Skip to main content
search
0
Nyheter

Minihøring om bedre dyrevelferd for produksjonsdyr

Av 10. januar 2022april 27th, 2023Ingen kommentarer
Griseunge ute på gresseng. Foto: Shutterstock

Dyrebeskyttelsen Norge har bidratt med muntlig innspill til Venstre sitt representantforslag om å styrke dyrevelferden for produksjonsdyr. Det er svært positivt at produksjonsdyrenes velferd tas på alvor og at politikere ønsker å løfte problemer og søke løsninger.

Tekst: Dyrebeskyttelsen Norge. Foto: Shutterstock. 
D yrebeskyttelsen Norge deltok i begynnelsen av januar på en muntlig minihøring om dyrevelferd for produksjonsdyr, i regi av Venstre sitt representantforslag. Venstre ønsker med dette arbeidet å utvikle dyrehold på et høyt nivå som vi som samfunn kan stå inne for.

Bedre dyrevelferd

Alle fikk fem minutter til å komme med innspill. Dyrebeskyttelsen Norge vektla blant annet at omsorg for bonden er svært viktig og bør tas med inn. Dyrebeskyttelsen Norge mener at Bondes helse og velferd er nært knyttet til hvordan dyra har det. Krav om kunnskap og holdninger hos bøndene vil også være av betydning for dyrevelferden, og bør inn i forslaget.
Et annet viktig budskap fra vår side var at Mattilsynets bevilgning og finansiering må stå i stil med oppgavene de er satt til å utføre.
Vi hadde også innspill på transport, slakt og avrundet med å påpeke at velferden til alle produksjonsdyr bør tas med- også rein og fisk.

Ny helhetlig dyrevelferdsmelding

Representantforslaget ligger nå til behandling hos næringskomiteen. Disse skal gi sin innstilling i løpet av de neste to ukene. Deretter skal Stortinget behandle og votere i februar.
Regjeringen har også varslet at de vil starte arbeid med en ny, helhetlig dyrevelferdsmelding. Vi er helt enige i at tiden er moden for dette arbeidet!

Støtt vårt arbeid – bli medlem!

Hei og takk for at du tar kontakt med Lisaklinikken.

Vi driver en gratis klinikk for dem som ikke har mulighet til å benytte andre tilbud. Derfor er vi nødt til å stille visse krav:

  • Vi er ikke en klinikk for de som syntes det generelt er dyrt med veterinær, men som kan prioritere det.
  • Vi er ikke en klinikk for de som har forsikring på sitt dyr, eller som har brukt sin forsikringspremie.
  • Vi legger ikke til rette for avl, og tar ikke imot valpekull. Står du allikevel i en vanskelig situasjon (tjuvparring el. lign.) ta kontakt for vurdering.
  • Vi tilbyr ikke hd/ad røntgen, med mindre sykdom mistenkes etter konsultasjon.
  • Vi utfører ikke komplisert kirurgi og ortopediske inngrep. Spør om du er usikker.
  • Vi anbefaler årlig vaksinering andre steder enn hos oss. Her finnes det allerede rimelige tilbud, med god oppfølging.
  • Vi tilbyr ikke reisevaksiner eller attestering i pass for dyr.
  • Vi tilbyr ikke separat kremering.

Er du usikker på om du oppfyller kriteriene, ønsker vi allikevel at du tar kontakt. Vi er imøtekommende og hyggelige, og ønsker det beste for dyr og mennesker.

Skriv gjerne litt om deg selv og din situasjon og hva henvendelsen gjelder, så vil vi svare deg så fort vi kan.

Mvh,
Lisaklinikken

    E-post for timeforespørsel