Skip to main content
Nyheter

Sammen om felles opprop mot privat fyrverkeri

Av 16. juni 2021juni 21st, 2021Ingen kommentarer
Redd hund. Foto: Shutterstock

Forskriften som regulerer fyrverkeri, er nå på høring. Flere organisasjoner og fagpersoner har nå stilt seg bak et felles opprop om å få på plass et forbud mot fyrverkeri i privat regi.

Tekst: Dyrebeskyttelsen Norge. Foto: Shutterstock. 
D irektoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) har nå på høring endringer og forslag til innstramminger i forskriften om fyrverkeri og pyroteknikk. Høringen inneholder ikke forslag om forbud mot fyrverkeri i privat regi, så flere organisasjoner og fagpersoner har nå slått seg sammen om et felles opprop for å få til et slikt forbud.

Feiring på bekostning av dyr, mennesker og miljø

Slik praksisen med fyrverkeri er i dag, er det mange dyr og mennesker som blir skadelidende hvert år. Mange forholder seg ikke til det tillatte tidsrommet for oppskyting av fyrverkeri, som er mellom kl. 18.00 på nyttårsaften og kl. 02.00 på 1. nyttårsdag. Det blir derfor vanskelig å skjerme dyr og mennesker som påvirkes negativt av fyrverkeri.
Forbudet mot bruk av styringspinner som kom på plass i 2009, har ført til færre skader, men det er fortsatt altfor mange mennesker som får øye-, ansikts-, hånd- og brannskader som følge av fyrverkeri. Ifølge seksjonsoverlege ved Øyeavdelingen på Haukeland universitetssykehus, Nils Bull, får i gjennomsnitt 16 personer alvorlige øyeskader av nyttårsfeiringen.
– Selv om de foreslåtte innstrammingene i forskriften skulle gå gjennom, mener vi at det fortsatt er for høy risiko for skader på både dyr, mennesker og miljø, til at det er forsvarlig at det skal være tillatt med privat bruk av fyrverkeri, sier Åshild Roaldset, daglig leder og veterinær i Dyrebeskyttelsen Norge.

Startet underskriftskampanje

I tillegg til de som stiller seg bak oppropet, har Dyrebeskyttelsen Norge også samlet inn underskrifter fra privatpersoner som ønsker forbud mot fyrverkeri i privat regi. I skrivende stund har nær 9000 mennesker signert underskriftskampanjen.
Vi er overveldet over responsen vi har fått på dette oppropet. De siste dagene har underskriftskampanjen vår gått varm med nye underskrifter og det er helt rørende hvor mange organisasjoner og fagpersoner som støtter oppropet. Det er åpenbart at tiden er inne for å tenke nytt. Det er mange som synes at hensynet til en uskyldig tredjepart, som dyrene jo er, må vektes tungt i den nye forskriften, sier Roaldset.
Høringen har frist 20. juni 2021 og kan besvares her.

Se listen over de som stiller seg bak oppropet

Signer underskriftskampanjen for forbud mot fyrverkeri i privat regi 

 

Svar på høringen i denne lenken