Skip to main content
Nyheter

Ammende dyr bør slippe å delta på utstilling

Hest med føll. Foto: Pixabay

Landbruks- og matdepartementet vil gjøre endringer i forskrift om velferd for hest og hund i konkurranser, slik at ammende hester og hunder kan delta på utstilling. Dette forslaget er nå ute på høring.

Tekst: Birgitte Fineid, veterinærfaglig rådgiver Dyrebeskyttelsen Norge. 
D yrebeskyttelsen Norge stiller seg negativ til dette forslaget og mener ammende hester og hunder ikke skal stilles ut.

Viktig med beskyttelse i loven

Dyr har en lovfestet egenverdi uavhengig av nytteverdien de har for mennesker. Dyrebeskyttelsen Norge mener derfor at dette vil sette begrensinger for mulighetene til å stille ut ammende dyr.
Utstilling er en arena for noen menneskers hobby, dyrene har verken behov for eller glede av dette. Vi ser ingen behov for at ammende hester og hunder må delta på utstilling. Derimot mener vi at en slik deltagelse vil være stressende for både mor og avkom.

Avl basert på ustillingsresultater

Utstilling er ikke en egnet metode for utvelgelse av avlsdyr om man ønsker avlsfremgang. På utstilling lever fortsatt ideen om at man skal velge ut avlsdyr basert på tanken om ren rase og et rasetypisk utseende, ofte på bekostning av helse, mentalitet og funksjon. Seleksjonen foregår ofte uten omtanke for dyrevelferden hos avkommene og uten å ta i bruk genetisk kompetanse og dagens teknologi.
Dyrebeskyttelsen Norge mener at utstilling bidrar til å opprettholde uetisk avl basert på tanken om ren rase heller enn sunne dyr.

Les vårt høringssvar

Støtt vårt arbeid – bli medlem!