredet om det bør innføres krav om at alle hunder i Norge bør merkes med microchip og registreres. Utredningen er blitt gjort på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet (LMD). Og i sin utredning anbefaler nå Mattilsynet at det blir innført et krav om ID-merking av alle norske hunder. Pålagt ID-merking av familiedyr er viktig å få på plass av flere årsaker, blant annet for å lettere gjenforene bortkomne dyr med eier og identifisering av uansvarlige dyreeiere. I tillegg er det vesentlig å kunne identifisere dyr på individnivå, dersom Mattilsynet skal kunne bruke dagens databaser som verktøy i tilsyn med familiedyr. Individuell ID er også nødvendig for å sikre godt avlsarbeid, slik at diagnoser kan knytte opp mot individ.

Selv om forsikringsselskaper og avlsorganisasjoner gjerne har krav om ID-merking for registrering av hunder, er det per i dag frivillig for hundeeiere å ID-merke dyret sitt.  I utredningen kommer det frem at myndighetene bør gjøre dette obligatorisk.

Motarbeidet av Mattilsynet

Dyrebeskyttelsen Norge har jobbet for obligatorisk ID-merking siden midten av 70-tallet. Saken har vært til avstemming i Stortinget flere ganger, men har blitt nedstemt, blant annet etter anbefaling fra Mattilsynet. Nesten alt vi kjøper i dag er sporbart, ett av få unntak er levende dyr. Uten ID-merking blir det umulig for Mattilsynet å forvalte store deler av dyrevelferdsloven. Det er derfor gledelig at obligatorisk ID-merking nå ser ut til å bli en realitet for hunder. Dette er en god start, men behovet for å kunne identifisere også andre familiedyr på individnivå, er like stort, eller i mange tilfeller enda større. Dyrebeskyttelsen Norge er ikke fornøyde før påbudet gjelder for alle familiedyr.

– Stadig flere land innfører obligatorisk ID-merking av familiedyr for å bedre dyrevelferden. Norge er i ferd med å bli en sinke i denne sammenheng. Nå håper vi at Stortinget ser at individuell merking av familiedyr er helt nødvendig. sier Åshild Roaldset, veterinær og daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge.

Hei og takk for at du tar kontakt med Lisaklinikken.

Vi driver en gratis klinikk for dem som ikke har mulighet til å benytte andre tilbud. Derfor er vi nødt til å stille visse krav:

  • Vi er ikke en klinikk for de som syntes det generelt er dyrt med veterinær, men som kan prioritere det.
  • Vi er ikke en klinikk for de som har forsikring på sitt dyr, eller som har brukt sin forsikringspremie.
  • Vi legger ikke til rette for avl, og tar ikke imot valpekull. Står du allikevel i en vanskelig situasjon (tjuvparring el. lign.) ta kontakt for vurdering.
  • Vi tilbyr ikke hd/ad røntgen, med mindre sykdom mistenkes etter konsultasjon.
  • Vi utfører ikke komplisert kirurgi og ortopediske inngrep. Spør om du er usikker.
  • Vi anbefaler årlig vaksinering andre steder enn hos oss. Her finnes det allerede rimelige tilbud, med god oppfølging.
  • Vi tilbyr ikke reisevaksiner eller attestering i pass for dyr.
  • Vi tilbyr ikke separat kremering.

Er du usikker på om du oppfyller kriteriene, ønsker vi allikevel at du tar kontakt. Vi er imøtekommende og hyggelige, og ønsker det beste for dyr og mennesker.

Skriv gjerne litt om deg selv og din situasjon og hva henvendelsen gjelder, så vil vi svare deg så fort vi kan.

Mvh,
Lisaklinikken

    E-post for timeforespørsel