Skip to main content
NyheterVeterinær

FN-rapport peker på hvordan man kan unngå fremtidige pandemier

Bjørn i fangenskap for tapping av bjørnegalle. Foto: Shutterstock.

FNs miljøprogram (UNEP) har denne uken kommet med en rapport med flere punkter til hvordan man kan unngå fremtidige pandemier, lik den vi nå opplever med Covid-19. Å slutte med å utnytte ville dyr er ett av dem.

Tekst: Annette Bjørndalen Søreide, kommunikasjonsrådgiver Dyrebeskyttelsen Norge. Foto: Shutterstock. 
E n rapport ifra FNs miljøprogram lister nå opp 10 punkter for å unngå fremtidige pandemier. Bruk av ville dyr og mindre naturmangfold er to risikofaktorer som vil føre til flere verdensomspennende sykdomsutbrudd om man ikke tar grep.

Publisert på World Zoonoses Day

6. juli er FNs verdensdag for zoonoser og markerer Louis Pasteurs innføring av rabiesvaksinen, 6. juli 1885. Dagen markeres for å sette søkelys på spredningen av sykdommer som smitter mellom mennesker og dyr (zoonoser), og hvordan man kan forhindre slik smitte.
Sjefen for FNs miljøprogram, Inger Andersen, uttalte i forbindelse med rapporten som ble lansert 6. juli at om vi fortsetter å utnytte økosystemene og ville dyr, vil vi få en drastisk økning av pandemier.

«En helse»

Punkt nummer 10 i rapporten omhandler begrepet «en helse», eller ONE HEALTH. Begrepet beskriver en felles tilnærming som forener humanmedisinen, veterinærmedisinen og miljøekspertise på en slik måte at det er til hjelp for myndighetene, industrien og samfunnet for øvrig.
Med begrepet «en helse», forstår man at helse for folket, helse for dyrene og en frisk natur er uløselig knyttet opp mot hverandre.

Nytt diagnoseregister er en trussel

Dyrebeskyttelsen Norge gikk ut tidligere i våres og advarte norske myndigheter mot det nye diagnoseregisteret IDC-11, som blir tatt i bruk fra 2022. Det nye diagnoseregisteret åpner nemlig opp for bruk av tradisjonell kinesisk medisin (TCM), som blant annet inkluderer bruken av ville dyr i remedier.
Bruk av ville dyr som remedier i TCM er ikke bare et dyrevelferdsproblem, men det medfører også at pasienter får uvirksomme remedier mot alvorlig sykdom. I TCM brukes for eksempel bjørnegalle, tappet fra levende bjørner i bur, som behandling for Covid-19.
Dyrebeskyttelsen Norge sendte et brev til helseminister Bent Høie (H) hvor vi advarer mot TCM, og samtidig oppfordret norske myndigheter til å protestere mot Verdens helseorganisasjons (WHO) godkjenning av TCM som en behandlingsform.
I lenken under kan du lese vårt brev til Høie, samt signere vårt opprop mot bruken av TCM i diagnoseregisteret.

Signer vårt opprop mot bruk av TCM i diagnoseregisteret 

Støtt vårt arbeid – bli medlem!   

Forsidebilde brev til Bent Høie om ICD-11

Brev til Bent Høie angående ICD-11

Last ned brev