Skip to main content
Nyheter

Anmelder Kongsberg kommune for skyting av kanadagjess

Illustrasjonsbilde kanadagjess med unger. Foto: Pixabay

Dyrebeskyttelsen Norge og lokalavdelingen Dyrebeskyttelsen Norge Kongsberg har anmeldt Kongsberg kommune for å skyte kanadagjess i hekketiden.

Tekst: Annette Bjørndalen Søreide, kommunikasjonsrådgiver Dyrebeskyttelsen Norge. Foto: Illustrasjonsbilde kanadagjess. Pixabay. 
K ongsberg kommune har nylig valgt å skyte ut kanadagjess fordi de gjør fra seg i byens grøntområder. Kanadagjess, er som andre fugler og dyr, omfattet av norsk lov. Dyrebeskyttelsen Norge og Dyrebeskyttelsen Norge Kongsberg anmelder nå kommunen, da en slik form for bestandsregulering midt i hekketiden bryter med flere paragrafer i lovverket, deriblant dyrevelferdsloven, naturmangfoldloven, viltloven og viltforskriften.

Ungene henstilles i hjelpeløs tilstand

Kanadagjess og andre dyr er på denne tiden av året fredet grunnet hekke- og yngletiden. Organisasjonen er bekymret for at uttaket av kanadagjessene vil føre til tilfeller hvor unger blir foreldreløse og dermed helt hjelpeløse, noe som er et brudd på dyrevelferdsloven.
Organisasjonen er kritiske til at kommunen ikke ser på alternative løsninger. Viltforskriften legger opp til at skadefelling er en siste løsning og at man må kunne dokumentere nødvendigheten av skadefelling.

Lite respekt for ville dyr

Dyrebeskyttelsen Norge får ofte henvendelser på våren/sommeren om ville dyr som blir utsatt for vold og mishandling. Ofte bunner dette i at dyrene oppleves som plagsomme og sjenerende, og fugler som hekker og beskytter ungene sine er spesielt utsatt.
Dyrebeskyttelsen Norge er bekymret for at kommunens vedtak om uttak av kanadagjess nører opp under den manglende respekten vi ser for dyr i hekke- og yngletiden.

Støtt vårt arbeid – bli medlem!