Skip to main content
search
0
NyheterVeterinær

Nytt økologiregelverk

Av 24. april 2020mai 2nd, 2023Ingen kommentarer
Ku og kalv sammen på beite. Foto: Pixabay.

I 2021 kommer det et nytt økologiregelverk, som nå har vært ute på høring. Dette regelverket er en harmonisering med EU. Dyrebeskyttelsen Norge ønsker mer fokus på dyrevelferd i økologiregelverket.

Tekst: Birgitte Fineid, veterinærfaglig rådgiver Dyrebeskyttelsen Norge. Foto: Pixabay.
M ange tror at dyr i økologisk landbruk har mye bedre velferd enn sine artsfrender på konvensjonelle bruk. Dette er en sannhet med modifikasjoner. Det går an å strekke seg en del lenger for at dyrene skal få et liv verdt å leve.

Økologisk landbruk og dyrevelferd

I høringsbrevet står det blant annet at regelverksendringen vil fremme høy dyrevelferd og ivareta naturlig dyreatferd. På Debios nettside legges det også stor vekt på at dyrevelferd står sentralt i økologisk landbruk, blant annet ved at dyrene skal ha rett til fri bevegelse og naturlig utfoldelse, de skal ha god plass til å bevege seg både ute og inne og fjøs og utearealer skal legges opp slik at de i størst mulig grad kan utøve sin naturlige adferd.
Dyrebeskyttelsen Norge mener at for flere av våre dyrearter er dessverre forskjellen mellom konvensjonelt landbruk og økologisk landbruk ikke spesielt stor når det kommer til dyrevelferd. Det kan virke som om økologisk landbruk sakter akterut på enkelte dyrevelferdsområder om man sammenligner med vilkårene mange dyr har i konvensjonell drift og spesielt med tanke på dyr fra gårder i dyrevernmerket. Dyrevelferden i økologisk landbruk må bli langt bedre dersom dyrevelferd skal være et troverdig argument for valg av økologiske produkter.

Positive endringer for dyrevelferden

Endringer som Dyrebeskyttelsen Norge mener vil få direkte positiv effekt på dyrevelferden, er utfasing av unntak i regelverket. Dyrebeskyttelsen Norge ser det som veldig positivt at muligheten for kutting/sliping av tenner hos smågris forsvinner og at det ikke lenger er mulig at den siste oppfôringsfasen av storfe beregnet på kjøttproduksjon kan skje innendørs.
Dette er tiltak vi mener gagner dyrene og vil medføre bedre dyrevelferd.

Ku og kalv sammen

Det har de senere årene blitt satt søkelys på den økte velferden hos ku og kalv som får gå sammen etter fødsel. Mattilsynet anbefaler å videreføre bestemmelsen i dagens regelverk om at kalver skal kunne die i minst tre dager etter fødselen. Dette begrunnes blant annet med at det da legges til rette for å oppfylle høye standarder for dyrs velferd og dyrets artsspesifikke atferdsbehov. Det uttales også at kravet om at ku og kalv er sammen den første tiden etter kalving, oppleves av mange som en viktig forskjell mellom økologisk og konvensjonell melkeproduksjon.

Det er forsket mye på dette temaet de seneste årene. Det er vist at i tillegg til den rent ernæringsmessige biten, er det viktig for velferden at mor og barn får være sammen over lenger tid, men gjerne atskilt deler av døgnet.

Støtt vårt arbeid – bli medlem

Forside høringssvar økologiregelverk - Dyrebeskyttelsen Norge

Høringssvar nytt økologiregelverk – Dyrebeskyttelsen Norge

Last ned

Hei og takk for at du tar kontakt med Lisaklinikken.

Vi driver en gratis klinikk for dem som ikke har mulighet til å benytte andre tilbud. Derfor er vi nødt til å stille visse krav:

  • Vi er ikke en klinikk for de som syntes det generelt er dyrt med veterinær, men som kan prioritere det.
  • Vi er ikke en klinikk for de som har forsikring på sitt dyr, eller som har brukt sin forsikringspremie.
  • Vi legger ikke til rette for avl, og tar ikke imot valpekull. Står du allikevel i en vanskelig situasjon (tjuvparring el. lign.) ta kontakt for vurdering.
  • Vi tilbyr ikke hd/ad røntgen, med mindre sykdom mistenkes etter konsultasjon.
  • Vi utfører ikke komplisert kirurgi og ortopediske inngrep. Spør om du er usikker.
  • Vi anbefaler årlig vaksinering andre steder enn hos oss. Her finnes det allerede rimelige tilbud, med god oppfølging.
  • Vi tilbyr ikke reisevaksiner eller attestering i pass for dyr.
  • Vi tilbyr ikke separat kremering.

Er du usikker på om du oppfyller kriteriene, ønsker vi allikevel at du tar kontakt. Vi er imøtekommende og hyggelige, og ønsker det beste for dyr og mennesker.

Skriv gjerne litt om deg selv og din situasjon og hva henvendelsen gjelder, så vil vi svare deg så fort vi kan.

Mvh,
Lisaklinikken

    E-post for timeforespørsel