Skip to main content
Nyheter

Veterinærer støtter en sunnere avl!

Av 5. juni 2020mai 8th, 2023Ingen kommentarer
“…….. man har gjennomavlede raser og det er et spørsmål om ikke innavlen har blitt drevet for sterkt”.
B
ildet er fra avisa Raumnes, 26.august 1966 – “Hundens sunnhet er viktigere enn eksteriøret”
Allerede i 1966 advarte generalsekretær i Norsk Kennel Klub mot innavl og ekstrem avl på utseende.
På tross av dette har ingenting skjedd og alt tyder på at dyrenes helse har blitt dårligere siden den gang.
“Det har vært tendens til blant hundefolk å legge all vekt på enkelte detaljer og ubevisst eller bevisst se helt bort i fra andre faktorer som er vell så vesentlige for hundens funksjon”
Nederland gjorde avl av dyr med pusteproblemer ulovlig i mai i år. De nye avlskriteriene for flatsnutede hunder i Nederland innebærer blant annet et krav om bevis på at hundene er fri for problemer relatert til utseende. For å avle på flatsnutede hunder skal man ha en veterinærgodkjenning.

Det er etter hvert en allmenn oppfatning at avlsarbeidet på rasehunder har gått galt av sted. Dagens avlsarbeid i Norge blir i stor grad planlagt og utført av lekfolk i et system der hovedfokus ofte er premier og sløyfer på eksteriørutstillinger, hvor utseende trumfer helse og robusthet. Forskning viser at eiere i stor grad er blinde for lidelsene, og at det i tillegg foreligger en aksept for den store sykdomsbyrden mange av disse dyrene må leve med.

Er det noen som virkelig ser hvordan dyrene lider på grunn av dette, så er det veterinærene som behandler disse syke dyrene. Det er dessverre ingenting som gjør at man ikke kan avle på opererte dyr i Norge, selv om tilstanden/sykdommen er arvelig.  Den europeiske føderasjonen for smådyrveterinærers forening (FECAVA) støtter myndighetene i Nederland i deres arbeid for sunnere avl og forbedret velferd for de brachycephaliske rasene. FECAVA oppfordrer også andre europeiske land til å implementere forskrifter mot sunnere avl av brachycephaliske hunder til tross for stor motstand fra tilhengere av den tradisjonelle avlen i kennelklubmiljøet. Dette er overhodet ingen grunn til at lovbrudd skal få fortsette.

Hvor er Norske myndigheter? Hvor er Mattilsynet og Landbruks- og matdepartementet? Hvorfor setter de ikke foten ned i denne saken? Vi har en tydelig dyrevelferdslov som krever at dyr skal avles med god funksjon og helse. Vi har norske veterinærer som lenge har ropt varsko, og Rådet for dyreetikk som allerede i 1998 sa at enkelte raser må forbys dersom helsen ikke blir bedre. Vi kan ikke lenger akseptere at avl i små lukkede populasjoner baseres på lekmannsforståelse, og at avlsdyr velges på utstilling uten omsorg for dyrenes funksjon, helse og egenskaper. Hvorfor tas ikke velferden og livene til disse dyrene på alvor?

Tekst: Eva Hustoft, rådgiver

Hei og takk for at du tar kontakt med Lisaklinikken.

Vi driver en gratis klinikk for dem som ikke har mulighet til å benytte andre tilbud. Derfor er vi nødt til å stille visse krav:

  • Vi er ikke en klinikk for de som syntes det generelt er dyrt med veterinær, men som kan prioritere det.
  • Vi er ikke en klinikk for de som har forsikring på sitt dyr, eller som har brukt sin forsikringspremie.
  • Vi legger ikke til rette for avl, og tar ikke imot valpekull. Står du allikevel i en vanskelig situasjon (tjuvparring el. lign.) ta kontakt for vurdering.
  • Vi tilbyr ikke hd/ad røntgen, med mindre sykdom mistenkes etter konsultasjon.
  • Vi utfører ikke komplisert kirurgi og ortopediske inngrep. Spør om du er usikker.
  • Vi anbefaler årlig vaksinering andre steder enn hos oss. Her finnes det allerede rimelige tilbud, med god oppfølging.
  • Vi tilbyr ikke reisevaksiner eller attestering i pass for dyr.
  • Vi tilbyr ikke separat kremering.

Er du usikker på om du oppfyller kriteriene, ønsker vi allikevel at du tar kontakt. Vi er imøtekommende og hyggelige, og ønsker det beste for dyr og mennesker.

Skriv gjerne litt om deg selv og din situasjon og hva henvendelsen gjelder, så vil vi svare deg så fort vi kan.

Mvh,
Lisaklinikken

    E-post for timeforespørsel