Skip to main content
Nyheter

Status hjemløse dyr 2020 – Stor pågang på tross av at flere har vært hjemme

Kattunge som ble funnet i et vedskjul og reddet inn sammen med resten av kullet sitt av Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Trøndelag. Foto: Camilla Hattrem

På tross av at Norges befolkning har holdt seg mye hjemme det siste året, har Dyrebeskyttelsen Norges 28 lokalavdelinger tatt imot flere hjemløse familiedyr enn året før.

Tekst: Annette Bjørndalen Søreide, kommunikasjonsrådgiver Dyrebeskyttelsen Norge. Foto: Camilla Hattrem for Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Trøndelag.
Vi ser mange hjemløse og dumpede dyr på tross av at folk stort sett har holdt seg hjemme det siste året. Vi forventer ikke at problemet med hjemløse dyr blir borte før flere kastrerer og ID-merker kattene og kaninene sine, sier Åshild Roaldset, veterinær og daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge.

Kraftig økning fra året før

I 2020 reddet Dyrebeskyttelsen Norges frivillige fra 28 lokalavdelinger 6890 familiedyr fra hjemløshet. Det er en oppgang på mer enn 800 dyr fra året før. For selv om nordmenn har måtte holde seg mer hjemme grunnet koronapandemien, har det likevel vært stor pågang av dumpede og hjemløse dyr.
Prislappen for arbeidet med å hjelpe hjemløse dyr har også økt betraktelig over de siste årene. I 2020 kom denne utgiften på mer enn 24 millioner kroner. Dyrebeskyttelsen Norge mener at en større del av regningen burde dekkes av det offentlige, over forskriften om nødhjelp til dyr. Dessverre fungerer ikke denne forskriften som tiltenkt og derfor ender Dyrebeskyttelsen Norges lokalavdelinger opp med veterinærregninger som burde vært dekket av staten.
Dyrevelferdsloven gjelder i praksis ikke for dyr uten ID-merking. ID-merking vil øke sjansen for gjenforening mellom dyr og eier som har kommet fra hverandre. I tillegg vil ID-merking gjøre det enklere å straffeforfølge dyreeiere som mishandler og dumper dyret sitt.
– Obligatorisk ID-merking av familiedyr er den åpenbare løsningen på lidelsene hjemløse dyr utsettes for. Nesten alt vi kjøper kan spores, ett unntak er levende dyr. Stadig flere land innfører obligatorisk ID-merking av familiedyr for å bedre dyrevelferden. Norge er i ferd med å bli en sinke i denne sammenheng, sier Roaldset.

Flere vil ha dyr

Koronapandemien har også ført til at flere nordmenn har gått til anskaffelse av dyr. Dyrebeskyttelsen Norge, oppdrettere og andre omplasseringsorganisasjoner har kunne melde om stor interesse fra mennesker som ønsker å adoptere og kjøpe et dyr. I 2020 fikk 4088 hjemløse familiedyr nye hjem gjennom omplassering fra våre lokalavdelinger.
– Når samfunnet nå åpner opp igjen og folk begynner å reise på ferie, frykter vi at enda flere dyr blir dumpet, sier Roaldset.

Les full statistikk her

Les mer om hjemløshet

Støtt vårt arbeid – bli medlem!

Signer oppropet for obligatorisk ID-merking