Skip to main content
Nyheter

Ny forskrift gir håp om bedre velferd i oppdrettsnæringen

Av 27. mai 2020mai 10th, 2023Ingen kommentarer

Dyrebeskyttelsen Norge har i dag sendt inn høringssvar til forslaget om ny lakselusforskrift.

Forskriftsforslaget er positivt ved at ny forskrift foreslås hjemlet i dyrevelferdsloven, og ikke bare i matloven. Lakselus er et velferdsproblem for fisken, og fisken bør ha rett på beskyttelse av dyrevelferdsloven på lik linje med andre fisker og dyr.

Vi påpeker også behovet for telling og rapportering av fastsittende lus. Oppdrettsnæringen er en pengesterk næring som høster av våre felles naturressurser, og som utfordrer dyrevelferden for både oppdrettsfisk og villfisk. Det ingen grunner til at skånsomme lusetellemetoder uten håndtering av fisk, og da også tellemetoder for de fastsittende lusa, ikke skal utvikles.

Det er også gledelig at det nå foreslås krav om at alle avlusingsmetoder skal godkjennes av veterinær eller fiskehelsebiologbiolog. Dyrebeskyttelsen Norge mener det er bra at fagfolk har dette ansvaret, og at det ikke ligger hos næringen selv å bedømme. Det er kjente problemer med flere av de vanligste metodene for avlusing. I høringssvaret vårt etterlyser vi en klarering av lovligheten i de ulike avlusingsmetodene, og da spesielt tre svært omdiskuterte avlusingsmetoder; kjemisk, termisk og bruk av rensefisk.

Her kan du lese høringssvaret i sin helhet her – Høring lakselus_2020-pdf

 

Legg igjen en kommentar

Hei og takk for at du tar kontakt med Lisaklinikken.

Vi driver en gratis klinikk for dem som ikke har mulighet til å benytte andre tilbud. Derfor er vi nødt til å stille visse krav:

  • Vi er ikke en klinikk for de som syntes det generelt er dyrt med veterinær, men som kan prioritere det.
  • Vi er ikke en klinikk for de som har forsikring på sitt dyr, eller som har brukt sin forsikringspremie.
  • Vi legger ikke til rette for avl, og tar ikke imot valpekull. Står du allikevel i en vanskelig situasjon (tjuvparring el. lign.) ta kontakt for vurdering.
  • Vi tilbyr ikke hd/ad røntgen, med mindre sykdom mistenkes etter konsultasjon.
  • Vi utfører ikke komplisert kirurgi og ortopediske inngrep. Spør om du er usikker.
  • Vi anbefaler årlig vaksinering andre steder enn hos oss. Her finnes det allerede rimelige tilbud, med god oppfølging.
  • Vi tilbyr ikke reisevaksiner eller attestering i pass for dyr.
  • Vi tilbyr ikke separat kremering.

Er du usikker på om du oppfyller kriteriene, ønsker vi allikevel at du tar kontakt. Vi er imøtekommende og hyggelige, og ønsker det beste for dyr og mennesker.

Skriv gjerne litt om deg selv og din situasjon og hva henvendelsen gjelder, så vil vi svare deg så fort vi kan.

Mvh,
Lisaklinikken

    E-post for timeforespørsel