Skip to main content
Nyheter

Ikke lenger et avlsmål med mange lam

Av 22. april 2020mai 2nd, 2023Ingen kommentarer
Sau med lam på utmarksbeite. Foto: Pixabay.

Det er ikke lenger et avlsmål å øke lammetallet hos Norsk Kvit Sau. Dette er en utvikling i riktig retning, men det er fortsatt mange utfordringer for den norske sauen som må settes på dagsorden, for å bedre deres dyrevelferd.

Tekst: Birgitte Fineid, veterinærfaglig rådgiver Dyrebeskyttelsen Norge. 
N orsk Sau og Geit melder om at det ikke lenger er et avlsmål å øke lammetallet hos Norsk Kvit Sau. Dette er en utvikling i riktig retning, som vil være positivt for norske søyer og lam. Selv om dette er et godt tiltak for å bedre dyrevelferden, finnes det fortsatt andre utfordringer for den norske sauen som må settes på dagsordenen.

Inne hele vinteren og ute på egenhånd sommerstid

De aller fleste norske sauer står innendørs hele vinteren i binger som gir liten mulighet for normal bevegelse, som de til gjengjeld får i bøtter og spann i sommerhalvåret. Tap av sau på utmarksbeite er en gjenganger hvert år. Selv om deler av tapene kan tilskrives fredet rovvilt, dør den største andelen av sauene på beite av andre årsaker. Dette skyldes blant annet parasitter, fluelarver, forgiftninger, påkjørsler og andre skader.
Norsk Kvit Sau er en rase som er avlet for å bevege seg spredt, noe som medfører at det er vanskelig å gjete dyrene. Den er heller ikke egnet til å klare seg selv i områder med rovvilt. Dyrebeskyttelsen Norge mener det bør vurderes overgang til andre saueraser som har bedre forutsetning for god dyrevelferd på utmarksbeite. Dersom sau skal være en del av løsningen for norsk landbruk, må dyrevelferden bedres og bøndene må få tilskudd for å gi sauene gode liv.

Tiltak for å hjelpe sauen

Du som ferdes der det går sau på beite, kan bidra for å bedre dyrenes velferd. Alle har hjelpeplikt dersom man treffer på dyr som er åpenbart sykt, skadet eller hjelpeløst etter dyrevelferdsloven § 4.
Husk at i tillegg til ordinær båndtvang, skal hunder holdes i bånd der det går sau også etter 20. august. Årlig hører vi dessverre om sau som jages og drepes av løse hunder. Rydd opp etter deg når du er ute på tur, både sauen og andre dyr kan skade seg på søppel som etterlates i naturen. Dersom du ser en sau som trenger hjelp eller du er usikker på om den kan være syk, ta kontakt med bonden eller politiet i området du befinner deg.

Støtt vårt arbeid for dyrs velferd – bli medlem

Hei og takk for at du tar kontakt med Lisaklinikken.

Vi driver en gratis klinikk for dem som ikke har mulighet til å benytte andre tilbud. Derfor er vi nødt til å stille visse krav:

  • Vi er ikke en klinikk for de som syntes det generelt er dyrt med veterinær, men som kan prioritere det.
  • Vi er ikke en klinikk for de som har forsikring på sitt dyr, eller som har brukt sin forsikringspremie.
  • Vi legger ikke til rette for avl, og tar ikke imot valpekull. Står du allikevel i en vanskelig situasjon (tjuvparring el. lign.) ta kontakt for vurdering.
  • Vi tilbyr ikke hd/ad røntgen, med mindre sykdom mistenkes etter konsultasjon.
  • Vi utfører ikke komplisert kirurgi og ortopediske inngrep. Spør om du er usikker.
  • Vi anbefaler årlig vaksinering andre steder enn hos oss. Her finnes det allerede rimelige tilbud, med god oppfølging.
  • Vi tilbyr ikke reisevaksiner eller attestering i pass for dyr.
  • Vi tilbyr ikke separat kremering.

Er du usikker på om du oppfyller kriteriene, ønsker vi allikevel at du tar kontakt. Vi er imøtekommende og hyggelige, og ønsker det beste for dyr og mennesker.

Skriv gjerne litt om deg selv og din situasjon og hva henvendelsen gjelder, så vil vi svare deg så fort vi kan.

Mvh,
Lisaklinikken

    E-post for timeforespørsel