Skip to main content
search
0

En nesten 10 år lang drøm er snart oppfylt. Før året er omme, vil endelig Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Trøndelag sitt hjelpesenter være klart til å kunne ta imot dyr.

Tekst: Tone I. Lundsaunet, styreleder Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Trøndelag. Artikkelen ble først publisert i Dyrenes Forsvarer 3.2020. 

D yrebeskyttelsen Norge Nord-Trøndelag (DNNT) ble stiftet i 2008. I august 2011 besluttet styret å investere i tre brukte arbeidsbrakker. Målet var å lage et hjelpesenter for dyr. De kostet hele 60 000, og dette var veldig mye penger for vår lokalavdeling. Arbeidet med å finne en egnet tomt ble påbegynt.

Prosessen med å få en tomt

Brakkene var bare 45 kvm. til sammen. Vi trodde ikke det skulle være mye arbeid å finne et egnet sted. I desember 2018 signerte vi en festeavtale med Steinkjer kommune. Det tok altså hele syv år med møter med ordførere, rådmenn og administrasjonen i fire ulike kommuner før vi fikk en tomt. Det er lagt ned et enormt arbeid med henvendelser og møtevirksomhet. Vi hadde aldri forestilt oss at det skulle ta så lang tid.
Våren 2017 spurte vi Leif Røkke om han kunne tenke seg å hjelpe oss med arbeidet med å få til en tomt på Steinkjer. Han påtok seg oppgaven og hadde flere møter med kommunen. Røkke er nå medlem av styret til DNNT.

Høsten 2018 inviterte vi oss selv til gruppemøter med alle politiske partier i Steinkjer kommune. Formålet var å opplyse om vårt arbeid, informere om status for eierløse dyr i kommunen og et ønske om å utarbeide en dyrevelferdsplan for kommunen. Alle ble veldig overrasket over hvor dårlig det står til med dyrene, og de var ikke klar over hvor stort omfang det har. De var heller ikke klar over den enorme innsatsen frivillige gjør for å gi dyrene en ny mulighet. Arbeidet til Leif, samt disse møtene med politikerne, tror vi i ettertid var en av grunnene til at vi fikk tildelt tomten. Vi har i tillegg vært svært aktive i media for å opplyse om behovet for hjelp til dyrene.

 

Arbeidet på tomta starter

Våren og sommeren 2019 gikk med til forberedelser til utgraving av tomten. Det var ikke vann og strøm der, og vi måtte få vei frem til tomten.
Vi inviterte Steinkjer kommunes ordfører Bjørn Arild Gram (Sp), til å komme og ta det «første spadetaket». Vi fikk utrolig stor mediedekning og fokus på behovet for et hjelpesenter ble belyst igjen. Gravearbeidet på tomta ble påbegynt og brakkene kom 1. november 2019.
Dugnadsarbeid. Foto: Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Trøndelag.

Svært mange har bidratt i arbeidet med å bygge hjelpesenteret, deriblant Camilla Holt, som også er sekretær for DNNT. Foto: Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Trøndelag.

Endret behov

Vi bestemte oss i forkant for å kjøpe seks brakker i tillegg til de tre vi allerede hadde. Vårt behov for hjelpesenter har endret seg siden de første ble kjøpt. Organisasjonen har vokst mye og vi har utvidet våre arbeidsområder utover bare å omplassere katter. Vi tar inn flere typer dyr, vi samarbeider med Mattilsyn og politi og får dyr derfra.
Vi får også henvendelser fra kommunale enheter. Vi arbeider målrettet mot kommunene for å få til dyrevelferdsplaner. Vi ønsker lokaler hvor vi kan ha informasjonsmøter angående veiledning i hold av familiedyr. Mange vet mye om sitt familiedyr, men det er fortsatt manglende kunnskap om dyrehold. Vi ønsker at hjelpesenteret skal være en samlingsplass for de som er glade i dyr. Mange bor slik til at de ikke kan ha dyr hjemme.

