Skip to main content
Nyheter

Ønsker obligatorisk ID-merking for hund og katt

Bilde av dumpet kattunge fra Dyrebeskyttelsen Norge Sør-Trøndelag

I sitt forslag til Høyres program, har Vestland Høyre spilt inn flere punkter for økt dyrevelferd i Norge. Obligatorisk ID-merking av hund og katt, samt utredning om generell ordning for ID-merking av andre familiedyr, er punkter i programmet som Dyrebeskyttelsen Norge er svært glade for.

Tekst: Annette Bjørndalen Søreide, kommunikasjonsrådgiver Dyrebeskyttelsen Norge. Foto: Bilde av kattunge som ble funnet dumpet våren 2o21. Dyrebeskyttelsen Norge Sør-Trøndelag. 
Det er gledelig at Vestland Høyre har kommet til dette standpunktet. Vi håper at landsmøtet følger opp og får dette programfestet. ID-merking vil øke rettsikkerheten til mange dyr uten at det vil koste samfunnet en krone. I dag kan nesten alt vi kjøper spores, men man kan kjøpe levende dyr over disk uten at dette er sporbart, sier Åshild Roaldset, veterinær og daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge.

Vært oppe i flere omganger

Obligatorisk ID-merking har vært oppe for Stortinget i flere omganger, senest sommeren 2020. Da ble forslaget nedstemt, blant annet med bakgrunn i at Mattilsynet og Landsbruks- og matdepartementet mente det ikke er nødvendig. Vestland Høyre mener i imidlertid at obligatorisk ID-merking vil være med på å sikre dyrs velferd, og at kostnaden vil bæres av eier og ikke det offentlige, som et godt argument for denne innføringen.
Andre land, som Belgia, har innført obligatorisk ID-merking av katt for å forhindre det store antallet hjemløse katter. Dyrebeskyttelsen Norge har jobbet for pålagt merking av katt siden 70-tallet, og ønsker obligatorisk ID-merking av katt og andre familiedyr for å sikre dyrenes rettsvern.

Dårlig rettsvern uten ID-merking

I dag er det ikke pålagt med obligatorisk ID-merking. Ved funn av bortkomne og mishandlede dyr, er det derfor vanskelig å spore opp eier for gjenforening, eller å straffeforfølge dyreeier når man ikke kan garantere eierskap gjennom ID-merking med informasjon om juridisk eier.
Obligatorisk ID-merking er et enkelt og åpenbart tiltak for å bedre dyrevelferden til våre familiedyr. Det er uforståelig for oss som arbeider med dyrevelferd at dette ikke er på plass for lenge siden, sier Roaldset.
Dyrebeskyttelsen Norge er svært fornøyde med at Vestland Høyre ønsker å innføre obligatorisk ID-merking for hund og katt. Organisasjonen håper at dette vil føre til en ny omkamp om obligatorisk ID-merking på Stortinget – denne gangen med flertall. I tillegg til obligatorisk ID-merking, ønsker også Vestland Høyre mer fokus på husdyrhold med god dyrevelferd og at Mattilsynet og dyrepolitiet har nok ressurser til å følge opp krav til god dyrevelferd.

Signer oppropet for obligatorisk ID-merking

Støtt vårt arbeid – bli medlem!