Skip to main content
Nyheter

Etterlyser obligatorisk ID-merking

Av 14. februar 2022april 27th, 2023Ingen kommentarer
Ønsker ID-merking for alle familiedyr. Foto: Pixabay.

Mattilsynet arbeider nå med en utredning om ID-merking og registrering av hunder, som snarlig skal leveres Landbruks- og matdepartementet. Dyrebeskyttelsen Norge etterlyser ID-merking av alle familiedyr.

Tekst: Birgitte Fineid, Dyrebeskyttelsen Norge. Foto: Pixabay. 
D yrebeskyttelsen Norge har jobbet i mange år for å få på plass obligatorisk ID-merking av familiedyr, og ser på dette som et svært viktig verktøy for å sikre familiedyrs rettssikkerhet. Både Dyrebeskyttelsen Norge og partiet Venstre er nå spent på resultatet av Mattilsynets utredning om ID-merking.

Viktig for identifisering

Pålagt ID-merking av familiedyr er viktig å få på plass av flere årsaker, blant annet for å lettere gjenforene bortkomne dyr med eier og identifisering av uansvarlige dyreeiere. I tillegg er det vesentlig at avlsdyr og deres avkom har en unik og søkbar identitet.
Dette kom tydelig frem i dommen fra Oslo tingrett, der det slås fast at rasene engelsk bulldog og cavalier king charles spaniel er så syke at videre renavl er i strid med dyrevelferdsloven.

Motarbeidet gang på gang av Mattilsynet

Dyrebeskyttelsen Norge har jobbet for obligatorisk ID-merking i mer enn 40 år (lenke). Saken har vært til avstemming i Stortinget flere ganger, men har blitt nedstemt, blant annet etter anbefaling fra Mattilsynet.
– Stadig flere land innfører obligatorisk ID-merking av familiedyr for å bedre dyrevelferden. Norge er i ferd med å bli en sinke i denne sammenheng, sier Åshild Roaldset, veterinær og daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge.

Les om vårt arbeid mot hjemløse dyr 

Støtt vårt arbeid

Hei og takk for at du tar kontakt med Lisaklinikken.

Vi driver en gratis klinikk for dem som ikke har mulighet til å benytte andre tilbud. Derfor er vi nødt til å stille visse krav:

  • Vi er ikke en klinikk for de som syntes det generelt er dyrt med veterinær, men som kan prioritere det.
  • Vi er ikke en klinikk for de som har forsikring på sitt dyr, eller som har brukt sin forsikringspremie.
  • Vi legger ikke til rette for avl, og tar ikke imot valpekull. Står du allikevel i en vanskelig situasjon (tjuvparring el. lign.) ta kontakt for vurdering.
  • Vi tilbyr ikke hd/ad røntgen, med mindre sykdom mistenkes etter konsultasjon.
  • Vi utfører ikke komplisert kirurgi og ortopediske inngrep. Spør om du er usikker.
  • Vi anbefaler årlig vaksinering andre steder enn hos oss. Her finnes det allerede rimelige tilbud, med god oppfølging.
  • Vi tilbyr ikke reisevaksiner eller attestering i pass for dyr.
  • Vi tilbyr ikke separat kremering.

Er du usikker på om du oppfyller kriteriene, ønsker vi allikevel at du tar kontakt. Vi er imøtekommende og hyggelige, og ønsker det beste for dyr og mennesker.

Skriv gjerne litt om deg selv og din situasjon og hva henvendelsen gjelder, så vil vi svare deg så fort vi kan.

Mvh,
Lisaklinikken

    E-post for timeforespørsel