Skip to main content
NyheterVeterinær

Invitasjon til seminar om vold mot dyr og vold i nære relasjoner

Av 20. juli 2021september 16th, 2021Ingen kommentarer

Prosjektet «Se sammenhengen» arrangerer nå to seminarer om vold mot dyr og vold i nære relasjoner. Seminarene vil avholdes 16. september i Sandnes og 23. september i Stjørdal og er gratis.

Tekst: Dyrebeskyttelsen Norge. 
K risesentersekretariatet, Forskergruppe Dyrevelferd ved NMBU veterinærhøgskolen og Dyrebeskyttelsen Norge inviterer til et felles seminar om vold mot dyr og vold i nære relasjoner, som en del av prosjektet «Se Sammenhengen». Prosjektet er et samarbeid mellom de tre aktørene og har fått tilskuddsmidler fra Politidirektoratet og Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging.

Samler ulike yrkesgrupper som jobber med vold

Som en del av prosjektet samler vi nå ulike yrkesgrupper som arbeider med vold til felles seminar. Aktuelle yrkesgrupper er blant annet ansatte i: barnevernet, helsearbeidere, familievernkontor, RKVTS, Mattilsynet, veterinærer i klinisk praksis, kommunalt ansatte med ansvar for sosiale tjenester og fler.
Seminarene er gratis. Vi ønsker å få med ulike yrkesgrupper og det vil vi ta hensyn til dersom det blir restriksjoner på antall deltakere pga. COVID-19

Seminar 16. september 2021 – kl. 10:00 – 16:00

Sted: Både og, Oalsgata 2 Sandnes
Påmelding: aashild@dyrebeskyttelsen.no (ved plassrestriksjoner vil vi prioritere å få med ulike yrkesgrupper)

 

Seminar 23. september – kl. 10:00 – 16:00

Sted: Kimen kulturhus, Sandgata 15, Stjørdal
Påmelding: aashild@dyrebeskyttelsen.no (ved plassrestriksjoner vil vi prioritere å få med ulike yrkesgrupper)

Les mer om prosjektet «Se Sammenhengen»