NyheterVeterinær

Et tap på 127 000 individer snakkes ikke om!

Bilde av sau og lam i fjellet på utmarksbeite. Foto: Pixabay

Dyrebeskyttelsen Norge ser med bekymring på det høye tapstallet av sau og lam på utmarksbeite hvert år. Organisasjonen har nå sendt et brev til Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF), om at dette må tas tak i.

Tekst: Åshild Roaldset, daglig leder og veterinær Dyrebeskyttelsen Norge. 
D yrebeskyttelsen Norge ser med bekymring på det høye tapstallet av sau og lam på utmarksbeite. Tapstallene går oppover, og ingen adresserer dette problemet. Dyrebeskyttelsen Norge har nå sendt et brev til Landbruks- og matdepartementet, ved minister Olaug Bollestad (KrF), om at dette må tas tak i.
Brevet er gjengitt i denne teksten og er også tilgjengelig i pdf nederst i saken.

Rovdyrangrep går ned, mens andre dødsårsaker øker

Mattilsynet melder i sin årsrapport fra 2019 om en økning på tapt sau fra 2,88 prosent til 5,7 prosent, og for lam fra 6,04 prosent til 8,6 prosent. Samtidig går tapstallene til rovvilt nedover .
I 2019 ble 17 380 erstattet som følge av rovdyrangrep, ifølge tall fra Rovbase. Trekker man fra disse fra totaltapet, står vi i 2019 igjen med over 127 000 sau og lam hvis dødsårsak var enten ukjent eller forårsaket av blant annet påkjørsler, parasitter, fall, sykdom, skader og flåttangrep.

Fraskriver seg ansvaret

Mattilsynet skriver i sin årsmelding for 2019 at de har et mål om å redusere dødelighet hos rein og sau på utmarksbeite til et akseptabelt nivå. De skriver også at de har liten innflytelse på tapene som kan tilskrives rovvilt, og at “i rovdyrfrie områder ligger tapene av beitedyr på et akseptabelt lavt nivå”. Det er kritikkverdig at Mattilsynet fraskriver seg sitt ansvar som øverste tilsynsmyndighet for dyr i Norge, ved å fokusere på den biten av tapet de selv sier de ikke kan gjøre noe med.
Tapstallene er i dag så høye at både forbruker og bønder risikerer søvnløse netter. Sauene og lammene våre har krav på trygge beiteforhold med tilsyn. En nullvisjon for tap av sau på beite hadde vært en ønsket strategi.
Last ned brevet til landbruksministeren i lenken under.

Støtt vårt arbeid for dyrs velferd – bli medlem!

Bilde brev til landbruksministeren om tap av sau på beite

Brev til landbruksministeren mai 2020

Last ned brev