Skip to main content
Nyheter

Familievolden tar ikke ferie

Av 22. desember 2021mai 8th, 20234 kommentarer

Julen nærmer seg med stormskritt og de fleste av gleder oss til juleferien. For mange er dette derimot en av årets vanskeligste tider. Høytiden er dessverre også en tid for økning i antall overgrep mot barn og vold i nære relasjoner. Familiedyrene er heller ikke fritatt.

Tekst: Birgitte Fineide, Dyrebeskyttelsen Norge. Foto: Unsplash. Saken ble først publisert 22. desember 2020, oppdatert 22. desember 2021. 
D

yrebeskyttelsen Norge er opptatt av dyrs rolle i saker om vold i nære relasjoner. Voldsproblematikk i nære relasjoner er ofte kompleks, og det er mange faktorer som er med på å vedlikeholde et voldelig forhold. Familiedyr kan være involvert på ulike måter, blant annet ved at de utsettes for mishandling eller brukes som et maktmiddel ved at det fremsette trusler om å skade eller avlive familiedyret.

 

Familiedyr i midlertidig forvaring

For å kunne forhindre at dyr blir skadelidende eller brukt som maktmiddel, mener Dyrebeskyttelsen Norge det er viktig at politiet og Mattilsynet får myndighet til å ta dyr i midlertidig forvaring, også i andre situasjoner enn ved rene brudd på dyrevelferdsloven. Frykten for at dyret skal utsettes for mishandling eller på annen måte bli skadelidende, er skadelig i seg selv. I slike tilfeller kan det være svært viktig for de involverte å vite at dyret har det trygt.

Dyrebeskyttelsen Norges 27 lokalavdelinger ønsker å bistå så lang langt det lar seg gjøre, dersom dyr trenger et trygt sted å være.

 

Dyr tortureres til døde for å straffe mennesker

Dyrebeskyttelsen Norge mener det også må være sterkt skjerpende når dyr for eksempel tortureres til døde for å straffe en annen person. Det finnes mange eksempler på at rettssystemet ikke klarer å fange opp slike alvorlige voldshendelser, i form av vold mot dyr, som et ledd i annen voldsproblematikk.

Det er viktig å huske på at volden kan ramme alle typer familiedyr. Vi har ofte søkelyset på de største dyrene som hund og katt, men også familiens hamster på barnerommet vil være i faresonen.

For å stanse vold i nære relasjoner er det viktig at man også får stanset vold mot alle dyrene i familien.

 

Alle har et ansvar

For å hjelpe alle de som lever i frykt for fysisk og mental mishandling hver dag, har vi alle et ansvar. Vi må være den brysomme «nabokjerringa» som melder ifra når vi mener noe er galt. Dersom du mistenker eller vet at noen utsettes for fysisk eller psykisk mishandling, er det viktig at du sier ifra. Kontakt Mattilsynet, politiet eller barnevernet slik at dyr og mennesker som lever i en voldelig hverdag kan få hjelp.

Vi håper alle er med og tar ansvar slik at både dyr og mennesker får en fin jul i år.

Viktige telefonnummer og lenker i jula

Alarmtelefon for barn og unge – 116 111
Vold- og overgrepslinjen – 116 006
Kirkens SOS – 22 40 00 40
Politiet – 02800 (ved akutt fare ring 112)
Mistanke om mishandling mot dyr? Varsle på www.mattilsynet.no
Vold i nære relasjoner? Se politiets råd her https://www.politiet.no/rad/vold-i-nare-relasjoner/

 

Join the discussion 4 kommentarer

 • Amina sier:

  Hei
  Kan eg få den kattungen i sommerferie eg elsker katter

 • Amina sier:

  Hei
  Kan eg få den kattungen i sommerferie eg elsker katter men kan dykke sei kor dukke er

 • Manne sier:

  Hei alle med respekt for våre vakre dyr og barn.
  Mitt ønske er å få et dyrepoliti som kan reagere raskt og som har midler til rask oppfølging. Det hadde også vært på sin plass om vold mot barn og dyr fikk strengere straff og ikke minst rask oppklaring i sak med påfølgende rask dom.
  Ting går for tregt i Norge. Loven beskytter stort sett banditter da det er de som får gratis advokathjelp mens ofrene selv må betale. Dette er det mange som ikke har råd til og derav dårlig hjelp som kan bety at de som utøver vold kan fortsette da de allikevel blir forsvart helt uten kostnad og som regel uten konsekvens for handlinger som er tiltalt for.
  Jeg synes det er på tide at både den som skal anmelde/sikt i en sak orden som er anmeldt på lik linje kan få tilgang gratis med forsvarer/advokat og den evt tapende part må selv betale om blir dømt skyldig.
  Kanskje bør det bli obligatorisk å delta i en årlig sjekk med alle eiere sammen med deres dyr til et typ ‘helsestasjone’ for status og sjekk.
  Ikke minst kanskje alle som skal anskaffe seg et dyr bør fullføre et kurs der man må få et sertifikat for å ha lov til å eie et dyr?
  Kanskje skulle det vært sertifikat for å få barn også med obligatorisk oppfølging minst en gang i året med helsesjekk og status.
  Det er alt for mye skjult og det å få et mer åpent samfunn med felles deltagelse der alle på lik linje må fullføre ‘eksamen’ for å få et sertifikat som sier om man er egnet eller ikke egnet til å få barn og eller dyr!
  Ja dette er nå mine tanker…. Vi må jo ha sertifikat for å kjøre bil o.a og da synes jeg det å anskaffe seg barn eller dyr også burde vært både kurset og med bevis som førerkort at man er egnet og at det er årlige ‘helsesjekk’ med status?

Hei og takk for at du tar kontakt med Lisaklinikken.

Vi driver en gratis klinikk for dem som ikke har mulighet til å benytte andre tilbud. Derfor er vi nødt til å stille visse krav:

 • Vi er ikke en klinikk for de som syntes det generelt er dyrt med veterinær, men som kan prioritere det.
 • Vi er ikke en klinikk for de som har forsikring på sitt dyr, eller som har brukt sin forsikringspremie.
 • Vi legger ikke til rette for avl, og tar ikke imot valpekull. Står du allikevel i en vanskelig situasjon (tjuvparring el. lign.) ta kontakt for vurdering.
 • Vi tilbyr ikke hd/ad røntgen, med mindre sykdom mistenkes etter konsultasjon.
 • Vi utfører ikke komplisert kirurgi og ortopediske inngrep. Spør om du er usikker.
 • Vi anbefaler årlig vaksinering andre steder enn hos oss. Her finnes det allerede rimelige tilbud, med god oppfølging.
 • Vi tilbyr ikke reisevaksiner eller attestering i pass for dyr.
 • Vi tilbyr ikke separat kremering.

Er du usikker på om du oppfyller kriteriene, ønsker vi allikevel at du tar kontakt. Vi er imøtekommende og hyggelige, og ønsker det beste for dyr og mennesker.

Skriv gjerne litt om deg selv og din situasjon og hva henvendelsen gjelder, så vil vi svare deg så fort vi kan.

Mvh,
Lisaklinikken

  E-post for timeforespørsel