Skip to main content
search
0
KronikkUkategorisert

Laksens mareritt er i gang

Av 14. juni 2021april 28th, 2023Ingen kommentarer
Fang og slipp-fiske. Foto: Pxhere.

Årets laksefiske er i gang. Dessverre kommer mange laks til å bli torturert unødvendig for sportsfiskerens underholdning.

Tekst: Birgitte Fineid, veterinærfaglig rådgiver Dyrebeskyttelsen Norge. Foto: Pxhere. Kronikken ble først publisert i Dyrenes Forsvarer 2.2019. 
F ang-og-slipp-fiske, også kalt catch and release, er et dyrevelferdsmessig problem som Dyrebeskyttelsen Norge mener må settes på dagsordenen igjen. Det kommer mange sportsfisketurister til Norge fra land der fiskemetoden fang-og-slipp er vanlig og dette tilbys også disse turistene her i landet.

Negativ effekt på fiskens velferd

I 2010 kom Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) med en gjennomgang av all kjent litteratur om tema fang-og-slipp-fiske. Komiteen konkluderer med at fang-og-slipp som fiskemetode har en negativ effekt på fiskens velferd. De negative effektene som nevnes er skader på fisken ved kroking, stress og andre påkjenninger når de trekkes inn, risiko for død etter at de slippes ut igjen, fare for infeksjoner og mulig påvirkning av fiskens forplantningsevne.
For noen fiskearter er det manglende kunnskap på området. Der det ikke foreligger god nok viten, må vi bruke føre-var-prinsippet slik at fisken ikke utsettes for unødig lidelse.

Hva sier lovverket?

Dyrevelferdsloven §3 sier blant annet at dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger. Ved fang-og-slipp-fiske mener Dyrebeskyttelsen Norge at dette ikke blir overholdt.
Det settes også begrensinger i tilfeller der dyr brukes til underholdning. Paragraf 26 i dyrevelferdsloven sier blant annet dyret skal «ikke med hensikt påføres frykt, skade eller unødige påkjenninger og belastninger».

Hvor etisk er det å fange fisk for så å slippe den ut igjen for underholdnings del?

Fang-og-slipp fisking vil for en sportsfisker være ren underholdning når formålet med fisket blir å fange fisken med krok for at den skal slippes ut igjen. Fisk som blir skadet i prosessen risikerer en langvarig og smertefull død. Dette må ses på som dyreplageri for sportens skyld.
I en artikkel fra 2016 (NRK) går to garvede laksefiskere ut mot denne «sporten». De mener at fang-og-slipp fisking har blitt utbredt i noen sportsfiskemiljøer, noe de ser på som en uverdig og respektløs handling overfor laksen. Det nevnes også her at sportsfiskere som bedriver fang-og-slipp ofte ser på seg selv som flinke og laksevennlige fiskere.

Fang-og-slipp-fiske har vært foreslått for bruk i sårbare fiskebestander. Disse bestandene har et særskilt behov for vern. Dyr har også lovfestet egenverdi som ikke er forenlig med denne type sportsfiske.

Mer stuerent?

I mars i 2019 kunne man lese på nettsiden til Norges Jeger-og Fiskerforbund at det nå er mer stuerent med fang-og-slipp-fiske og at denne formen for fiske ikke påvirker fisken i nevneverdig grad dersom det gjøres riktig. Bakgrunnen for denne uttalelsen er blant annet en studie på ørret i Hemsil utført av Norsk institutt for naturforskning (NINA), hvor det ble observert få atferdsendringer og lav dødelighet hos ørret som ble fanget og satt ut igjen. Det denne studien ikke har tatt hensyn til, noe de selv påpeker, er dyrevelferdsmessige spørsmål i forbindelse fang-og-slipp fiske. Det som er gjort i studien er en litteraturgjennomgang av dyrevelferd i et økologisk perspektiv. Det legges her vekt på at den følelsesbaserte tilnærmingen til dyrevelferd, for eksempel fiskens evne til å føle smerte, er mindre egnet som et mål for velferd hos ville fiskebestander enn det samfunnsendringer og andre menneskeskapte inngrep som påvirker fisken er.
Selvfølgelig vil miljøet og andre påvirkninger være viktig for villfiskens velferd, men vil det være riktig å i stor grad se bort fra enkeltindividets «følelser»? Fang-og-slipp fiske foregår i all hovedsak som ren forlystelse eller som en inntektskilde for noen mennesker. Det blir sett på som rekreasjon, og noen tjener store penger på blant annet å tilby laksefiske for feriegjester. Fang-og-slipp fiske er ikke nødvendig for menneskets overlevelse og det bør derfor stilles spørsmålstegn ved etiske aspekter ved å tillate denne formen for utnyttelse av dyr.

Støtt vårt arbeid – bli medlem! 

Hei og takk for at du tar kontakt med Lisaklinikken.

Vi driver en gratis klinikk for dem som ikke har mulighet til å benytte andre tilbud. Derfor er vi nødt til å stille visse krav:

  • Vi er ikke en klinikk for de som syntes det generelt er dyrt med veterinær, men som kan prioritere det.
  • Vi er ikke en klinikk for de som har forsikring på sitt dyr, eller som har brukt sin forsikringspremie.
  • Vi legger ikke til rette for avl, og tar ikke imot valpekull. Står du allikevel i en vanskelig situasjon (tjuvparring el. lign.) ta kontakt for vurdering.
  • Vi tilbyr ikke hd/ad røntgen, med mindre sykdom mistenkes etter konsultasjon.
  • Vi utfører ikke komplisert kirurgi og ortopediske inngrep. Spør om du er usikker.
  • Vi anbefaler årlig vaksinering andre steder enn hos oss. Her finnes det allerede rimelige tilbud, med god oppfølging.
  • Vi tilbyr ikke reisevaksiner eller attestering i pass for dyr.
  • Vi tilbyr ikke separat kremering.

Er du usikker på om du oppfyller kriteriene, ønsker vi allikevel at du tar kontakt. Vi er imøtekommende og hyggelige, og ønsker det beste for dyr og mennesker.

Skriv gjerne litt om deg selv og din situasjon og hva henvendelsen gjelder, så vil vi svare deg så fort vi kan.

Mvh,
Lisaklinikken

    E-post for timeforespørsel