 

Økonomi

Vi har satt av midler hvert driftsår til egen konto for et hjelpesenter. Vi har jobbet målrettet over flere år med å øke inntektene. Vi har endret driften på flere områder for å spare inn på forbruket. Når vi fikk tildelt tomten startet vi arbeidet med å få til avtaler med næringslivet. Vi har fått til gunstige innkjøpsavtaler og utarbeidet tilbud fra flere når det gjelder innkjøp av alt til byggeprosessen. Dette er ressurskrevende, men timebetalingen for den innsatsen kan bli veldig bra.
Vi søkte om støtte hos SpareBank 1 Midt-Norge SMN og fikk tildelt 20 000 kroner i koronamidler. De gikk med til innkjøp av isolatbur. Vi har sendt flere søknader for støtte til enkelte deler i byggearbeidet. Vi har fått gratis varmepumpe av Trønderservice AS, og de monterte den gratis. Vi fikk montert kjøkkenet på dugnad av en ansatt ved Byggmakker AS på Steinkjer. Vi bukker og takker på vegne av dyrene! Alle vi har kjøpt tjenester av vet at vi ikke mottar noen form for støtte. Det har vært viktig for oss å formidle det.

Kristine i DNNT viser frem katterommet, hvor ting begynner å bli klart til å ta inn katter som blir hentet inn. Foto: Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Trøndelag.

Fremdrift og organisasjonsbygging

Vi har nå jobbet intensivt på dugnad det siste året. Det er lagt ned utrolig mange timer, samtidig som vi har opprettholdt driften av organisasjonen. Totalbelastningen på de frivillige har vært stor. Vi har brukt håndverkere der det har vært behov for det og vi frivillige har bidratt selv med det vi kan. Det har vært krevende å skulle drive organisasjonsbygging for å få tilhørighet og føle eierskap gjennom dugnader. Det går på bekostning av fremdrift, men samtidig er det veldig viktig at man sammen har bygget et hjelpesenter for fremtiden og føler seg som en del av det.
De som satt i styret i DNNT tidligere år har deltatt på dugnader. Både fosterhjem og de som har adoptert dyr av oss har også deltatt. Brit Arna og Anne Margrete Susegg har vært pådrivere i alle disse årene og satt i styret som vedtok å satse på et hjelpesenter i 2011. De har heiet fra sidelinjen hele tiden under arbeidet etter at de selv trakk seg. Hjelpesenteret ville ikke vært en realitet om ikke Leif Røkke hadde stått i ledelsen for prosjektet. Han har holdt oversikt over alt som skal gjøres til enhver tid og stått for gjennomføringen.
Drømmen har gått i oppfyllelse! Vi gleder oss på vegne av dyrene.
Dyrevennlig hilsen fra, 
Tone, Maiken, Camilla, Silje, Nathalie, Kristine, Jenny, Leif og Bente.

Bilde 1: Tone I. Lundsaunet sammen med Reidun, som er en av svært mange kattunger som har blitt reddet inn denne sommeren. Foto: Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Trøndelag. Bilde 2: Brit Arna Susegg og Anne Margrete Susegg (76 og 73 år) satt tidligere i styret til DNNT kjøpte de opprinnelige brakkene og samlet inn penger til hjelpesenteret. Begge har hjulpet svært mye med prosjektet fra start til slutt. Foto: Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Trøndelag.

Hei og takk for at du tar kontakt med Lisaklinikken.

Vi driver en gratis klinikk for dem som ikke har mulighet til å benytte andre tilbud. Derfor er vi nødt til å stille visse krav:

  • Vi er ikke en klinikk for de som syntes det generelt er dyrt med veterinær, men som kan prioritere det.
  • Vi er ikke en klinikk for de som har forsikring på sitt dyr, eller som har brukt sin forsikringspremie.
  • Vi legger ikke til rette for avl, og tar ikke imot valpekull. Står du allikevel i en vanskelig situasjon (tjuvparring el. lign.) ta kontakt for vurdering.
  • Vi tilbyr ikke hd/ad røntgen, med mindre sykdom mistenkes etter konsultasjon.
  • Vi utfører ikke komplisert kirurgi og ortopediske inngrep. Spør om du er usikker.
  • Vi anbefaler årlig vaksinering andre steder enn hos oss. Her finnes det allerede rimelige tilbud, med god oppfølging.
  • Vi tilbyr ikke reisevaksiner eller attestering i pass for dyr.
  • Vi tilbyr ikke separat kremering.

Er du usikker på om du oppfyller kriteriene, ønsker vi allikevel at du tar kontakt. Vi er imøtekommende og hyggelige, og ønsker det beste for dyr og mennesker.

Skriv gjerne litt om deg selv og din situasjon og hva henvendelsen gjelder, så vil vi svare deg så fort vi kan.

Mvh,
Lisaklinikken

    E-post for timeforespørsel