Skip to main content
search
0
NyheterVeterinær

En etterlengtet lovendring

Mops med boas. Foto: Pixabay

Landbruks- og matdepartementet har nå ute på høring forslag til endringer i § 25 i dyrevelferdsloven. Denne regulerer avl. Dyrebeskyttelsen Norge har i lang tid etterlyst en gjennomgang av paragrafen, og vi har flere poenger vi ønsker å få fram i denne høringen.

Tekst: Eva Hustoft, Dyrebeskyttelsen Norge. Foto: Pixabay. 
F or en stund tilbake skrev Dyrebeskyttelsen Norge artikkelen «Historien om den sovende paragrafen». Nå vekkes § 25 endelig til liv!

Tydelig ansvarsavklaring

Departementet forklarer forslaget om en lovendring med et behov for en tydeligere rettstilstand. Ny ordlyd skal blant annet gjøre det enklere å stille krav til hva avlsplaner skal inneholde om arvelige lidelser.
Departementet poengterer at også avlsorganisasjoner og klubber er omfattet av bestemmelsen, og ønsker med dette endringsforslaget å presisere dette. Vi forstår det sånn at dette endringsforslaget er en del av et pågående arbeid for å få på plass en forskrift til paragrafen, noe Dyrebeskyttelsen Norge lenge har etterlyst.

Forskrift må bidra til ansvarliggjøring og modernisering

Vi mener at en forskrift til paragrafen må ansvarliggjøre på fire nivåer; på paraplynivå (for eksempel NKK), raseklubbnivå, oppdretternivå og dyrehelsepersonellnivå.
Dyrebeskyttelsen Norge mener det er helt essensielt at forskriften formuleres slik at den tvinger fram en modernisering av familiedyravlen, og at den baseres på dagens vitenskap og teknologi. På den måten vil Mattilsynet kunne effektivisere store deler av tilsynet med avlen, gjennom tilgang til databaser. I tillegg er tilgangen på helsedata fra dyr svært viktig i beredskapssammenheng.

Avlsplaner

Dyrebeskyttelsen Norge vil påpeke at det må settes krav til vitenskapelighet og langsiktighet i disse avlsplanene. Det må legges til rette for, og kreves, at de som avler gjør dette etter nåtidens kunnskap og teknologi.
Utvelgelsen av avlsdyr må basere seg på estimerte avlsverdier for helse, funksjon og mentalitet og eksteriør i tillegg til slektskap. Tiden hvor utvelgelsen av avlsdyr skjer på individnivå, kun på bakgrunn av utseende og noen få utvalgte helsetester må være forbi, en gang for alle.

Les Dyrebeskyttelsen Norges høringssvar her

Besøk vår kampanjeside for uetisk avl                     

Støtt vårt arbeid – bli medlem!

Hei og takk for at du tar kontakt med Lisaklinikken.

Vi driver en gratis klinikk for dem som ikke har mulighet til å benytte andre tilbud. Derfor er vi nødt til å stille visse krav:

  • Vi er ikke en klinikk for de som syntes det generelt er dyrt med veterinær, men som kan prioritere det.
  • Vi er ikke en klinikk for de som har forsikring på sitt dyr, eller som har brukt sin forsikringspremie.
  • Vi legger ikke til rette for avl, og tar ikke imot valpekull. Står du allikevel i en vanskelig situasjon (tjuvparring el. lign.) ta kontakt for vurdering.
  • Vi tilbyr ikke hd/ad røntgen, med mindre sykdom mistenkes etter konsultasjon.
  • Vi utfører ikke komplisert kirurgi og ortopediske inngrep. Spør om du er usikker.
  • Vi anbefaler årlig vaksinering andre steder enn hos oss. Her finnes det allerede rimelige tilbud, med god oppfølging.
  • Vi tilbyr ikke reisevaksiner eller attestering i pass for dyr.
  • Vi tilbyr ikke separat kremering.

Er du usikker på om du oppfyller kriteriene, ønsker vi allikevel at du tar kontakt. Vi er imøtekommende og hyggelige, og ønsker det beste for dyr og mennesker.

Skriv gjerne litt om deg selv og din situasjon og hva henvendelsen gjelder, så vil vi svare deg så fort vi kan.

Mvh,
Lisaklinikken

    E-post for timeforespørsel