Skip to main content
Nyheter

Minihøring om bedre dyrevelferd for produksjonsdyr

Griseunge ute på gresseng. Foto: Shutterstock

Dyrebeskyttelsen Norge har bidratt med muntlig innspill til Venstre sitt representantforslag om å styrke dyrevelferden for produksjonsdyr. Det er svært positivt at produksjonsdyrenes velferd tas på alvor og at politikere ønsker å løfte problemer og søke løsninger.

Tekst: Dyrebeskyttelsen Norge. Foto: Shutterstock. 
I yrebeskyttelse. Norge deltok i begynnelsen av januar på en muntlig minihøring om dyrevelferd for produksjonsdyr, i regi av Venstre sitt representantforslag. Venstre ønsker med dette arbeidet å utvikle dyrehold på et høyt nivå som vi som samfunn kan stå inne for.

Bedre dyrevelferd

Alle fikk fem minutter til å komme med innspill. Dyrebeskyttelsen Norge vektla blant annet at omsorg for bonden er svært viktig og bør tas med inn. Dyrebeskyttelsen Norge mener at Bondes helse og velferd er nært knyttet til hvordan dyra har det. Krav om kunnskap og holdninger hos bøndene vil også være av betydning for dyrevelferden, og bør inn i forslaget.
Et annet viktig budskap fra vår side var at Mattilsynets bevilgning og finansiering må stå i stil med oppgavene de er satt til å utføre.
Vi hadde også innspill på transport, slakt og avrundet med å påpeke at velferden til alle produksjonsdyr bør tas med- også rein og fisk.

Ny helhetlig dyrevelferdsmelding

Representantforslaget ligger nå til behandling hos næringskomiteen. Disse skal gi sin innstilling i løpet av de neste to ukene. Deretter skal Stortinget behandle og votere i februar.
Regjeringen har også varslet at de vil starte arbeid med en ny, helhetlig dyrevelferdsmelding. Vi er helt enige i at tiden er moden for dette arbeidet!

Støtt vårt arbeid – bli medlem!