Skip to main content
Nyheter

Endring i hundeloven

Det er en gledelig nyhet at Landbruks- og matdepartementet nå starter arbeidet med endring av hundeloven. Dyrebeskyttelsen Norge kom i 2019 med innspill i forbindelse med at Landbruks- og matdepartementet hadde en gjennomgang av hundeloven for å vurdere om det var behov for endringer. Vi mener at dagens hundelov i flere tilfeller fremstår som hundefiendtlig.

Tekst: Birgitte Fineid, Dyrebeskyttelsen Norge

Vi håper at våre viktigste innvendinger mot hundeloven blir tatt hensyn til, for å sikre norske hunders egenverdi og rettsikkerhet. I dag er flere av bestemmelsene i hundeloven i strid med dyrevelferdsloven, og det er vesentlig at disse to lovverkene harmoniserer.

Avliving av hund som straff

Noe av det vi ser på som veldig problematiske med dagens hundelov, er avlivning av hund som en straffemetode for hundeeiere som ikke overholder loven. Dette mener vi ikke skal forekomme, og at andre straffemetoder må tas i bruk. Avlivning skal kun vurderes i tilfeller der man mistenker at hunden har atferdsutfordringer som kan gjøre den farlig for mennesker eller andre dyr.

I tillegg er det per i dag ingen krav til kompetanse for å avgjøre om en hund er farlig eller ikke. En slik vurdering bør utføres av en uavhengig fagperson, som har evidensbasert kunnskap om hund.

ID-merking av hund og andre familiedyr

Dyrebeskyttelsen Norge mener det er svært viktig at obligatorisk ID-merking av hund, og andre familiedyr, innføres i Norge. Det vil være med på å koble hund og eier sammen, blant annet slik at hunder lettere kan gjenforenes med eier dersom den kommer seg løs. I tillegg vil ID-merking gi hunden et bedre rettsvern.

ID-merking er også viktig i forbindelse med at Mattilsynet skal føre tilsyn med hundehold. Uten en sikker identifikasjon av det enkelte dyr, er det vanskelig å føre godt tilsyn med blant annet veterinærbehandlinger og avl.

 

 

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar