Skip to main content
ArtikkelNyheter

Brev om forskrift til § 25 i dyrevelferdsloven

Valp i snø_Foto_Shutterstock

Dyrebeskyttelsen Norge ber Landbruks- og matminister Sandra Borch om å følge opp forslaget til forskrift om hundeavl.

Tekst:Dyrebeskyttelsen Norge. Foto: Shutterstock. 
M attilsynet fikk i 2019 oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet å utarbeide forslag til forskrift om hundeavl.
Dyrebeskyttelsen Norge sendte rett før jul et brev til Landbruks- og matminister, Sandra Borch. Her ber vi om at arbeidet med denne forskriften følges opp slik at den blir et hensiktsmessig verktøy for Mattilsynet, sikrer bedre helse for hundene våre og harmonerer med EUs retningslinjer for hundeavl.

Ingen vei utenom estimerte avlsverdier

I brevet ber vi om at EUs plattform for dyrevelferd sitt dokument «Responsible Dog Breeding Guidelines», må være bærende i arbeidet med forskrift. De sier blant annet at estimerte avlsverdier bør brukes både i valg av avlsdyr og som informasjon til valpekjøper.
Estimerte avlsverdier er verdien av en hunds gener, og beregnes ved hjelp av statistiske verktøy. Dette vil favne om både rasehunder og blandingshunder, og gjelde uavhengig av hvor mange kull oppdretter har i året.
Slik Dyrebeskyttelsen Norge ser det gir det ikke mening for Mattilsynet å utføre tilsyn etter paragraf 25 i dyrevelferdsloven, uten tilstrekkelig kunnskap om hundenes faktiske slektskap og uten tilgang på estimerte avlsverdier for helse, lynne og funksjon. Forskriften må altså hensynta at avlen sikrer både helse, lynne og funksjon, og at man kan overvåke slektskap på populasjonsnivå.

Norge har det som trengs

Norge har både teknologi og databaser for å kunne få til et avlsarbeid basert på estimerte avlsverdier, og bør virkelig være en pådriver i dette arbeidet.
Dyrebeskyttelsen Norge mener altså at en ny forskrift kun gir mening for samfunnet dersom den løser dagens problemer med alvorlige helseutfordringer og ekstrem innavl hos hundene våre, og samtidig gir Mattilsynet mulighet til å utføre tilsyn med all hundeavl i Norge med relativt begrensede ressurser.
Forskriften som skal utarbeides må derfor resultere i at dagens teknologi og vitenskap anvendes i hundeavlen og i tilsynet med avlen.

Les hele brevet her 

Støtt vårt arbeid mot uetisk avl