Nyheter

Avholdt landsmøte og vedtok ny lokalavdeling

landsmøte 2020. Foto: Pixabay.

Dyrebeskyttelsen Norges landsmøte ble i år avholdt via en digital plattform for å imøtekomme smittevernreglene, samt ivareta demokratiet i organisasjonen. Under landsmøtet fikk organisasjonen stemt frem ny sentralstyreleder og ønsket velkommen til en ny lokalavdeling.

Tekst: Annette Bjørndalen Søreide, kommunikasjonsrådgiver Dyrebeskyttelsen Norge. 
D yrebeskyttelsen Norges landsmøte ble i år avholdt via en digital plattform, fra 4. til 12. september. Årsaken var den pågående koronapandemien, som førte til at ordinært landsmøte var vanskelig å gjennomføre med nåværende smittevernhensyn.

Ny sentralstyreleder

18 av 27 lokalavdelinger, med til sammen 50 stemmeberettigede, deltok på landsmøtet, og fikk stemt over blant annet budsjett, revisor og handlingsplan. Lokalavdelingene fikk også stemt på tillitsvervene til sentralstyret, og organisasjonen kan nå gi varme gratulasjoner til Bård Kirkeeng (Dyrebeskyttelsen Norge Vestfold), som ny sentralstyreleder i Dyrebeskyttelsen Norge. Han har vært nestleder siden 2019, og tar over for Anne Lise Skoie Risøen (Dyrebeskyttelsen Norge Mandal), som har vært sentralstyreleder de siste fire årene. Skoie Risøen fortsetter som styremedlem i sentralstyret.
For oversikt over hele det nye styret kan du besøke denne lenken.

Telemark får sin egen lokalavdeling

Etter å ha vært på prøve i ett år, var det gledelig at Telemark nå får sin egen lokalavdeling – Dyrebeskyttelsen Norge Telemark. Forslaget ble enstemmig vedtatt av landsmøtet og den nye lokalavdelingen er et flott tilskudd til organisasjonen, som nå også dekker et nytt område av landet.
Ønsker du å bli medlem i vår nye lokalavdeling, kan du besøke vår innmeldingsside, de kan også motta grasrotandel.
Dyrebeskyttelsen Norges sekretariat og sentralstyre ønsker å rette en stor takk til lokalavdelingene for gjennomføring av landsmøtet 2020!