Skip to main content
search
0
Nyheter

Obligatorisk ID-merking og forbud mot eksport av levende slaktedyr

Eksportforbud mot levende slaktedyr. Foto: Pixabay.

Den britiske regjeringen åpner for en styrket dyrevelferdslov etter BREXIT. Obligatorisk ID-merking av katter og forbud mot eksport av levende slaktedyr er noen av forslagene.

Tekst: Annette Bjørndalen Søreide, kommunikasjonsrådgiver Dyrebeskyttelsen Norge. Foto: Pixabay.
I forbindelse med Storbritannias løsrivelse fra EU, ønsker nå den britiske regjeringen å innføre en styrket dyrevelferdslov, melder Reuters.

Vil styrke familiedyrs rettigheter

Hvis lovforslaget får gjennomslag, vil det bli lovpålagt å ID-merke katter i Storbritannia. I Norge var dette oppe til avstemming på Stortinget senest sommeren 2020, men flertallet stemte nei. Belgia har allerede innført lovpålagt ID-merking av katter, for å forhindre hjemløshet.
I forslaget er det også lagt frem et ønske om økt strafferamme for dyremishandling, med opptil 5 års fengsel. Regjeringen foreslår å utarbeide egne dyrekrimenheter, som skal etterforske voldssaker, hundesmugling og tyveri av familiedyr til valpefabrikker.

Foie gras, høyere straffer og eksportforbud

Omsetningsforbud mot foie gras og et forbud mot å eksportere levende slaktedyr, ligger også i den nye foreslåtte dyrevelferdsloven.
Millioner av slaktedyr fraktes hvert år til land innad i EU, men også til tredjeland, med båter, tog og fly. Mange av dyrene dør underveis som følge av skader og sykdom. Senest i mars, måtte 900 kalver nødslaktes, etter å ha vært fanget på et frakteskip i to måneder ute til havs. Frakteskipet hadde fått forbud mot å legge til kai i flere land, etter mistanke om virussykdommen blåtunge.

Støtt vårt arbeid – bli medlem!

Hei og takk for at du tar kontakt med Lisaklinikken.

Vi driver en gratis klinikk for dem som ikke har mulighet til å benytte andre tilbud. Derfor er vi nødt til å stille visse krav:

  • Vi er ikke en klinikk for de som syntes det generelt er dyrt med veterinær, men som kan prioritere det.
  • Vi er ikke en klinikk for de som har forsikring på sitt dyr, eller som har brukt sin forsikringspremie.
  • Vi legger ikke til rette for avl, og tar ikke imot valpekull. Står du allikevel i en vanskelig situasjon (tjuvparring el. lign.) ta kontakt for vurdering.
  • Vi tilbyr ikke hd/ad røntgen, med mindre sykdom mistenkes etter konsultasjon.
  • Vi utfører ikke komplisert kirurgi og ortopediske inngrep. Spør om du er usikker.
  • Vi anbefaler årlig vaksinering andre steder enn hos oss. Her finnes det allerede rimelige tilbud, med god oppfølging.
  • Vi tilbyr ikke reisevaksiner eller attestering i pass for dyr.
  • Vi tilbyr ikke separat kremering.

Er du usikker på om du oppfyller kriteriene, ønsker vi allikevel at du tar kontakt. Vi er imøtekommende og hyggelige, og ønsker det beste for dyr og mennesker.

Skriv gjerne litt om deg selv og din situasjon og hva henvendelsen gjelder, så vil vi svare deg så fort vi kan.

Mvh,
Lisaklinikken

    E-post for timeforespørsel