Nyheter

Ikke lenger et avlsmål med mange lam

Sau med lam på utmarksbeite. Foto: Pixabay.

Det er ikke lenger et avlsmål å øke lammetallet hos Norsk Kvit Sau. Dette er en utvikling i riktig retning, men det er fortsatt mange utfordringer for den norske sauen som må settes på dagsorden, for å bedre deres dyrevelferd.

Tekst: Birgitte Fineid, veterinærfaglig rådgiver Dyrebeskyttelsen Norge. 
N orsk Sau og Geit melder om at det ikke lenger er et avlsmål å øke lammetallet hos Norsk Kvit Sau. Dette er en utvikling i riktig retning, som vil være positivt for norske søyer og lam. Selv om dette er et godt tiltak for å bedre dyrevelferden, finnes det fortsatt andre utfordringer for den norske sauen som må settes på dagsordenen.

Inne hele vinteren og ute på egenhånd sommerstid

De aller fleste norske sauer står innendørs hele vinteren i binger som gir liten mulighet for normal bevegelse, som de til gjengjeld får i bøtter og spann i sommerhalvåret. Tap av sau på utmarksbeite er en gjenganger hvert år. Selv om deler av tapene kan tilskrives fredet rovvilt, dør den største andelen av sauene på beite av andre årsaker. Dette skyldes blant annet parasitter, fluelarver, forgiftninger, påkjørsler og andre skader.
Norsk Kvit Sau er en rase som er avlet for å bevege seg spredt, noe som medfører at det er vanskelig å gjete dyrene. Den er heller ikke egnet til å klare seg selv i områder med rovvilt. Dyrebeskyttelsen Norge mener det bør vurderes overgang til andre saueraser som har bedre forutsetning for god dyrevelferd på utmarksbeite. Dersom sau skal være en del av løsningen for norsk landbruk, må dyrevelferden bedres og bøndene må få tilskudd for å gi sauene gode liv.

Tiltak for å hjelpe sauen

Du som ferdes der det går sau på beite, kan bidra for å bedre dyrenes velferd. Alle har hjelpeplikt dersom man treffer på dyr som er åpenbart sykt, skadet eller hjelpeløst etter dyrevelferdsloven § 4.
Husk at i tillegg til ordinær båndtvang, skal hunder holdes i bånd der det går sau også etter 20. august. Årlig hører vi dessverre om sau som jages og drepes av løse hunder. Rydd opp etter deg når du er ute på tur, både sauen og andre dyr kan skade seg på søppel som etterlates i naturen. Dersom du ser en sau som trenger hjelp eller du er usikker på om den kan være syk, ta kontakt med bonden eller politiet i området du befinner deg.

Støtt vårt arbeid for dyrs velferd – bli medlem