Skip to main content
Nyheter

Hundeavlsaken i Oslo tingrett

Bilde av engelsk bulldog. Foto: Pixabay.

Rettssaken om hundeavl gikk for Oslo tingrett 10. – 16. november.

Tekst: Eva Hustoft, rådgiver Dyrebeskyttelsen Norge. Toppbilde: Pixabay. 
D et var avsatt fem dager i Oslo tingrett til å behandle Dyrebeskyttelsen Norges søksmål mot hundeavl som gir syke hunder. Søksmålet dreier seg om avl engelsk bulldog og cavalier king charles spaniel er i strid med § 25 i dyrevelferdsloven. Dyrebeskyttelsen Norge mener at disse hunderasene har stor sykdomsbyrde og mange helseplager i tillegg til at slektskapet mellom alle hunder innen rasen nå er så høyt at videre avl innenfor rasene er et brudd på loven.

Må igangsette kryssavlsprosjekter

Dyrebeskyttelsen Norge mener at det må igangsettes vitenskapelige kryssavlsprosjekter for disse to rasene, om de skal ha mulighet til å overleve. Fagfolkene som uttalte seg i rettsalen er i det store og hele enige i at kryssavl hadde gitt den raskeste effekten på å bedre helsen til rasene.
I retten ble det vist til flere vellykkede kryssavlsprosjekter hos andre raser. Dyrebeskyttelsen Norge ser dermed ingen grunn til at andre raser som lider ikke skal få nyte godt av de positive effektene man får av kryssavl.

Ulovlig ifølge norsk lov

Norsk lov er også klar på at avl på syke hunder med målsetning om å bedre rasen på sikt er forbudt. Det å igangsette helseprogrammer for raser med høy sykdomsbelastning med formål å bedre rasens helse på sikt, er dermed ikke lov i Norge. Helseprogrammene som er igangsatt for engelsk bulldog og cavalieren vil ville innebære flere år med lidelse for mange dyr. Den eneste grunnen til at hundene må lide er at de skal være av «ren» rase og ha et spesielt utseende. Å tviholde på en tanke om ren rase og samtidig avle for et ekstremt utseende medfører alvorlig og menneskeskapt lidelse for mange av hundene våre.
Det er noe usikkerhet knyttet til tidspunktet for domsavgjørelse, men vi tror den kan falle før jul. Vi håper virkelig at hundenes rett til et godt utgangspunkt i livet blir tatt på alvor i denne saken!

Les mer om vårt arbeid mot uetisk avl 

Signer vårt opprop mot uetisk avl                     

Støtt vårt arbeid – bli medlem!