Skip to main content
Nyheter

Anmelder Kongsberg kommune for skyting av kanadagjess

Illustrasjonsbilde kanadagjess med unger. Foto: Pixabay

Dyrebeskyttelsen Norge og lokalavdelingen Dyrebeskyttelsen Norge Kongsberg har anmeldt Kongsberg kommune for å skyte kanadagjess i hekketiden.

Tekst: Annette Bjørndalen Søreide, kommunikasjonsrådgiver Dyrebeskyttelsen Norge. Foto: Illustrasjonsbilde kanadagjess. Pixabay. 
K ongsberg kommune har nylig valgt å skyte ut kanadagjess fordi de gjør fra seg i byens grøntområder. Kanadagjess, er som andre fugler og dyr, omfattet av norsk lov. Dyrebeskyttelsen Norge og Dyrebeskyttelsen Norge Kongsberg anmelder nå kommunen, da en slik form for bestandsregulering midt i hekketiden bryter med flere paragrafer i lovverket, deriblant dyrevelferdsloven, naturmangfoldloven, viltloven og viltforskriften.

Ungene henstilles i hjelpeløs tilstand

Kanadagjess og andre dyr er på denne tiden av året fredet grunnet hekke- og yngletiden. Organisasjonen er bekymret for at uttaket av kanadagjessene vil føre til tilfeller hvor unger blir foreldreløse og dermed helt hjelpeløse, noe som er et brudd på dyrevelferdsloven.
Organisasjonen er kritiske til at kommunen ikke ser på alternative løsninger. Viltforskriften legger opp til at skadefelling er en siste løsning og at man må kunne dokumentere nødvendigheten av skadefelling.

Lite respekt for ville dyr

Dyrebeskyttelsen Norge får ofte henvendelser på våren/sommeren om ville dyr som blir utsatt for vold og mishandling. Ofte bunner dette i at dyrene oppleves som plagsomme og sjenerende, og fugler som hekker og beskytter ungene sine er spesielt utsatt.
Dyrebeskyttelsen Norge er bekymret for at kommunens vedtak om uttak av kanadagjess nører opp under den manglende respekten vi ser for dyr i hekke- og yngletiden.

Støtt vårt arbeid – bli medlem!

Hei og takk for at du tar kontakt med Lisaklinikken.

Vi driver en gratis klinikk for dem som ikke har mulighet til å benytte andre tilbud. Derfor er vi nødt til å stille visse krav:

  • Vi er ikke en klinikk for de som syntes det generelt er dyrt med veterinær, men som kan prioritere det.
  • Vi er ikke en klinikk for de som har forsikring på sitt dyr, eller som har brukt sin forsikringspremie.
  • Vi legger ikke til rette for avl, og tar ikke imot valpekull. Står du allikevel i en vanskelig situasjon (tjuvparring el. lign.) ta kontakt for vurdering.
  • Vi tilbyr ikke hd/ad røntgen, med mindre sykdom mistenkes etter konsultasjon.
  • Vi utfører ikke komplisert kirurgi og ortopediske inngrep. Spør om du er usikker.
  • Vi anbefaler årlig vaksinering andre steder enn hos oss. Her finnes det allerede rimelige tilbud, med god oppfølging.
  • Vi tilbyr ikke reisevaksiner eller attestering i pass for dyr.
  • Vi tilbyr ikke separat kremering.

Er du usikker på om du oppfyller kriteriene, ønsker vi allikevel at du tar kontakt. Vi er imøtekommende og hyggelige, og ønsker det beste for dyr og mennesker.

Skriv gjerne litt om deg selv og din situasjon og hva henvendelsen gjelder, så vil vi svare deg så fort vi kan.

Mvh,
Lisaklinikken

    E-post for timeforespørsel