Skip to main content
Nyheter

Sammen kan vi få en slutt på de verste produksjonsmetodene i dagens landbruk

Ku på beite. Foto: Shutterstock.

Dyrebeskyttelsen Norge har i dag svart på to spørreundersøkelser i forbindelse med EUs gjennomgang av dyrevelferdslovgivningen. Den ene dreier seg om dyrevelferd for produksjonsdyr, den andre om merking av matvarer. Du kan også bidra til bedre dyrevelferd ved å svare på de samme spørreundersøkelsene.

Tekst: Dyrebeskyttelsen Norge. Foto: Shutterstock. 
U ndersøkelsene gjelder dyr i landbruket og merking av matvarer. Siden alle er invitert til å bidra, er dette en god mulighet til å gi din stemme for dyrene. Sammen kan vi få en slutt på de verste produksjonsmetodene i dagens landbruk.

Dyr i landbruket

Her besvarte vi spørsmål blant annet om hvordan dagens regler påvirker ulike grupper, og hvor godt informert man er som forbruker om hold, transport og slakt av dyr. Vi mener at det er store forbedringspotensialer og at dyrevelferden kan forbedres både ved å forbedre allerede eksisterende regler og at regelverk blir utarbeidet for de artene der det mangler.
Vi mener også at økt bruk av teknologi for overvåkning under transport kan bidra til bedre velferd. Videre bør man bruke vitenskapelige indikatorer for å bedre forstå dyrevelferd, øke kunnskapsnivået til alle som håndterer dyr og å ha bedre informasjon om dyrevelferd tilgjengelig for forbruker.

Matinformasjonsforordningen

Farm to fork-strategien vektlegger forbrukerperspektivet høyt. Dyrebeskyttelsen Norge mener at all mat bør ha med seg en objektiv produktinformasjon. Vi spilte også inn at merking av mat må kunne tilfredsstille individuelle etiske overbevisninger, og at man skal få vite om dyret ble bedøvet før slakt. Dette har Dyrebeskyttelsen Norge hatt fokus på over lengre tid.
Både organisasjoner og enkeltpersoner kan gå inn og besvare spørsmålene. Det tar ca. 10 minutter for hvert av skjemaene. Om du setter av 20 minutter i dag kan ditt bidrag hjelpe tusenvis av dyr. Frist er hhv. 21.januar og 7.mars 2022.