Skip to main content
Nyheter

Obligatorisk ID-merking og forbud mot eksport av levende slaktedyr

Eksportforbud mot levende slaktedyr. Foto: Pixabay.

Den britiske regjeringen åpner for en styrket dyrevelferdslov etter BREXIT. Obligatorisk ID-merking av katter og forbud mot eksport av levende slaktedyr er noen av forslagene.

Tekst: Annette Bjørndalen Søreide, kommunikasjonsrådgiver Dyrebeskyttelsen Norge. Foto: Pixabay.
I forbindelse med Storbritannias løsrivelse fra EU, ønsker nå den britiske regjeringen å innføre en styrket dyrevelferdslov, melder Reuters.

Vil styrke familiedyrs rettigheter

Hvis lovforslaget får gjennomslag, vil det bli lovpålagt å ID-merke katter i Storbritannia. I Norge var dette oppe til avstemming på Stortinget senest sommeren 2020, men flertallet stemte nei. Belgia har allerede innført lovpålagt ID-merking av katter, for å forhindre hjemløshet.
I forslaget er det også lagt frem et ønske om økt strafferamme for dyremishandling, med opptil 5 års fengsel. Regjeringen foreslår å utarbeide egne dyrekrimenheter, som skal etterforske voldssaker, hundesmugling og tyveri av familiedyr til valpefabrikker.

Foie gras, høyere straffer og eksportforbud

Omsetningsforbud mot foie gras og et forbud mot å eksportere levende slaktedyr, ligger også i den nye foreslåtte dyrevelferdsloven.
Millioner av slaktedyr fraktes hvert år til land innad i EU, men også til tredjeland, med båter, tog og fly. Mange av dyrene dør underveis som følge av skader og sykdom. Senest i mars, måtte 900 kalver nødslaktes, etter å ha vært fanget på et frakteskip i to måneder ute til havs. Frakteskipet hadde fått forbud mot å legge til kai i flere land, etter mistanke om virussykdommen blåtunge.

Støtt vårt arbeid – bli medlem!