Skip to main content
Nyheter

Dyremishandling angår oss alle!

Av 4. august 20202 kommentarer

Søndag 2.august ble det lagt ut en film på Facebook som viser en hane som blir lemlestet og drept med machete. Volden mot hanen ble angivelig utført som en trussel for å vise hva som skulle hende med personen som filmet hendelsen. Mishandling og drap av dyr som en del av annen voldsproblematikk er dessverre ikke uvanlig, og må tas på største alvor.  

Tekst: Birgitte Fineid, veterinærfaglig rådgiver Dyrebeskyttelsen Norge.

 

Vold mot dyr er dessverre ikke uvanlig i Norge. Stadig vekk hører vi om dyr som utsettes for grov vold, blant annet katter og svaner. Ofte blir slike handlinger også filmet og delt i sosiale medier til underholdning for andre. Slik oppførsel viser manglende respekt for levende individer og er en direkte trussel mot både dyr og mennesker.

 

Liten oppklaring

Dyrebeskyttelsen Norge og våre lokalavdelinger anmelder flere saker hvert år som involverer grov mishandling og drap av dyr. Det er viktig at slike hendelser ikke får gå upåaktet hen. I denne saken har Dyrebeskyttelsen Telemark, som er Dyrebeskyttelsen Norges samarbeidspartner, anmeldt denne grove voldshendelsen til politiet. I tillegg vil vi oppfordre til at hanen blir sendt Veterinærinstituttet for obduksjon og blir et bidrag til viktig statistikk om voldssaker mot dyr.

Fellesnevneren for voldssaker som denne, er at hendelsene sjeldent blir etterforsket av politiet. Vår organisasjon etterlyser en strengere håndheving av gjeldende regelverk. Norge har en svært god dyrevelferdslov, men påtalemyndighetene må i større grad benytte seg av denne. Oppklaringsprosenten i dyrevelferssaker er svært liten, og i de få sakene som faktisk kommer så langt som til en rettssak, er det påfallende lave straffeutmålinger.

Det finnes flere tilfeller der dyr er mishandlet og drept som trussel eller straff mot mennesker. Dyrebeskyttelsen Norge erfarer at dagens rettsvesen ikke tar denne type vold på alvor. I tilfeller der dyr blir bruk for å utøve psykisk vold mot mennesker, blir ikke denne volden hensyntatt verken i tiltalen eller i straffeutmålingen. Dyrebeskyttelsen Norge mener dette må endres og at voldsutøverer som bruker dyr for å straffe mennesker må stanses.

 

Vold avler vold

Over årenes løp har det blitt godt kjent at det finnes en sammenheng mellom vold mot dyr og vold mot mennesker. Dette betyr at i husholdninger der dyrene mishandles, vil mennesker stå i faresonen og der mennesker mishandles, vil dyrene stå i faresonen. I saker hvor ville dyr eller andres dyr er offer, kan det finnes en historikk med voldsbruk i husholdningen til voldsutøveren.

En voldshandling, uavhengig av om den rammer dyr eller mennesker, må tas på største alvor. Handlingen til ungdommen som sparker hunden eller klipper halen av katten, kan ikke bortforklares som ungdomsstreker. Risikoen for at et annet dyr, en fremtidig partner eller barn også blir kjent med mishandlingens verden, gjør at vi som samfunn må gripe inn.

For å hjelpe alle de som lever i frykt for fysisk og mental mishandling hver dag, må vi alle samarbeide for å gjøre livene til disse dyrene og menneskene bedre. Vi må alle være den brysomme «nabokjerringa» som melder ifra når vi mener noe er galt. Dersom du mener noen utsettes for fysisk eller psykisk mishandling, er det viktig at du sier ifra. Kontakt Mattilsynet og barnevernet eller politiet slik at dyr og mennesker som lever i en voldelig hverdag kan få et nytt liv.

For kommentarer ta kontakt med daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge, Åshild Roaldset på telefon 47 45 88 44.

Bilde fra: www.freepik.com/photos/nature

Join the discussion 2 kommentarer

Legg igjen en kommentar