Skip to main content
Nyheter

Sverige setter dyrenes beste på agendaen

Av 28. mai 2020mai 10th, 2023Ingen kommentarer

15. juni 2020 kommer Sverige med ny dyrevelferdsforskrift for hund og katt. Denne forskriften inneholder også allmenne råd om hunde- og kattehold. I sin pressemelding uttaler Jordbruksverket at en viktig ambisjon med de nye reglene har vært å heve kattens status i samfunnet.

 

Bedre velferd for svenske katter

Tekst: Birgitte Fineid, veterinærfaglig rådgiver Dyrebeskyttelsen Norge

Dyrebeskyttelsen Norge har lenge vært bekymret for kattens lave status i det norske samfunnet, sett i forhold til hund. Det finnes i dag ingen forskrifter i Norge som regulerer hold av katt, kun Mattilsynets veileder som bygger på dyrevelferdsloven. Den svenske forskriften vil blant annet tydeliggjøre kattens grunnleggende behov, samt katteiers ansvar.

Større grad av formeringskontroll

Jordbruksverket uttaler at det er mange hjemløse katter i Sverige. Forskriften pålegger derfor katteiere å sørge for at katten ikke formerer seg ukontrollert. Katter av begge kjønn som beveger seg fritt utendørs, bør være kastrert eller på annen måte være forhindret fra å kunne formere seg ukontrollert. Utfordringen med hjemløse katter finner vi også her i landet og Dyrebeskyttelsen Norge hjelper mange tusen hjemløse katter hvert år. De viktigste tiltakene for å få dette tallet ned, er kastering og ID-merking av katter som beveger seg fritt utendørs. Selv om Dyrebeskyttelsen Norge har drevet med informasjonsarbeid om dette tema i mangfoldige år, ser vi at antall hjemløse katter som trenger vår hjelp øker.

Det er på tide at norske myndigheter tar dette på alvor, og setter ansvaret for hjemløshet der det hører hjemme; nemlig hos dyreeier. Krav om ID-merking av alle katter, samt kastering av katter som går fritt ute, mener Dyrebeskyttelsen Norge ville redusert antall hjemløse katter kraftig i løpet av få år.

Reglene skal øke dyreeiers kompetanse

Forskriften kommer med tydelige krav til kompetanse hos katteier når det gjelder kattens grunnleggende behov. Dette gjelder blant annet kattens behov for sosial kontakt, utforming av miljøet slik at katten kan klatre, klore, gjemme seg, og ha flere tilpassede liggeplasser. Kattens skal få mental stimulering og mulighet til å få utløp for f.eks. sin jaktatferd. Det stilles andre krav til kattehold der katter lever i gruppe (to eller flere katter) i stedet for enkeltvis.

Norge må også ta ansvar

Dyrebeskyttelsen Norge oppfordrer norske myndigheter til å følge Sveriges eksempel og sørge for heving av kattens status, samt pålegge katteiere å sørge for at katten ikke formerer seg ukontrollert. Dette er oppnåelig ved kastering av katter som går fritt utendørs og obligatorisk ID-merking.

Les pressemelding fra Jordbruksverket her

Legg igjen en kommentar

Hei og takk for at du tar kontakt med Lisaklinikken.

Vi driver en gratis klinikk for dem som ikke har mulighet til å benytte andre tilbud. Derfor er vi nødt til å stille visse krav:

  • Vi er ikke en klinikk for de som syntes det generelt er dyrt med veterinær, men som kan prioritere det.
  • Vi er ikke en klinikk for de som har forsikring på sitt dyr, eller som har brukt sin forsikringspremie.
  • Vi legger ikke til rette for avl, og tar ikke imot valpekull. Står du allikevel i en vanskelig situasjon (tjuvparring el. lign.) ta kontakt for vurdering.
  • Vi tilbyr ikke hd/ad røntgen, med mindre sykdom mistenkes etter konsultasjon.
  • Vi utfører ikke komplisert kirurgi og ortopediske inngrep. Spør om du er usikker.
  • Vi anbefaler årlig vaksinering andre steder enn hos oss. Her finnes det allerede rimelige tilbud, med god oppfølging.
  • Vi tilbyr ikke reisevaksiner eller attestering i pass for dyr.
  • Vi tilbyr ikke separat kremering.

Er du usikker på om du oppfyller kriteriene, ønsker vi allikevel at du tar kontakt. Vi er imøtekommende og hyggelige, og ønsker det beste for dyr og mennesker.

Skriv gjerne litt om deg selv og din situasjon og hva henvendelsen gjelder, så vil vi svare deg så fort vi kan.

Mvh,
Lisaklinikken

    E-post for timeforespørsel