NyheterVeterinær

Støyforurensning i havet utfordrer dyrevelferden

Hval og støy i havet. Foto: Pixabay.

Sjøpattedyr, slik som hval, er kjent for å ha et avansert lydspråk som gjør at de kan kommunisere over store avstander i havet. Hvalen trenger god hørsel for å kunne kommunisere effektivt med sine artsfrender og familie, og støy vil dermed påvirke deres liv. Når havet er fullt med støy kan hørselen bli skadet, og evnen til livsviktig kommunikasjon bli borte.

Tekst: Eva Hustoft, rådgiver naturforvaltning Dyrebeskyttelsen Norge. Foto: Pixabay.
D et er kanskje færre som er klar over at fisk og andre sjølevende dyr, som for eksempel blekksprut, også kan bli påvirket av støy i havet. Forskere ved Forsvarets forskingsinstitutt (FFI), Havforskningsinstituttet og Universitet i Oslo har nylig gitt ut en rapport om effekter av støyforurensning i havet.

Den usynlige forurensningen

Norske myndigheter er på overtid med å ta tak i utfordringene med støyforurensning i havet. Det har lenge vært kjent at støyforurensning kan ha en negativ effekt på livet i havet. Svært mange av havets høyerestående organismer bruker lyd til store deler av sin livsførsel, blant annet til å finne mat, orientere seg, kommunisere og til å rømme unna predatorer.
Lydkilder som seismikk, sonarer og detonasjoner har økt de siste 30-40 årene. Forsvarets forskningsinstitutt har akkurat kommet med en omfattende rapport hvor de ser på effekter av slik støy i havet. De påpeker at sjøpattedyr kan påvirkes, både ved direkte skade i hørselsorganet og ved adferdsendringer, som unnvikelse eller avbrudd i kommunikasjon, hvile, beiting og pass av avkom. De utelukker heller ikke at dette kan gi effekter på populasjonsnivå.
Rapporten forklarer at fisk kan endre atferd knyttet til reproduksjon, antipredatoradferd og beiting grunnet støy i havet. Den understreker også at kunnskapsnivået om effekten av støy på sjøfugl bør økes. Flere arter av sjøfugl er truet, og mulige effekter av støy kan være at fuglene bruker mer energi på å finne mat, og redusert tilgang på mat. Dette kan igjen ha en effekt på hekkesuksess.

Norge henger etter

Riksrevisjonens undersøkelse fra 2019 belyser problemer med manglende kunnskap om hvordan seismikk påvirker sjøpattedyr, og at myndighetenes seismikkrådgivning ikke er tilstrekkelig systematisk og kunnskapsbasert.
Utfordringer med støyforurensning har ført til forvaltningstiltak i både USA og EU-landene. Her bør Norge følge etter. Dyrebeskyttelsen Norge ønsker at sentrale myndigheter skal ta større ansvar for velferden til dyr og fisk i havet. For at disse dyrene skal kunne leve fullverdige liv er det vårt ansvar å bevare det miljøet de er helt avhengige av.
I både 2016 og 2019 viste Dyrebeskyttelsen Norge den Emmy-vinnende filmen «Sonic Sea». Filmen gjør et dypdykk i denne problemstillingen, og kan anbefales på det sterkeste. Sonic Sea kan streames i denne lenken.

Støtt vårt arbeid for dyrs velferd – bli medlem!