Skip to main content
search
0
Nyheter

Ammende dyr bør slippe å delta på utstilling

Av 21. juli 2021april 27th, 2023Ingen kommentarer
Hest med føll. Foto: Pixabay

Landbruks- og matdepartementet vil gjøre endringer i forskrift om velferd for hest og hund i konkurranser, slik at ammende hester og hunder kan delta på utstilling. Dette forslaget er nå ute på høring.

Tekst: Birgitte Fineid, veterinærfaglig rådgiver Dyrebeskyttelsen Norge. 
D yrebeskyttelsen Norge stiller seg negativ til dette forslaget og mener ammende hester og hunder ikke skal stilles ut.

Viktig med beskyttelse i loven

Dyr har en lovfestet egenverdi uavhengig av nytteverdien de har for mennesker. Dyrebeskyttelsen Norge mener derfor at dette vil sette begrensinger for mulighetene til å stille ut ammende dyr.
Utstilling er en arena for noen menneskers hobby, dyrene har verken behov for eller glede av dette. Vi ser ingen behov for at ammende hester og hunder må delta på utstilling. Derimot mener vi at en slik deltagelse vil være stressende for både mor og avkom.

Avl basert på ustillingsresultater

Utstilling er ikke en egnet metode for utvelgelse av avlsdyr om man ønsker avlsfremgang. På utstilling lever fortsatt ideen om at man skal velge ut avlsdyr basert på tanken om ren rase og et rasetypisk utseende, ofte på bekostning av helse, mentalitet og funksjon. Seleksjonen foregår ofte uten omtanke for dyrevelferden hos avkommene og uten å ta i bruk genetisk kompetanse og dagens teknologi.
Dyrebeskyttelsen Norge mener at utstilling bidrar til å opprettholde uetisk avl basert på tanken om ren rase heller enn sunne dyr.

Les vårt høringssvar

Støtt vårt arbeid – bli medlem!

Hei og takk for at du tar kontakt med Lisaklinikken.

Vi driver en gratis klinikk for dem som ikke har mulighet til å benytte andre tilbud. Derfor er vi nødt til å stille visse krav:

  • Vi er ikke en klinikk for de som syntes det generelt er dyrt med veterinær, men som kan prioritere det.
  • Vi er ikke en klinikk for de som har forsikring på sitt dyr, eller som har brukt sin forsikringspremie.
  • Vi legger ikke til rette for avl, og tar ikke imot valpekull. Står du allikevel i en vanskelig situasjon (tjuvparring el. lign.) ta kontakt for vurdering.
  • Vi tilbyr ikke hd/ad røntgen, med mindre sykdom mistenkes etter konsultasjon.
  • Vi utfører ikke komplisert kirurgi og ortopediske inngrep. Spør om du er usikker.
  • Vi anbefaler årlig vaksinering andre steder enn hos oss. Her finnes det allerede rimelige tilbud, med god oppfølging.
  • Vi tilbyr ikke reisevaksiner eller attestering i pass for dyr.
  • Vi tilbyr ikke separat kremering.

Er du usikker på om du oppfyller kriteriene, ønsker vi allikevel at du tar kontakt. Vi er imøtekommende og hyggelige, og ønsker det beste for dyr og mennesker.

Skriv gjerne litt om deg selv og din situasjon og hva henvendelsen gjelder, så vil vi svare deg så fort vi kan.

Mvh,
Lisaklinikken

    E-post for timeforespørsel