Skip to main content
search
0
Nyheter

Gode nyheter for forsøksdyr!

Av 30. juni 2020mai 2nd, 2023En kommentar
Mus brukt i forsøk. Foto: Pixabay

Det er svært gledelig at Forsøksdyrkomiteen setter et klart fokus på de tre R-ene i sitt arbeid med en uttalelse om dagens forskningsmetoder. Komiteen ser her et stort og uutnyttet potensial, og ønsker en kartlegging av overgangen til en forsøksdyrfri forskning. Dette er Dyrebeskyttelsen Norge enige i!

Tekst: Eva Hustoft, rådgiver naturforvaltning Dyrebeskyttelsen Norge.
D e tre r-ene man snakker om i forbindelse med bruk av dyr i forsøk står for Replace (dyreforsøk kan erstattes av andre alternativer), Reduce (reduksjon i antall dyr som brukes i forsøk), Refine (en forbedring av forsøket med tanke på å øke dyrevelferden og redusere potensialet for smerte). Forsøksdyrkomiteen jobber nå med tydelige anbefalinger til Landbruksministeren, og setter dyrevelferden til forsøksdyr på agendaen.

Myndighetene må på banen

Vårt lovverk er utformet slik at det blant annet skal bidra til å begrense bruken av dyr til vitenskapelige formål. Når forsøksdyrkomiteen nå velger å uttrykke et behov for et økt fokus på de tre R-ene, er dette altså helt i tråd med formålet til Forsøksdyrforskriften.
Dyrebeskyttelsen Norge mener at myndighetene må gi høy prioritet til utviklingen av teknikker og fremgangsmåter som kan erstatte dyreforsøk. Tilsvarende skal det kontinuerlig søkes etter metoder som kan redusere antall individer som utnyttes, og for å dempe den eventuelle smerte forsøket forårsaker.

Kan forskning foregå uten bruk av dyr?

Dyrebeskyttelsen Norge arbeider for at forsøk med dyr skal forbys, både på etisk og medisinsk grunnlag. Dyreforsøk må ikke få ødelegge respekten for liv, eller hardne utøveren overfor både dyrs og menneskers lidelse.
Aksept for tvang og påførelse av smerte på dyr bidrar til å opprettholde en forestilling om stor verdiforskjell mellom dyr og mennesker. Dette kan igjen forårsake mishandling, vanskjøtsel og likegyldighet. Vi mener at total avskaffelse av alle dyreforsøk er både mulig og nødvendig samtidig som gode forskningsresultater kan oppnås ved bruk av mer moderne metoder.

Støtt vårt arbeid – bli medlem

En kommentar

 • Torhild hansen sier:

  Komiteen ser et uutnyttet potensiale med å tenke på de tre Rène til hva ?? det virker jo ellers ikke som komiteen viser noe særlig interesse…

Legg igjen en kommentar

Hei og takk for at du tar kontakt med Lisaklinikken.

Vi driver en gratis klinikk for dem som ikke har mulighet til å benytte andre tilbud. Derfor er vi nødt til å stille visse krav:

 • Vi er ikke en klinikk for de som syntes det generelt er dyrt med veterinær, men som kan prioritere det.
 • Vi er ikke en klinikk for de som har forsikring på sitt dyr, eller som har brukt sin forsikringspremie.
 • Vi legger ikke til rette for avl, og tar ikke imot valpekull. Står du allikevel i en vanskelig situasjon (tjuvparring el. lign.) ta kontakt for vurdering.
 • Vi tilbyr ikke hd/ad røntgen, med mindre sykdom mistenkes etter konsultasjon.
 • Vi utfører ikke komplisert kirurgi og ortopediske inngrep. Spør om du er usikker.
 • Vi anbefaler årlig vaksinering andre steder enn hos oss. Her finnes det allerede rimelige tilbud, med god oppfølging.
 • Vi tilbyr ikke reisevaksiner eller attestering i pass for dyr.
 • Vi tilbyr ikke separat kremering.

Er du usikker på om du oppfyller kriteriene, ønsker vi allikevel at du tar kontakt. Vi er imøtekommende og hyggelige, og ønsker det beste for dyr og mennesker.

Skriv gjerne litt om deg selv og din situasjon og hva henvendelsen gjelder, så vil vi svare deg så fort vi kan.

Mvh,
Lisaklinikken

  E-post for timeforespørsel