Kronikk

Statsadvokaten bommer på tiltale i dyrevoldssak

Illustrasjonsbilde av hund. Foto: Pixabay.

I juni i år ble en mann dømt for brudd på dyrevelferdsloven i Agder Tingrett, ettersom han unnlot å oppsøke veterinær etter at hans samboers hund ved to tilfeller har blitt stygt forbrent. Brannskadene har skjedd mens tiltalte har hatt ansvaret for hunden. I begge tilfeller passet ikke eiers forklaring overens med hundens skadebilde.

Tekst: Eva Hustoft, rådgiver Dyrebeskyttelsen Norge. Foto: Bildet er kun et illustrasjonsbilde og representerer ikke hunden i saken. Pixabay.
V eterinær og daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge, Åshild Roaldset, stilte opp som sakkyndig i straffesaken. Uttalelsene hennes etterlot ingen tvil om at dette er en sak som dreier seg om alvorlig dyremishandling.

Dyremishandlingen adresseres ikke

Statsadvokaten har altså vurdert det slik at i denne saken er ikke bevisene om vold tilstrekkelige for domfellelse. Volden mot dyret adresseres dermed ikke, og denne saken føyer seg til en lang rekke saker der vold mot dyr ikke blir tatt på alvor. Dyremishandlingen, volden mot dyret og den psykiske volden mot de som er glade i denne hunden, blir ikke behandlet i saken. Statsadvokaten mener tilsynelatende at ettersom det ikke finnes andre vitner til hendelsene enn tiltalte, vil man ikke vinne saken i tingretten.
Eier blir dermed kun dømt for å ha unnlatt å oppsøke veterinær, og at han på denne måten ikke har ivaretatt hunden sin. Strafferammen for brudd på dyrevelferdsloven reguleres av §37, og kan gi inntil 3 års fengsel. I denne saken la aktor ned påstand om 90 dagers fengsel. Tiltalte ble dømt til 5 måneders fengselsstraff, og fikk dermed høyere straff enn aktors påstander.

Se sammenhengen

Det er en kjent sammenheng mellom vold mot dyr og vold i nære relasjoner. Vårt rettsapparat må derfor ta både fysisk og psykisk vold på alvor – helt uavhengig av hvem som er offer for volden.
Dyr har et eget rettsvern, men dette rettsvernet forutsetter at politiet etterforsker voldssaker grundig, uavhengig av hvem som er offer for volden, og at statsadvokaten tar ut rett tiltale.

Støtt vårt arbeid – bli medlem!

Åshild Roaldset som sakkyndig. Foto: Eva Hustoft.

Daglig leder og veterinær i Dyrebeskyttelsen Norge, Åshild Roaldset, ble kalt inn som sakkyndig i rettsaken mot mannen. Foto: Eva Hustoft.

Join the discussion En kommentar

Legg igjen en kommentar