Skip to main content
Nyheter

FONUS Begravelsesbyrå og Dyrebeskyttelsen Norge går sammen om å hjelpe de etterlatte dyrene

Bilde av hunden Elvis, til FONUS sin kampanje. Foto: FONUS begravelsesbyrå.

Hvem tar seg av de etterlatte dyrene ved dødsfall? Det gjør FONUS Begravelsesbyrå i samarbeid med Dyrebeskyttelsen Norge.

Tekst og foto: FONUS Begravelsesbyrå.
D yrebeskyttelsen Norge har en lang tradisjon for å ta seg av dyr som mennesker forlater. FONUS begravelsesbyrå har lagt merke til at ingen tar seg av de etterlatte dyrene som blir igjen når noen går bort. Derfor skal vi samarbeide fremover med å ta oss av alle etterlatte dyr. På den måten kan Dyrebeskyttelsen Norge og FONUS hjelpe både dyr og mennesker til å få et bedre liv sammen.

FONUS Begravelsesbyrå hjelper mennesker å si farvel. Mennesker i en vanskelig situasjon, som kanskje også «arver» et kjæledyr, men som ikke selv kan ta vare på det. Dyrebeskyttelsen Norge bistår med praktisk hjelp til dyr i nød og omplasserer tusenvis av dyr hvert eneste år. Derfor samarbeider vi om kampanjen «De etterlatte dyrene» som lanseres nå.

– Dette samarbeidet handler om våre sammenfallende interesser og har som mål å knytte enslige mennesker sammen med dyr som trenger et nytt hjem, sier Åshild Roaldset som er daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge, entusiastisk.
FONUS skal bistå Dyrebeskyttelsen Norge med omplassering av dyr som har blitt overlatt til seg selv etter at eier har gått bort eller av andre årsaker må finne et nytt hjem.
– Vi har stor tro på dette samarbeidet, sier Camilla Bergan, markedsansvarlig i FONUS. For å skape oppmerksomhet og nå ut til flest mulig, slik at dyr og mennesker skal finne hverandre, har vi laget både film og og egen nettside, hvor dyrene presenteres. Forhåpentligvis vil vi kunne fylle på med glade historier om mennesker og dyr som sammen har fått et bedre liv, forteller Bergan.
I første runde vil samarbeidet være i Oslo, Viken (Akershus), Hedmark, Ringerike og Vestfold, men både Dyrebeskyttelsen Norge og FONUS håper prosjektet kan utvides til å omfatte hele landet.

Besøk FONUS sin side for etterlatte dyr

Støtt Dyrebeskyttelsen Norges arbeid – bli medlem!

Om FONUS:
FONUS er Norges nest største begravelsesbyrå og ble etablert i Norge i 1993. I 2019 ble Norges eldste begravelsesbyrå WANG medlem i FONUS-familien. FONUS har i dag 29 kontorer fordelt i Oslo, Viken og Innlandet. FONUS har 37 ansatte og hadde i 2020 en omsetning på 72 mill. FONUS AS er et kooperativt selskap eid av medlemsorganisasjoner.