Nyheter

Vil stanse bruken av rensefisk

Rognkjeks. Foto: Geir Bornø/Veterinærinstituttet

Miljøpartiet de grønne (MDG) ønsker et forbud mot bruk av rensefisk i oppdrettsnæringen. Dyrebeskyttelsen Norge ønsker forbudet velkomment.

Tekst: Eva Hustoft, rådgiver naturforvaltning Dyrebeskyttelsen Norge. Foto: Geir Bornø/Veterinærinstituttet.
D et er svært gledelig at landsstyret til Miljøpartiet de grønne nylig har vedtatt at de vil jobbe for et forbud mot bruk av rensefisk i norske oppdrettsanlegg. De skriver at «dagens praksis med bruk av rensefisk i oppdrettsnæringen bryter med dyrevelferdsloven, og er en trussel mot det biologiske mangfoldet i havet».

60 millioner rensefisk

At tiden er inne for å finne gode teknologiske løsninger på problemene med lakselus i oppdrettsnæringen er soleklart. I 2018 ble over 60 millioner rensefisk brukt til å spise lakselus i norske oppdrettsanlegg. Svært mange av disse lever grusomme og korte liv, før de dør av mishandlingen og vanskjøtselen de blir utsatt for. Velferden til disse fiskene har gått under radaren altfor lenge.
Rådet for dyreetikk presiserte allerede i 2000 at rensefisken har krav på omtanke fra oppdretter, og at bruken av dem må være etisk akseptabel. Dessverre speiler ikke dette virkeligheten. Tallene i Mattilsynets sluttrapport etter rensefiskkampanjen, er mildt sagt nedslående. 24 millioner rensefisk ble funnet døde i merdene i 2018. Dødeligheten i løpet av en produksjonssyklus regnes som 100 prosent, men faktum er at ingen kan redegjøre for 36 millioner individer. Disse fiskene dør ikke av alderdom, men som et resultat av hard medfart i et miljø som ikke er tilpasset deres behov.

Næringen ignorerer dyrevelferdsloven

Det er svært problematisk at rensefisk ses på som en innsatsfaktor i næringen. Rensefiskens egenverdi, velferd og helse er ikke ivaretatt. Blir de syke, får de ikke behandling. Rapporten påpeker store avvik knyttet til blant annet håndtering, kompetanse og forsvarlig avliving. Rensefisken har juridisk vern på lik linje med annen fisk, men dette velger næringen å ignorere. Dyrebeskyttelsen Norge mener at næringen her bryter loven, og at det er på sin plass at dette blir ryddet opp i.
Oppdrettsnæringen er en forholdsvis ny næring i Norge, og har opplevd en enorm vekst på kort tid. Det er godt kjent at næringen er pengesterk, og har dermed all mulighet til å gjøre de forbedringene som skal til for at fiskene i deres produksjon kan få bedre liv. Det finnes ingen unnskyldninger for å ikke utvikle etisk og dyrevelferdsmessig akseptable løsninger på problemene med lakselus.

Støtt vårt arbeid – bli medlem!