Skip to main content
Nyheter

Familievolden tar ikke ferie

Av 22. desember 2020Én kommentar

Julen nærmer seg med stormskritt og de fleste av gleder oss til juleferien. For mange er dette derimot en av årets vanskeligste tider. Høytiden er dessverre også en tid for økning i antall overgrep mot barn og vold i nære relasjoner. Familiedyrene er heller ikke fritatt.

Tekst: Birgitte Fineide, Dyrebeskyttelsen Norge. 
D

yrebeskyttelsen Norge er opptatt av dyrs rolle i saker om vold i nære relasjoner. Voldsproblematikk i nære relasjoner er ofte kompleks, og det er mange faktorer som er med på å vedlikeholde et voldelig forhold. Familiedyr kan være involvert på ulike måter, blant annet ved at de utsettes for mishandling eller brukes som et maktmiddel ved at det fremsette trusler om å skade eller avlive familiedyret.

 

Familiedyr i midlertidig forvaring

For å kunne forhindre at dyr blir skadelidende eller brukt som maktmiddel, mener Dyrebeskyttelsen Norge det er viktig at politiet og Mattilsynet får myndighet til å ta dyr i midlertidig forvaring, også i andre situasjoner enn ved rene brudd på dyrevelferdsloven. Frykten for at dyret skal utsettes for mishandling eller på annen måte bli skadelidende, er skadelig i seg selv. I slike tilfeller kan det være svært viktig for de involverte å vite at dyret har det trygt.

Dyrebeskyttelsen Norges 27 lokalavdelinger ønsker å bistå så lang langt det lar seg gjøre, dersom dyr trenger et trygt sted å være.

 

Dyr tortureres til døde for å straffe mennesker

Dyrebeskyttelsen Norge mener det også må være sterkt skjerpende når dyr for eksempel tortureres til døde for å straffe en annen person. Det finnes mange eksempler på at rettssystemet ikke klarer å fange opp slike alvorlige voldshendelser, i form av vold mot dyr, som et ledd i annen voldsproblematikk.

Det er viktig å huske på at volden kan ramme alle typer familiedyr. Vi har ofte søkelyset på de største dyrene som hund og katt, men også familiens hamster på barnerommet vil være i faresonen.

For å stanse vold i nære relasjoner er det viktig at man også får stanset vold mot alle dyrene i familien.

 

Alle har et ansvar

For å hjelpe alle de som lever i frykt for fysisk og mental mishandling hver dag, har vi alle et ansvar. Vi må være den brysomme «nabokjerringa» som melder ifra når vi mener noe er galt. Dersom du mistenker eller vet at noen utsettes for fysisk eller psykisk mishandling, er det viktig at du sier ifra. Kontakt Mattilsynet, politiet eller barnevernet slik at dyr og mennesker som lever i en voldelig hverdag kan få hjelp.

Vi håper alle er med og tar ansvar slik at både dyr og mennesker får en fin jul i år.

Viktige telefonnummer og lenker i jula

Alarmtelefon for barn og unge – 116 111
Vold- og overgrepslinjen – 116 006
Kirkens SOS – 22 40 00 40
Politiet – 02800 (ved akutt fare ring 112)
Mistanke om mishandling mot dyr? Varsle på www.mattilsynet.no
Vold i nære relasjoner? Se politiets råd her https://www.politiet.no/rad/vold-i-nare-relasjoner/

 

Join the discussion En kommentar

Legg igjen en kommentar