Skip to main content
Nyheter

Dyrevernsorganisasjoner jubler over EUs nye retningslinjer for avl av hund og katt

Av 22. desember 2020mai 2nd, 2023Ingen kommentarer

I november 2020 kom EU med to nye retningslinjer, en for avl av hund og en for katt. De nye retningslinjene bør være førende for avl av hunder og katter i Norge.

Tekst: Eva Hustoft, Dyrebeskyttelsen Norge.
I  oktober 2020 leverte Dyrebeskyttelsen Norge inn et innspill til to dokumenter fra EU-kommisjonens plattform for dyrevelferd. Vi er glade for å ha blitt hørt, og at de ferdige dokumentene reflekterer flere av våre innspill og tar dyrevelferd på alvor.

Avslverdier

Vi er svært godt fornøyde med at EU i dette dokumentet beskriver at estimerte avlsverdier bør brukes både i valg av avlsdyr og som informasjon til valpekjøper. Dyrebeskyttelsen Norge mener det bør være en selvfølge at alle som selger valper skal opplyse om rasens sykdomsbilde og egenskaper, og at denne informasjonen bør baseres på helhetlige helsedata og avlsverdier for ulike egenskaper. På denne måten vil oppdrettere også oppfylle kravene i dyrevelferdslovens paragraf 27, som blant annet pålegger valpeselger å gi nødvendig informasjon om forhold som er av betydning for dyrets velferd til valpekjøper.
I dag ser det ut til at oppdrettere forsømmer å informere om rasens sykdomsbyrde, til og med når lidelser hos rasen er så vanlige at de ikke blir dekket av forsikringsselskapene. Mange valpeeiere blir både skuffet og sjokkerte når de oppdager at det er vanskelig å forsikre valpen de har kjøpt.

Naturlige paringer

Vi spilte også inn at det må være et krav at begge foreldre må kunne pare naturlig. Ifølge de nye retningslinjene fra EU må begge foreldre kunne pare naturlig, og ingen tvangsparinger må forekomme. Inseminering kan kun brukes i svært spesielle tilfeller og skal alltid utføres av veterinær.
Det er også positivt at retningslinjene beskriver at veterinær må utstede attest med en vurdering om hunden egner seg for bruk i avl eller ikke. Retningslinjene beskriver også at om valper fødes med ekstreme eksteriørtrekk eller atferd som vil føre til redusert livskvalitet, skal både foreldrene og valpene ekskluderes fra avl.

Overvåke på populasjonsnivå

Dokumentet har et eget kapittel om arvelige lidelser. Dyrebeskyttelsen Norge spilte inn at vi trenger et økt fokus på rasene på populasjonsnivå. Det store fokuset på innavlsnivået ved enkeltparinger gir ikke tilstrekkelig informasjon for å kunne drive en god forvaltning av en rase. For å kunne ha en god forvaltning av en populasjon, bør man ha oversikt over hvor mye den gjennomsnittlige innavlen i populasjonen øker over tid. EU er enige med oss og skriver at innavlsgraden innenfor rasen bør overvåkes nøye.
De nye retningslinjene fra EU er den beste julegaven vi kunne få. Vi regner med at EUs arbeid i denne saken blir førende for Mattilsynets videre arbeid med en forskrift for avl av hund, sier Åshild Roaldset, veterinær og daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge.
Hun legger også til at første steg vil være krav om å registrere og dokumentere egenskaper i databaser, da dette stort sett mangler for mange egenskaper innen de fleste raser.

Her kan du lese vårt innspill

Signer vårt opprop mot uetisk avl                   

Les mer om vårt arbeid mot uetisk avl 

Støtt vårt arbeid – bli medlem!

Hei og takk for at du tar kontakt med Lisaklinikken.

Vi driver en gratis klinikk for dem som ikke har mulighet til å benytte andre tilbud. Derfor er vi nødt til å stille visse krav:

  • Vi er ikke en klinikk for de som syntes det generelt er dyrt med veterinær, men som kan prioritere det.
  • Vi er ikke en klinikk for de som har forsikring på sitt dyr, eller som har brukt sin forsikringspremie.
  • Vi legger ikke til rette for avl, og tar ikke imot valpekull. Står du allikevel i en vanskelig situasjon (tjuvparring el. lign.) ta kontakt for vurdering.
  • Vi tilbyr ikke hd/ad røntgen, med mindre sykdom mistenkes etter konsultasjon.
  • Vi utfører ikke komplisert kirurgi og ortopediske inngrep. Spør om du er usikker.
  • Vi anbefaler årlig vaksinering andre steder enn hos oss. Her finnes det allerede rimelige tilbud, med god oppfølging.
  • Vi tilbyr ikke reisevaksiner eller attestering i pass for dyr.
  • Vi tilbyr ikke separat kremering.

Er du usikker på om du oppfyller kriteriene, ønsker vi allikevel at du tar kontakt. Vi er imøtekommende og hyggelige, og ønsker det beste for dyr og mennesker.

Skriv gjerne litt om deg selv og din situasjon og hva henvendelsen gjelder, så vil vi svare deg så fort vi kan.

Mvh,
Lisaklinikken

    E-post for timeforespørsel