Skip to main content
search
0
Nyheter

Pressemelding: Oslo tingrett fremmer Dyrebeskyttelsen Norges sak om ulovlig hundeavl

Valp engelsk bulldog. Foto: Pixabay

Dyrebeskyttelsen Norge har saksøkt Norsk Kennel Klub (NKK), Norsk Cavalierklubb, Norsk Bulldog Klubb og seks oppdrettere av disse to rasene for ulovlig hundeavl. De saksøkte mente at saken måtte avvises. Oslo Tingrett har nå avsagt kjennelse som fremmer saken til behandling.

Tekst: Dyrebeskyttelsen Norge. Foto: Pixabay.  
R ettsaken kan komme opp allerede høsten 2021.

Ulovlig avl

Dyrebeskyttelsen Norge er svært fornøyde med utfallet. Hvis avgjørelsen blir stående, skal retten til høsten ta stilling til om avl av hunderasene engelsk bulldog og cavalier king charles spaniel er ulovlig. Dyrebeskyttelsen Norge mener disse rasene har så store helsemessige utfordringer at videre avl av dem er i strid med dyrevelferdsloven § 25.
NKK, raseklubbene og oppdretterne annonserte før jul at de hadde hyret inn Geir Lippestad som felles advokat i denne saken.

Saken egner seg for rettslig prøving

Motpartene påsto saken avvist for domstolene, fordi de mente den ikke var egnet for rettslig behandling. Tingretten har i sin avgjørelse kommet til at saken kan behandles i rettsapparatet. Retten slår fast at Dyrebeskyttelsen Norge har et reelt og aktuelt behov for å få spørsmålet om lovligheten av avl av de to hunderasene avklart.
Retten har blant annet vektlagt det omfattende materialet vi har lagt fram for å underbygge påstanden vår, og at de saksøkte selv erkjenner at begge raser har helsemessige utfordringer.
Retten fremhever i tillegg at det er usikkerhet knyttet til avlsbestemmelsens rekkevidde, og at dette spørsmålet er egnet til rettslig prøving i den formen Dyrebeskyttelsen Norge ønsker. Tingretten aksepterer at Dyrebeskyttelsen Norge kan prøve gjeldende lovverk for retten overfor private parter.

Mange års arbeid bærer frukter

Dyrebeskyttelsen Norge og vår lokalavdeling Dyrebeskyttelsen Norge Oslo og Akershus er svært fornøyde med Oslo tingretts avgjørelse. Vi har jobbet for stans av uetisk avl av familiedyr over flere år, og har jobbet med denne saken siden midten av 2018.
– Stevningen er et resultat av at vi og andre aktører har arbeidet for å bedre rasehunders helse i mer enn 20 år. Gjennom dialog med NKK viser det seg at vi har svært ulik forståelse av hva som er god dyrevelferd og forsvarlig og lovlig avl. Derfor er det viktig at retten skal avgjøre hva som ligger i lovens krav om at hunder skal avles med god funksjon og helse, og at det ikke er lov å videreføre negative arveanlegg, sier Åshild Roaldset, veterinær og daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge.
Motpartene har nå en måneds frist til å anke denne avgjørelsen.

Les kjennelsen fra Oslo tingrett 

Støtt vårt arbeid – bli medlem!                     

Les mer om vårt arbeid om uetisk avl

Hei og takk for at du tar kontakt med Lisaklinikken.

Vi driver en gratis klinikk for dem som ikke har mulighet til å benytte andre tilbud. Derfor er vi nødt til å stille visse krav:

  • Vi er ikke en klinikk for de som syntes det generelt er dyrt med veterinær, men som kan prioritere det.
  • Vi er ikke en klinikk for de som har forsikring på sitt dyr, eller som har brukt sin forsikringspremie.
  • Vi legger ikke til rette for avl, og tar ikke imot valpekull. Står du allikevel i en vanskelig situasjon (tjuvparring el. lign.) ta kontakt for vurdering.
  • Vi tilbyr ikke hd/ad røntgen, med mindre sykdom mistenkes etter konsultasjon.
  • Vi utfører ikke komplisert kirurgi og ortopediske inngrep. Spør om du er usikker.
  • Vi anbefaler årlig vaksinering andre steder enn hos oss. Her finnes det allerede rimelige tilbud, med god oppfølging.
  • Vi tilbyr ikke reisevaksiner eller attestering i pass for dyr.
  • Vi tilbyr ikke separat kremering.

Er du usikker på om du oppfyller kriteriene, ønsker vi allikevel at du tar kontakt. Vi er imøtekommende og hyggelige, og ønsker det beste for dyr og mennesker.

Skriv gjerne litt om deg selv og din situasjon og hva henvendelsen gjelder, så vil vi svare deg så fort vi kan.

Mvh,
Lisaklinikken

    E-post for timeforespørsel